Otázky

Pomož studentům s jejich otázkami a dotazy a zviditelni tím tvůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.
Pošli tvoji otázku

Elektřina

PRM G.
fyzika

Dobrý den, zajímalo by mě co se stane když do zásuvky dám zástrčku se dvěma dráty na konci a ty dráty pak spojil. Jaké děje vzniknou? Může to vyhodit jističe? a proč?

Odpovědi:

Dobrý den,

pokud jsem vás správně pochopil, tak máte na mysli elektrickou zásuvku pro připojení zařízení pracující na střídavý elektrický proud jedné fáze. Taková zásuvka je v běžné síti typu TN-S dohromady připojena třemi vodiči: fázovým, nulovým a ochranným. Ochranný vodič slouží pouze k propojení zařízení se zemí. Polarita proudu i napětí se v čase střídá mezi fázovým a nulovým vodičem. Tyto dva vodiče jste tedy propojil drátem, vzniká tedy spojení nakrátko (zkrat), které způsobí navýšení elektrického proudu a tepla. Celé je to způsobeno malou impedancí obovodu díky připojení zmíněného drátu a díky tomu se může zvýšit elektrický proud i teplo. Jistič musí zareagovat na všechny nadproudy i zkraty, které jsou nad hodnoty jmenovitých proudů, pod hodnoty maximálních zkratových proudů uvedených jističem a v souladu s vypínacími charakteristikami, charakterizujícími časový průběh reakce jističe. Podstata funkce jističe je silové působení elektromagnetického pole a teplotní dilatace kovů.

MAREK

tepelné jevy

při výzkumných cestách Antarkidou se polárníci setkávají s Eskymáky kteří si svá iglú stavějí ze sněhových bloků. Proč může být uvnitř až 10°C, přestože je venku během polární noci -50°C?

Odpovědi:

Protože materiál, který je použit k stavbě iglú (led), má nízký koeficient tepelné vodivosti (lambda), který zabraňuje prostupu tepla z iglú ven.

tepelné jevy

vezmeme dvě kostky ledu z mrazničky a položíme je na stejné talířky, jednu kostku zabalíme vatou a na druhou položíme kovovou pokličku, která z kostek ledu se dříve roztaje?

Odpovědi:

Dříve roztaje kostka s kovovou pokličkou, protože kovy velmi dobře vedou teplo, takže rychleji přivedou z okolí teplo, potřebné na roztání ledu. Vata v sobě obsahuje také hodně vzduchu, takže je to tepelný izolant, a proto se k ledu dostane teplo z okolí pomaleji.
J. Bartoš

tepelné jevy

vezmeme dvě kostky ledu z mrazničky a položíme je na stejné talířky, jednu kostku zabalíme vatou a na druhou položíme kovovou pokličku, která z kostek ledu se dříve roztaje?

Odpovědi:

ako prvá roztaje tá pod pokličkou, pretože kov nieje dobrý izolant, ale je vodičom tepla. Naopak vata dobre izoluje. :)

Termodynamika - chlazení

Jaroslav Š.
fyzika - vš

Uvnitř mrazáku je teplota -24°C, jeho zadní panel pro odvod tepla má teplotu 60 °C. Vypočítejte za předpokladu, že mrazák funguje jako ideální tepelný stroj, jakou má mrazák spotřebu elektřiny, jestliže za 1 hodinu do mrazáku pronikne přes tepelnou izolaci 120 kJ tepla.

Odpovědi:

Vzhledem k tomu, že předpokládáme mrazák jakožto ideální tepelný stroj, tak všechno teplo, které do něj pronikne, odevzdá panelu. Tudíž by mělo stačit spočítat pouze tuto energii přepočtenou na kWh za 1 rok.

disociace - elektrolyza

Jiří J.
fyzika

Proč má údajně roztok voda + NaCl při průchodu elektrického proudu nažloutlou barvu?

Odpovědi:

Při reakci vzniká plynný chlor, který se ve vodě mírně rozpouští a také reaguje s anodou, která je ze železa.

Odpovědi:

V zadání se píše, že pohyb je rovnoměrný, tedy jeho rychlost je konstantní. Pokud ve 14. sekundě urazí dráhu 380 m, znamená to, že rychlost je 380 m/s. Protože je rychlost konstantní ( v[12]=v[14] ), ve 12. sekundě bude také rychlost 380 m/s.

Kinematika

Kristína P.
fyzika - sš

Dobrý deň,potrebovala by som vyriešiť tieto príklady aj s výsledkami. Za odpovede ďakujem.

Odpovědi:

Domácí úkol z fyziky prosiiiim

Dana S.
fyzika

Dobrý den,dneska jsme měli šílenou hodinu fyziky,dostali jsme z niceho nic příklady a aniz bysme dostali vyklad a procvicili zvýrazněne příklady budeme ve středu psat z nej test,prosim zachraňte mě a moji třídu.. Vzorce jsou tam typu M=I×t×A nebo Q=I×t Pokud byste to vypočítali pošlete to buď…

Odpovědi:

Snad to bude srozumitelný a k přečtení
?
Pošli tvoji otázku