Otázky

Pomož studentům s jejich otázkami a dotazy a zviditelni tím tvůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.
Pošli tvoji otázku

-i -í -y -ý

Lex -.
český jazyk

Pomozte mi prosím s úkolem

Odpovědi:

Ryzí, orlí, veselí, malý, bratrovy, hotoví, včelí, sedmý, Čapkovy, bosí, otcovi, světlovlasý, starostliví, želví, fialový, bílí, milý, chovatelovy, laskavy, cizí, závodní, papírový, ošklivý, jestřabí, kyselý, kruhový

design nebo desing nebo dizajn?

Zan Z.
čeština

Nejsme tak trochu zpitomělí západem? Píšeme design a říkáme dizajn. Tu hodnotím Slováky jako národ proti servilním čecháčkům. Dříve bylo běžné si ony názvy počeštit a i tak psát. Viz Stejšn, knajf a td. Prostě zpitomělej češskej národ.....

Odpovědi:

Tak k žádnému "přepisu" do češtiny není důvod. To proto, že to není anglicky, ale fakticky latinsky, ale dnes již jen v tomto soudobém významu, nicméně třeba: designo aliquem consulem (volím někoho (určitého, jen se neví koho) konsulem). To, že to nějak na britských ostrovech jakoby "anglicky" vyslovují, není důvodem k nějaké trankripci či transliteraci. Zkrátka to vlastně znamená stále to samé, co kdysi v latině, cosi jako volba či způsob provedení.

-i -í -y -ý

Lex -.
český jazyk

Pomocte mi prosím s domácim úkolem

Odpovědi:

1. i, y, i. 2. í, ý, y. 3.i, í. 4.y, y, y, ý, ý. 5.ý, i, i. 6. i, y, y. 7. i, ý, i, ý. 8. i, y, ý, 9. i, y, y, i. 10. y, y, y, y

Rozbor ukázky z díla: Dášeňka

Barbora V.
čeština

Dobrý den, mohla bych Vás poprosit o pomoc s rozborem ukázky z díla Dášeňka čili život štěněte. Několik básnických a jazykových prostředků jsem již našla, ale rozhodně to nejsou všechny :) Objevuje se tu synekdocha (mělo to pár černých ušisek a vzadu ocásek). V ukázce je gradace (Dášeňka se do…

Odpovědi:

Dobrý den, dovolím si Vás opravit:
Objevuje se tu synekdocha (mělo to pár černých ušisek a vzadu ocásek). - nemyslím si, že je to synekdocha
V ukázce je gradace (Dášeňka se do toho pořádně obula, vykasala si rukávy, plivla si do dlaní, pořádně dala) s cílem pobavit čtenáře. - souhlasím
Je tu lehká ironie, nadsázka – spala svědomitě, takové to bylo pilné štěně. - ironii zde necítím, spíše přisuzování lidských vlastností zvířeti
Objevuje se tu archaická spojka “anžto” (protože), archaické zvolání “holenku”. - souhlasím
V textu najdeme mnoho zdrobnělin - štěňátko, ocásek, nunátko, mlíčko, tělíčko, holčičku, Dášeňka, nožičky
Psisko = augmentativum (slovo zveličelé)
Boží den = epiteton
Jazejček = Nespisovný výraz - středočeská čeština
Maminka ji česala, hladila, pěstovala = metafora - nesouhlasím
Dále je tu personifikace přírod - “Haló, psí paničky,” káže hlas přírody. - souhlas
Dále bych zmínila:
metoda kompozice: vypravování, popis
syntax složitá, dlouhá souvětí, několikanásobné přísudky, časté vsuvky (závorky)
Vypravování v ich formě (spisovatel popisuje ze své pozice)
Čas děje: chronologický
Stačí takto?čtěte více: https://www.doucuji.eu/otazky/9607-rozbor-ukazky-z-dila-dasenka

Prosím pomoc

Olgalounovaedits
český jazyk

Prosím pomoc s par otázkami 1. Jak se chovají lidi s intolerancí? 2. Jak se lidi chovají s rasismem 3. Jak se lidi chovají s Xenofobii 4. Jak Se lidi chovají s předsudky

Odpovědi:

1. Lidé s intolerancí špatně snášejí některá jídla. Mají nečekané reakce na různé potraviny. Lidé mývají potíže s únavou, zácpou, bolestí hlavy atd..
2. Lidé, kteří jsou tzv. Rasisti, mohou být skupiny, či jednotlivci, kteří neuznávají jiné rasy, např.: lidi s černou barvou pletí, nebo bílou. Tito lidé dělají velké rozdíly mezi rasami a vyhledávají na nich chyby, nebo je uráží.
3. Tito lidé se chovají nedůvěřivě vůči lidem, které neznají. Mají odpor k poznávání nových kultur, zemí a náboženství.
4. Jsou to lidé, kteří vychází ze svých stereotypů. Mohou vycházet ze zjednodušení zkušenosti. Tito lidé mohou být pozitivní, i negativní. Záleží na situaci a názorech daných lidí.

Prosím pomoc

Olgalounovaedits
český jazyk

Prosím pomoc o se vším

Odpovědi:

1-3.
2-1.
3-4.
4-2.

Cv.3 = Stanislav Křeček

Větný Člen

Lex -.
český jazyk

Jaký větný člen je: v,se,ze a na?

Odpovědi:

Předložky
Jsou připojeny ke jménu – například předložka DO ve větě "šel do školy" je spojena se jménem škola a tato dvě slova spolu tvoří příslovečné určení místa.

Větný Člen

Lex -.
český jazyk

Prosím můžete mi pomoct s češtinou a určit větné členy?

Odpovědi:

na pasece- Příslovečné určení místa (Pum); rostly- Přísudek (Př); sladké- Přívlastek shodný (Pks); jahody- Podmět (Po)
myslivcovi- Pks; psi-Po; skákali- Př; vysoko- Příslovečné určení způsobu;
na nebi- Pum; se stahovaly- Př; tmavé- Pks; mraky- Po
dívky- Po; ze 4.B- Přívlastek neshodný; cvičily- Př; se švihadly- Předmět

Dobrý den, pomůže mi někdo prosím s českým jazykem

Hana H.
český jazyk

1. Doplň chybějící hlásky: Obl__b__l si m­­__. Kvůli nebe__pečí sm__ku jsme jel__ pomalu. Prázdniny __trávil na táboře u Přib__slav__. Ve f__z__ce skupiny dětí měřil__ ob__m vody. V__stupoval vždy skrom__. Ivan přib__l budku na v__sokou v__šeň. Jejich nab__dka se m__ vel_ce l…

Odpovědi:

Oblíbil si mě. Kvůli nebezpečí smyku jsme jeli pomalu. Prázdniny strávil na táboře u Přibyslavi. Ve fyzice skupiny dětí měřily objem vody. Vystupoval vždy skromně. Ivan přibil budku na vysokou višeň. Jejich nabídka se mně velice líbila.

2. A) Druhy (Po) - mají (Př slovesný)
B) jednotlivé - 2, druhy - 1, vět - 1, mají - 5, svou - 3, zvláštní - 2, melodii - 1.
C) melodii - předmět ve 4. Pádě
D) vět - rod ženský, číslo, Mn., p. 2., vzor žena
Zvláštní - vzor jarní, 4. P. Č. J.
Mají - os. 3., Č. Mn., čas přítomný, způsob oznamovací, rod činný, vid nedokonavý


Pomozte prosím

Olgalounovaedits
český jazyk

Prosím pomozte mi vůbec tohle nechápu 😩

Odpovědi:

?
Pošli tvoji otázku