Bezplatná pomoc s domácím úkolem

  • Polož otázku
  • získej odpověď za pár minut

Otázky


Pomož studentům s jejich otázkami a dotazy a zviditelni tím tvůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.

všechny předměty český jazyk anglický jazyk německý jazyk matematika chemie fyzika

Polarizační odpor - koroze

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co to je polarizační odpor u koroze. Případně co to pro nás znamená, když porovnáváme 2 vzorky, jeden má vyšší a nižší polarizační odpor. Dále co je to redoxní potenciál prostředí. Děkuji moc za ochotu Tomáš

Zobrazit 1 odpověď

Tomáš L.   |   chemie
Dobrý den,
jedná se o poměrně specializovanou oblast korozního inženýrství - nevím, jaké v tomto oboru máte předchozí znalosti (je to hodně o chemii a fyzice).
Pokusím se to zformulovat co nejpřijatelněji.
Jedna z metod výzkumu korozní rychlosti (tedy jak moc je kov napadán, rychle se rozpouští) v daném roztoku je potenciodynamická metoda. Vzorek zkoumaného kovu je umístěn v testovacím roztoku a je měřeno napětí mezí ním a tzv. srovnávací elektrodou (obvykle kalomelovou) v takovém stavu se ustaví tzv. korozní potenciál. Do roztoku ponoříme ještě třetí elektrodu - např, platinový drát, spojený s citlivým ampérmetrem. Při volně ustaveném korozním potenciálu je proud nulový (rychlost oxidace kovu je stejná jako rychlost redukce oxidujících složek roztoku). Pokud vnějším zdrojem vychýlíme hodnotu napětí zkoumaného kovu, Pt drát začne snímat nenulový proud. VELIKOST TOHOTO PROUDU JE ÚMĚRNÁ VNĚJŠÍMU NAPĚTÍ. Podobně jako v Ohmově zákoně, I=U/R, potom R = U/I. Vyneseme-li hodnotu Potenciálu (značí se E) na osu x a hodnotu proudu na osu y, potoem do vzdálenosti +/- 10 mV od korozního potenciálu (tedy při malých vložených napětích) je závislost PŘÍMKOVÁ a změna hodnoty proudu delta I dělená změnou vnějšího napětí delta E udává směrnici této přímky, která se nazývá POLARIZAČNÍ ODPOR Rp.
Redox potenciál roztoku je jednoduše schopnost tohoto roztoku oxidovat či redukovat jiné látky.
Představme si pro jednoduchost článek, kdy jeden poločlánek tvoří Pt drát ponořený do zkoumaného roztoku a druhý vodíková elektroda - platina pokrytá bublinkami vodíku ponořená v kyselém roztoku. Oba poločlánky jsou vodivě spojeny inertním solným můstkem
Voltmetr mezi poločlánky bude reagovat na to, ze které strany bude "přetlak" elektronů - bude-li zkoumáno oxidační činidlo, potom bude ochotně spotřebovávat elektrony opouštějící vodík na druhém konci aparatury a potenciál roztoku bude kladný, bude-li mít roztok redukční účinky, potom naopak bude "své" elektrony vnucovat H+ iontům na druhém konci, z nichž bude vznikat vodík v oxidačním čísle nula. Roztok tak bude vůči vodíkové elektrodě jevit záporný potenciál.

Nevím, zda jsem Vám pomohl. Jak říkám, jedná se o poměrně pokročilé téma, na chemických fakultách se objevuje obvykle nejdříve ve třetím ročníku a to ještě v rámci oborových předmětů. Budete-li chtít, mohu Vám to více vysvětlit osobně. Shlédněte můj profil na doucuji.eu. Ať se Vám daří!
Ing. Martin Zmrzlý, Ph.D., Brno

stanovení aktivity ATPázy

Zdravím, našel by se zde někdo, kdo by mi mohl pomoci se stanovením aktivity ATPázy? Předem děkuji! Níže uvádím naměřené hodnoty a data zásobní roztok: navážka 0,378 g NaH2PO4 * 12 H2O , rozmícháno ve 100 ml destil. vody uvedený vzorec: A = a * b * c y = a * x + b x = c Podle Lambert- Beerova…

Odpovědět na otázku

Věra K.   |   biochemie

Najvyššie kladné oxidačné číslo prvkov

Dobrý deň, v testových úlohách sa vyskytla otázka: "Číslo skupiny A v periodickej sústave je rovnaké ako najvyššie kladné oxidačné číslo prvkov I. až VII. skupine (okrem O a F)." Vedel by mi to niekto vysvetliť prosím? Viem síce, že číslo skupiny určuje počet valenčných elektrónov, ale netuším ako…

Zobrazit 1 odpověď

Martin H.   |   chemie - sš
Přesně jak říkáš, číslo skupiny určuje počet elektornů ve valenční vrstvě. A teoreticky mohou všechny tyto valenční elektorny být vyraženy z atomů a vytvořit kation. Odebráním elektronů vytváří kation s kladným oxidačním číslem. Takže pokud máš šestou skupinu, vyražením šesti elektronů dostaneš kation 6+.
Co bude jen potřeba jaké má problémy?

Jak vypadají tyto reakce

maleinanhydrid + HCl anhydrid kyseliny ftalové + voda anhydrid kyseliny propionové + methanol

Zobrazit 1 odpověď

Sára M.   |   chemie - sš
https://uoch.vscht.cz/files/uzel/0006592/Heterocyklicke_slouceniny.pdf?redirected

Pevné skupenství KMnO4

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na pevné skupenství KMnO4. Mohl by mi někdo poradit jak toho dosáhnout z kapalného skupenství ? Děkuji za všechny odpovědi

Zobrazit 1 odpověď

Marie B.   |   chemie
Zahříváním s přítomností katalyzátoru/burel/

analiticka chemie

dobry den. potrebovala bych pomoc s rešeni prikladu 4 a 5. predem dekuji za pomoc

Zobrazit 1 odpověď

Anastasiia T.   |   chemie - vš
výsledek 5. je podle mne 46,996 mg

Chemické alternativy k nikl železovému akumulatoru?

Nikl je dost drahý kov. Jaké by byly možné chemické alternativy? Děkuji za informace, placené osvětlení. Kontakt: cz-mejly@seznam.cz

Odpovědět na otázku

Vladan K.   |   chemie - vš

Kyselina ftalová vs. kyselina o-ftalová

Mohu se ještě zeptat, když budu z kyseliny o-ftalové vyrobit Ftalanhydrid budete to možné. Děkuji za odpověď od všech doučovatelů velice jste mi pomohli.

Zobrazit 2 odpovědi

David T.   |   chemie
Není žádný rozdíl mezi kyselinou ftalovou a o-ftalovou. Ono "o" zřejmě referuje k poloze druhé -COOH skupiny, což je ortho- neboli o-

Kyselina ftalová vs. kyselina o-ftalová

Dobrý den, je nějaký rozdíl mezi k. ftalovou a k. o-ftalovou ? Děkuji za odpověd

Zobrazit 4 odpovědi

David T.   |   chemie
Jedná se o umístění substituentu (funkční skupiny -COOH) do polohy ortho (značeno o). Kyselina ftalová má vždy umístěné COOH do polohy ortho, tudíž kyselina ftalová = kyselina o-ftalová.
Kyselina ftalová má ještě izomery isoftalová a tereftalová, které mají umístěné -COOH v jiných polohách na benzenovém jádře.
Obrázek - písmeno Y označuje v tomto případě první -COOH vázané na benzenovém jádře. Orto, meta, para pak značí, kde se váže druhé -COOH