Otázky

Pomož studentům s jejich otázkami a dotazy a zviditelni tím tvůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.
Pošli tvoji otázku

Chemie - reakce

Light Y.
chemie - vš

Dobrý den, potřebovala bych pomoc s reakcemi na laborky. Máme vymyslet, co vznikne na pravé straně a já si nejsem jista, jestli to mám správně. Děkuji předem moc za pomoc.

Chemie- úloha

Vypočítejte hmotností zlomek železa. Dále vypočítejte, kolik miligramů železa je v jednom balíčku uvedeného rozpustného nápoje, který váží 30 gramů. Na etiketě rozpustného nápoje je uvedeno, že ve 100 gramech výrobku je 35 miligramů železa. Předem moc děkuji za odpověď :))

Odpovědi:

Ahoj, tak odpověď na tyto otázky by neměla být složitá. Hmotnostní zlomek spocitas tak, ze převedeš počet mg na gramy a to by mělo být vše a výsledek dostaneš v hmotnostnich procentech. A pro výpočet toho balíčku použije normálně trojclenku. Kdyby jsi potřebovala nějaký detailnější postup, tak mi napiš email a já jsem ti schopná za 20 korun pořídit detailnější postup

Chemie- tabulka

Za odpověď předem moc děkuji :)

Chemie- tabulka

Vypočítejte množství tepla, které přejde z rovinné stěny o výšce 1m a šířce 0,5 m do volně proudícího okolního vzduchu, je-li teplota na povrchu stěny 52 C a teplota okolního vzduchu je 48 C.

Odpovědi:

Příklad je divný. Množství předaného tepla závisí na době, po kterou stěna na vzduch působí.

V.A skupina - charakteristika a elektronová konfigurace a přechodné kovy

Kusá K.
chemie

Proč dusík neexcituje do orbitalu 3s ? Proč fosfor exciz'tuje zrovna do orbitalu 3d, proč ne do 4s. A přechodné kovy - např. zkrácená konfigurace Ti, proč se píše v pořadí 3d2 4s2 a ne 4s2 3d2, když pak při vzniku kationtu se odtrhává elektron nejdříve z 3d ? Děkuji.

Odpovědi:

Ohledně prvků V.A skupiny, elektrony můžou excitovat vpodstatě do jakékoliv úrovně, pokud se jedná o krátkodobou excitaci, ale myslím že vás asi zajímá spíše hybridizace(tvoření vazeb). V.A prvky mohou k hybridizaci(tedy energetickému sjednocení více orbitalů na jednu energetickou úrověň a rovnoměrnému rozložení elektronů na nich za účelem vytvoření vazby) použít pouze jeden s orbital (stejně jako pouze jeden p orbital a pouze jeden d orbital). A když dusík nebo fosfor vytváří vazby, už k hybridizaci jeden s orbital používají (orbital 2s, respektive 3s). Dusík pak už žádný k vazbě použitelný, energeticky dosažitelný orbital nemá, fosfor může ještě použít orbital 3d.
Ohledně přechodných kovů, při vzniku kationtu se ve skutečnosti přednostně odtrhává elektron z orbitalu s (v případě titanu 4s), proč tomu tak je na https://www.physicsforums.com/threads/why-do-transition-metal-ions-lose-s-electrons-first.555692/. Zjednodušeně řečeno u kationtů je orbital s energeticky výš než orbital d, u elektroneutrálních prvků je tomu naopak.
Kdybych něco vysvětlil málo do hloubky klidně se doptejte 🙂.

Roztoky

Maria T.
chemie

Do roztoku, který obsahuje 163 g H2SO4 se přidal roztok NaOH s obsahem 15,5 g NaOH. Vypočítejte, kolik gramů KOH je třeba ještě dodat k úplné neutralizaci roztoku uvedené kyseliny. Předem děkuju Vám.

Odpovědi:

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O
98g 80g
x g 15,5g zneutralizuje x = 98.15,5/80 = 19g H2SO4 Zbyde 163 - 19 = 144g H2SO4
H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O
98g 112g
144 g x g KOH je třeba k neutralizaci zbylé H2SO4 x = 144.112/98 = 164,6g KOH

Roztok

Maria T.
chemie

Kolik ml 1M hydroxidu barnatého budete potřebovat na neutralizaci 1335 ml roztoku HCl, který má pH = 2? Děkuji moc!

Odpovědi:

Když je pH=2, pak koncentrace HCl je c=0,01 mol/l = 10 mmol/l
V 1335ml je 13,35 mmol HCl, který se neurtalizule polovičním molárním množstvím Ba(OH)2, tj. 6,675 ml 1M roztoku

Vypocty

Maria T.
chemie

Vypočítejte hmotnostní koncentraci roztoku MgCl2 (M = 95,2 g/mol). 0,51 l tohoto roztoku bylo kvantitativně vysráženo 0,38 l roztoku AgNO3 (c = 50 mmol/l) Děkuju!

Odpovědi:

Na výsledek je potřeba znát buď hustotu toho roztoku MgCl2 nebo rovnou hmotnost těch 0,52l. Hmotnostní koncentraci roztoku nejde vypočítat bez hmotnosti rozpouštědla nebo roztoku. Takhle jde vypočítat jen hmotnost rozpuštěného MgCl2

Roztoky

Maria T.
chemie

Roztok vznikl rozpuštěním 0,88 g technického NaCl (M = 58,5 g/mol) se značným množstvím nečistot. Vypočítejte, kolik % nečistot vzorek obsahuje, když na úplné vysrážení chloridových iontů v roztoku bylo použito 162 ml roztoku AgNO3 (c = 0,1 mol/l).

Odpovědi:

Ať mě kdyžtak prosím někdo opraví, ale ten příklad je podle mne špatně napsaný.

Vypocty

Maria T.
chemie

Vypočítejte látkovou koncentraci CuSO4 (v mol/l). Na 10 ml vzorku byla při chelatometrické titraci (indikátor murexid) nalezena spotřeba 16,1 ml chelatonu 3 (c = 50 mmol/l). (Výsledek zaokrouhlete na tři desetinná místa).

Odpovědi:

Koncentrace CuSO4 můžeme vypočítat dle formule C2=C1V1/V2. Tj Koncentrace se rovná 50x16,1/10 = 80,5 mmol/l nebo 0,0805 mol/l. Nabízím doučování. Volejte 777 099 123.
?
Pošli tvoji otázku