Otázky

Pomož studentům s jejich otázkami a dotazy a zviditelni tím tvůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.
Pošli tvoji otázku

Elekronová konfiurace

Lucie F.
chemie - sš

Elekronová konfiurace trielů a vyvětlení jejich reaktivity

Odpovědi:

Elektronová konfigurace v této (13.) skupině je právě důvodem reaktivity, která se snižuje se zvyšujícím se protonovým číslem. Prvky obsahují vakantní p-orbital, který má velkou účast na reaktivitě. 3 elektrony ve valenčních s- a p- orbitalech mohou za preferovaná oxidační čísla (+I u thalia) a hlavně +III. Darováním těchto elektronů do vazby dosáhne atom stabilní elektronové konfigurace vzácného plynu.

Kinetická teorie plynu - fotosyntéza

Jaroslav Š.
chemie - vš

V atmosféře je cca 0,033 % oxidu uhličitého. Vypočítejte, kolik gramů glukózy vznikne v 1 dm2 listu za jednu hodinu, jestliže průměrně každá 100. srážka molekuly oxidu uhličitého je účinná a vede k jeho reakci během fotosyntézy. Děj se odehrává při teplotě 25 °C.

Polarizační odpor - koroze

T L.
chemie

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co to je polarizační odpor u koroze. Případně co to pro nás znamená, když porovnáváme 2 vzorky, jeden má vyšší a nižší polarizační odpor. Dále co je to redoxní potenciál prostředí. Děkuji moc za ochotu Tomáš

Odpovědi:

Dobrý den,
jedná se o poměrně specializovanou oblast korozního inženýrství - nevím, jaké v tomto oboru máte předchozí znalosti (je to hodně o chemii a fyzice).
Pokusím se to zformulovat co nejpřijatelněji.
Jedna z metod výzkumu korozní rychlosti (tedy jak moc je kov napadán, rychle se rozpouští) v daném roztoku je potenciodynamická metoda. Vzorek zkoumaného kovu je umístěn v testovacím roztoku a je měřeno napětí mezí ním a tzv. srovnávací elektrodou (obvykle kalomelovou) v takovém stavu se ustaví tzv. korozní potenciál. Do roztoku ponoříme ještě třetí elektrodu - např, platinový drát, spojený s citlivým ampérmetrem. Při volně ustaveném korozním potenciálu je proud nulový (rychlost oxidace kovu je stejná jako rychlost redukce oxidujících složek roztoku). Pokud vnějším zdrojem vychýlíme hodnotu napětí zkoumaného kovu, Pt drát začne snímat nenulový proud. VELIKOST TOHOTO PROUDU JE ÚMĚRNÁ VNĚJŠÍMU NAPĚTÍ. Podobně jako v Ohmově zákoně, I=U/R, potom R = U/I. Vyneseme-li hodnotu Potenciálu (značí se E) na osu x a hodnotu proudu na osu y, potoem do vzdálenosti +/- 10 mV od korozního potenciálu (tedy při malých vložených napětích) je závislost PŘÍMKOVÁ a změna hodnoty proudu delta I dělená změnou vnějšího napětí delta E udává směrnici této přímky, která se nazývá POLARIZAČNÍ ODPOR Rp.
Redox potenciál roztoku je jednoduše schopnost tohoto roztoku oxidovat či redukovat jiné látky.
Představme si pro jednoduchost článek, kdy jeden poločlánek tvoří Pt drát ponořený do zkoumaného roztoku a druhý vodíková elektroda - platina pokrytá bublinkami vodíku ponořená v kyselém roztoku. Oba poločlánky jsou vodivě spojeny inertním solným můstkem
Voltmetr mezi poločlánky bude reagovat na to, ze které strany bude "přetlak" elektronů - bude-li zkoumáno oxidační činidlo, potom bude ochotně spotřebovávat elektrony opouštějící vodík na druhém konci aparatury a potenciál roztoku bude kladný, bude-li mít roztok redukční účinky, potom naopak bude "své" elektrony vnucovat H+ iontům na druhém konci, z nichž bude vznikat vodík v oxidačním čísle nula. Roztok tak bude vůči vodíkové elektrodě jevit záporný potenciál.

Nevím, zda jsem Vám pomohl. Jak říkám, jedná se o poměrně pokročilé téma, na chemických fakultách se objevuje obvykle nejdříve ve třetím ročníku a to ještě v rámci oborových předmětů. Budete-li chtít, mohu Vám to více vysvětlit osobně. Shlédněte můj profil na doucuji.eu. Ať se Vám daří!
Ing. Martin Zmrzlý, Ph.D., Brno

stanovení aktivity ATPázy

Věra K.
biochemie

Zdravím, našel by se zde někdo, kdo by mi mohl pomoci se stanovením aktivity ATPázy? Předem děkuji! Níže uvádím naměřené hodnoty a data zásobní roztok: navážka 0,378 g NaH2PO4 * 12 H2O , rozmícháno ve 100 ml destil. vody uvedený vzorec: A = a * b * c y = a * x + b x = c Podle Lambert- Beerova…

Najvyššie kladné oxidačné číslo prvkov

Martin H.
chemie - sš

Dobrý deň, v testových úlohách sa vyskytla otázka: "Číslo skupiny A v periodickej sústave je rovnaké ako najvyššie kladné oxidačné číslo prvkov I. až VII. skupine (okrem O a F)." Vedel by mi to niekto vysvetliť prosím? Viem síce, že číslo skupiny určuje počet valenčných elektrónov, ale netuším ako…

Odpovědi:

Přesně jak říkáš, číslo skupiny určuje počet elektornů ve valenční vrstvě. A teoreticky mohou všechny tyto valenční elektorny být vyraženy z atomů a vytvořit kation. Odebráním elektronů vytváří kation s kladným oxidačním číslem. Takže pokud máš šestou skupinu, vyražením šesti elektronů dostaneš kation 6+.

Co přesně?

Ráda pomohu

Odpovědi:

Co bude jen potřeba jaké má problémy?

Jak vypadají tyto reakce

Sára M.
chemie - sš

maleinanhydrid + HCl anhydrid kyseliny ftalové + voda anhydrid kyseliny propionové + methanol

Odpovědi:

https://uoch.vscht.cz/files/uzel/0006592/Heterocyklicke_slouceniny.pdf?redirected

Pevné skupenství KMnO4

Marie B.
chemie

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na pevné skupenství KMnO4. Mohl by mi někdo poradit jak toho dosáhnout z kapalného skupenství ? Děkuji za všechny odpovědi

Odpovědi:

Zahříváním s přítomností katalyzátoru/burel/

analiticka chemie

Anastasiia T.
chemie - vš

dobry den. potrebovala bych pomoc s rešeni prikladu 4 a 5. predem dekuji za pomoc

Odpovědi:

výsledek 5. je podle mne 46,996 mg

Chemické alternativy k nikl železovému akumulatoru?

Vladan K.
chemie - vš

Nikl je dost drahý kov. Jaké by byly možné chemické alternativy? Děkuji za informace, placené osvětlení. Kontakt: cz-mejly@seznam.cz

?
Pošli tvoji otázku