Otázky

Pomož studentům s jejich otázkami a dotazy a zviditelni tím tvůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.
Pošli tvoji otázku

Nepřímá otázka

Sebastian H.
německý jazyk

Jak poznám kdy se dělá nepřímá otázka s ob?

Odpovědi:

Milý Sebastáne,
pokud není žádné tzv. otázkové slovo, použijeme, zda v nepřímé otázce.
Příklad: Kommt sie morgen? – Er fragt, ob sie morgen kommt.
Přijde zítra? - Ptá se, jestli přijde zítra.
Co se týče interpunkční znaménka , tak pro nepřímou otázku obvykle používáme tečku a ne otazník (viz příklad výše). Otazník se objeví, pouze pokud je nepřímá otázka součástí skutečné otázky.
Příklad: Können Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme?
Můžete mi říct, jak se dostat na nádraží?
Všeobecně k nepřímé otázce:Nepřímé otázky jsou otázky, které se v jiné větě objevují jako vedlejší věta. Používáme jej k přidání určitých výrazů, například následujících.
Příklady:
Ich weiß (nicht), … Nevím, …
Wir verstehen (nicht), …Nerozumíme, …
Sie erklärt uns, …Vysvětluje nám ...
Es ist (un)wichtig, …To není důležité, …
Es spielt keine Rolle, …Na tom nezáleží, …
Wir werden beweisen, …Prokážeme ...
Er fragt, …Ptá se, …
Sie möchte wissen, …Chce vědět,…
Ich sage dir nicht, …Neřeknu ti to ...
Können Sie mir sagen, …?Můžeš mi říct, …? a tak dále ...usw...

Definoval jsem si správně vazbu ...At (in) back (front) of ...? Díky.

Petra V.
anglický jazyk

1. The kitchen is IN FRONT / BACK OF the house.= Kuchyň je před / za … = mimo rodinný dům, ale prý se to používá jen Am. angl. 2. The kitchen is IN THE FRONT / THE BACK OF the house.= Kuchyně je v popředí / vzadu někde v nějakém domečku o kterém mluvíme 3. The kitchen is AT THE FRONT / THE BACK OF…

Odpovědi:

Já myslel že se vazba "at the back adv. (in, towards the rear) překlad: vzadu - přísl / v zadní části - fráze ..." se běžně používá. Pročítal jsem anglické diskuze o ní ale z odpovědí (často přeložených googlem) jsem jelen

Rovnice

Vally N.
chemie

Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat, co vznikne touto reakcí. Jedná se o vodíkový motor a spotřebu vody. Na výrobu 1 kg vodíku elektrolýzou je zapotřebí 9 l vody a 60 kWh elektrické energie. Vodíkový motor reakcí 2H2 + O2 = 2H2O. Má otázka zní, jestli opět po této reakci bude 9 l vody, které bylo…

Odpovědi:

Ano, reakce se jen obrátí a vznikne zase 9 litrů vody.

Matematika

Agnes P.
matematika

Dobrý večer, chtěla bych poprosit o pomoc s tímto příkladem. Děkuji mnohokrát

Odpovědi:

jojo, oba pánové to mají správně. Tečna splňuje to, že bodě dotyku T splňuje rovnici kružnice.. jinými slovy se jí rovná. Bod T má xovou a yovou souřadnici. Ze zadání víme že xová je rovna nule. Dosadíme tedy do rovnice kružnice za x=0. Dostaneme y^2 - 2y = 0. Když to roznásobíme tak y . (y-2) = 0. To splňuje buď y=0 nebo y=2 (dvě možná řešení). Ale v zadání se píše podmínka že y > 0. Tím to jedno řešení vypadává. A my píšeme že tečna je v bodě [0; 2].

