Author's photo
Alexandra H.
čeština

Jaký je rozdíl mezi slovy „sami“ a „samy“ v češtině? Potřebuji porozumět jejich správnému použití.

Jak rozlišovat mezi slovy „sami“ a „samy“ v českém jazyce? Potřebuji podrobné vysvětlení, které mi pomůže porozumět jejich gramatickým odlišnostem a zajistí správné použití ve větách.

2 odpovědí
U této dvojice je třeba dbát na význam a užití v konkrétním kontextu. Základní podobou je slovo sám (zájmeno vymezovací).
Varianty samy a sami jsou používané v množném čísle. Při psaní je ale nutné se řídit podmětem věty, které je zájmeno součástí. Pokud je podmět, ke kterému se zájmeno vztahuje, mužského rodu životného, zvolíme podobu sami (např. Chlapci tam šli sami).
V případě, že je podmět ženského nebo mužského neživotného rodu, je nutné napsat samy (např. Dívky tam šly samy). Řídíme se tak v podstatě stejnými zásadami jako při shodě přísudku s podmětem.
Např.: Chlapci si model letadla sestavili sami.
Moje spolužačky byly večer doma samy.
Při rozlišování těchto slov je třeba se řídit podmětem věty, které je tohle zájmeno součástí (používá se v množném čísle). Klíčový rozdíl spočívá v tom, že „sami“ se používá pro mužský rod životný, zatímco „samy“ pro ženský rod nebo mužský rod neživotný.
Příklad: „Oni (chlapci – podmět) jdou sami“ vs. „Ony (dívky – podmět) jdou samy“. Znát tuto subtilní nuanci vám pomůže vyhnout se častým gramatickým chybám a psát české věty s jistotou.