Otázky

Pomož studentům s jejich otázkami a dotazy a zviditelni tím tvůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.
Pošli tvoji otázku

Traktor na nakloněné rovině

Lucie K.
fyzika

Dobrý den, nevěděl by si někdo tady s tímto příkladem? Přívěs traktoru má průměr kol 80 cm. zadní kola založíme na svahu cihlou o výšce 6,5 cm. při kterém úhlu stoupání přejedou kola přívěsu přes překážku? tření a deformaci pneumatik zanedbáme.

Odpovědi:

Děkuji

Fyzika 6 třída

Vira U.
fyzika - zš

Které z těchto těles jsou stejnoroda a různorodá? Seřadit Okno, hrnek , Polička, dveře, tiskárna, sešit, svíčka, mobil, guma na gumovani, prostírání

Odpovědi:

Stejnorodá tělesa znamená, že mají stejné složení, nelze rozeznat jednotlivé složky
Různorodá tělesa mají různé složení, jednotlivé složky rozeznáme pouhým okem
Stejnorodá tělesa - okno, polička, sešit, guma na gumování
Různorodá tělesa - tiskárna, mobil.
Můžeme se dohadovat - hrnek podle toho jak vypadá, pokud to bude porcelánový nebo celý skleněný patří do stejnorodých, pokud můžeme rozeznat, že se skládá s více materiálů bude patřit mezi různorodé tělesa.
dveře - jsou celé ze dřeva nebo mají třeba skleněné výplně
sešit - je pouze papírový nebo má tvrdé desky
Svíčka - pokud neuvažujeme knot, je to stejnorodé těleso
Prostírání - jak vypadá, je celé z umělé hmoty nebo nějaké látky? Pokud ano, pak je to stejnorodé těleso.
Takže úplně dobře se nedá na tuto otázku odpovědět, jelikož by bylo potřeba k tomu vidět obrázky neb znát popis těch věcí.
Snad to trochu pomohlo.

Monika Mrázková

hustota

Anna K.
fyzika - zš

Dobrý den, jak vypočítám hustoty u těchto těles? válec o rozměrech d = 24,82cm, v = 35,67cm a m = 42,2g hranol, kde je podstava čtvercová a = 20,25cm a délka c = 73,82cm, m = 133,2g

Odpovědi:

Vzorec pro výpočet hustoty je: ρ = m / V. Hmotnost máme již zadanou a musíme ještě dopočítat objem. Vzorec pro výpočet objemu válce je: V = π*r^2*v. Výšku máme zadanou 35,67cm , poloměr je polovina průměru tedy 12,41 cm. Dosadíme do vzorce a vychází 5493,469π cm^3. To společně s hmotností dosadíme do prvního vzorce a vychází 0,00245 g/cm^3. Toto je hodnota, ale neskutečně malá, a proto přemýšlím zda jsem udělal chybu já nebo je zadání nerealistické.
U výpočtu hranolu potřebujeme opět zjistit objem: V = Sp*c. Podstava je čtvercová tedy Sp = a^2. V = 30270,81375 cm^3. Hustota podle prvního vztahu je 0,0044 g/cm^3. I tento výsledek mne upřímně zaráží.

Výpočty fyzikální chemie

Lena N.
fyzika

Dobrý den, hledám pomoc s řešením 20 příkladů z fyzikální chemie.

Fyzika

Kateřina H.
fyzika

Může existovat led o teplotě 3°C, voda o teplotě -2°C a voda o teplotě 300°C? Mohli by, prosím, někdo vysvětlit, jak na to příjdu?

Odpovědi:

Z fázového* diagramu:
https://en.wikipedia.org/wiki/Phase_diagram#/media/File:Phase_diagram_of_water_simplified.svg

Látka pro danou teplotu existuje ve fázích*, které protíná svislá čára procházející danou teplotou na x-ové ose. Rozmezí tlaků, pro které se za dané teploty látka nachází v dané fázi odečtu na y-ové ose. V diagramu jsou vyznačeny 2 takové svislé čáry, a to pro 0°C a 100°C.

Stejně tak mohu hledat existující fáze pro zadaný tlak, potom bych dělal vodorovné čáry a na x-vé ose odečítal teploty, pro které za daného tlaku látka existuje v dané fázi.

*Fáze je obecnější pojem pro skupenství.

Fyzika

Oyf
fyzika

Vypočítej tlak, který způsobuje železniční vago'n o hmotnosti 30 tun na vodorovné kolejnice, je.li obsah stykové plochy kol s kolejnicemi 0,8 dm2

Odpovědi:

p=F/S
F=m.g
p=m.g/S=30000.10/0,008=37500000Pa=37,5MPa

Fyzika

Oyf
fyzika

Obsah stykových ploch pásu traktoru se zemí je 2,5 m2. Tlak,který způsobuje traktor na zemi je 50kPa .Jak velkou tlakovou silou působí traktor na zemi ?

Odpovědi:

Příklad je velmi jednoduchý. P = F/S, pak tedy síla F = P . S = 50 000 . 2,5 = 125 000 N. Z toho se dá vyvodit i hmotnost traktoru: m = F/g = 125 000/9,81 = 12 742 kg.

Fyzika

Oyf
fyzika

Traktor má hmotnost 11 tun. Styková plocha pásu je 2 m2. Jaký tlak vyvolává traktor na zemi ?

Odpovědi:

Tlak je dán podílem síly a plochy. V tomto případě je gravitační síla rovna součinu hmotnosti traktoru a gravitační konstanty g a plocha je rovna stykové ploše traktoru se zemí.
S= 2 m^2
m= 11 t = 11000 kg
g= 10 m . s^-2
F = m . g = 110000 N
p = F/S = 110000/2 =55000 Pa

Tuhé těleso

Olga H.
fyzika

1.Jak se změní tlak, pokud působíme stále stejnou silou, ale na větší plochu? 2.Jak se změní tlak, pokud působíme na stejnou plochu, ale menší silou?

Odpovědi:

Tuhé těleso

Olga H.
fyzika

Jak velkým tlakem působí stojící člověk na podlahu, je-li jeho hmotnost 70 kg a obsah jeho chodidla je 150 cm2 ? Celý výpočet

Odpovědi:

Tlak je dán podílem síly a plochy. V tomto případě je síla rovna součinu hmotnosti člověka a gravitační konstanty g a plocha je rovna dvojnásobku zadané plochy chodidla.
p = F/S = m . g/S = (75 . 10)/ (2 . 0,0150) = 750/0,03 = 750/(3/100)=750 . (100/3) = 250 . 100=25000 Pa
?
Pošli tvoji otázku