Matematika SŠ2

Agnes P.
matematika

Prosím o kontrolu výsledků. děkuji mnohokrát. Máme určit polohu přímky a kružnice Potom zda se jedná o kružnici a rovnice tečen

Odpovědi:

Matematika SŠ

Agnes P.
matematika

Prosím o kontrolu výsledků. děkuji mnohokrát. Máme určit polohu přímky a kružnice Potom zda se jedná o kružnici a rovnice tečen

Odpovědi:

Matematika SŠ

Agnes P.
matematika

Prosím o kontrolu výsledků. děkuji mnohokrát. Máme určit polohu přímky a kružnice Potom zda se jedná o kružnici a rovnice tečen

Odpovědi:

Dobrý den, výpočet máte správně, jenom jsem Vám opravila zápis jednoho řádku (měla jste dva řádky v jednom a takto zapsané by to byla jiná rovnice). Dále bych změnila formulaci "není rovnice" (o rovnici se jedná) na " není rovnice kružnice".

Pomoc s transformaci z XML

Magdalena J.
informatika

Dobrý den, hledám pomoc s úkolem na vysoké škole. Pracuji s jednoduchým XML schématem který potřebuji transformovat do pdf a html kódu.

Odpovědi:

Dobrý den, pracuji jako webový vývojář a transofrmací XML běžně pracuji. Můžete se mi ozvat na e-mail m.potschova@gmail.com a poslat s čím konkrétně potřebujete pomoci.

hustota

Anna K.
fyzika - zš

Dobrý den, jak vypočítám hustoty u těchto těles? válec o rozměrech d = 24,82cm, v = 35,67cm a m = 42,2g hranol, kde je podstava čtvercová a = 20,25cm a délka c = 73,82cm, m = 133,2g

Odpovědi:

Vzorec pro výpočet hustoty je: ρ = m / V. Hmotnost máme již zadanou a musíme ještě dopočítat objem. Vzorec pro výpočet objemu válce je: V = π*r^2*v. Výšku máme zadanou 35,67cm , poloměr je polovina průměru tedy 12,41 cm. Dosadíme do vzorce a vychází 5493,469π cm^3. To společně s hmotností dosadíme do prvního vzorce a vychází 0,00245 g/cm^3. Toto je hodnota, ale neskutečně malá, a proto přemýšlím zda jsem udělal chybu já nebo je zadání nerealistické.
U výpočtu hranolu potřebujeme opět zjistit objem: V = Sp*c. Podstava je čtvercová tedy Sp = a^2. V = 30270,81375 cm^3. Hustota podle prvního vztahu je 0,0044 g/cm^3. I tento výsledek mne upřímně zaráží.

Rozbor ukázky z díla: Dášeňka

Barbora V.
čeština

Dobrý den, mohla bych Vás poprosit o pomoc s rozborem ukázky z díla Dášeňka čili život štěněte. Několik básnických a jazykových prostředků jsem již našla, ale rozhodně to nejsou všechny :) Objevuje se tu synekdocha (mělo to pár černých ušisek a vzadu ocásek). V ukázce je gradace (Dášeňka se do…

Odpovědi:

Dobrý den, dovolím si Vás opravit:
Objevuje se tu synekdocha (mělo to pár černých ušisek a vzadu ocásek). - nemyslím si, že je to synekdocha
V ukázce je gradace (Dášeňka se do toho pořádně obula, vykasala si rukávy, plivla si do dlaní, pořádně dala) s cílem pobavit čtenáře. - souhlasím
Je tu lehká ironie, nadsázka – spala svědomitě, takové to bylo pilné štěně. - ironii zde necítím, spíše přisuzování lidských vlastností zvířeti
Objevuje se tu archaická spojka “anžto” (protože), archaické zvolání “holenku”. - souhlasím
V textu najdeme mnoho zdrobnělin - štěňátko, ocásek, nunátko, mlíčko, tělíčko, holčičku, Dášeňka, nožičky
Psisko = augmentativum (slovo zveličelé)
Boží den = epiteton
Jazejček = Nespisovný výraz - středočeská čeština
Maminka ji česala, hladila, pěstovala = metafora - nesouhlasím
Dále je tu personifikace přírod - “Haló, psí paničky,” káže hlas přírody. - souhlas
Dále bych zmínila:
metoda kompozice: vypravování, popis
syntax složitá, dlouhá souvětí, několikanásobné přísudky, časté vsuvky (závorky)
Vypravování v ich formě (spisovatel popisuje ze své pozice)
Čas děje: chronologický
Stačí takto?čtěte více: https://www.doucuji.eu/otazky/9607-rozbor-ukazky-z-dila-dasenka
?
Pošli tvoji otázku