Chemie- tabulka

Vypočítejte množství tepla, které přejde z rovinné stěny o výšce 1m a šířce 0,5 m do volně proudícího okolního vzduchu, je-li teplota na povrchu stěny 52 C a teplota okolního vzduchu je 48 C.


Příklad je divný. Množství předaného tepla závisí na době, po kterou stěna na vzduch působí.
Zpět na seznam otázek
Pošli tvoji otázku
?
Pošli tvoji otázku