Otázky

Pomož studentům s jejich otázkami a dotazy a zviditelni tím tvůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.
Pošli tvoji otázku

Odpovědi:

Volil bych jednoduchou substituci y=x+2 -> dy=dx. Po integraci ln y dy= 1/y -> vysledek tedy 1/(x+2).

Odpovědi:

Převedeme na řešení rovnice sin(x)= -cos(x). Z lichosti sinu (+,+,-,-) a sudosti kosinu (+,-,-,+) víme, že rovnici bude splňovat řešení z 2. a 4. kvadrantu.
Jediná hodnota x, kdy |sin(x)|=|cos(x)|, je pi/4. Pro 2.kvadrant je x1=(3/4)*pi, pro 4.kvadrant x2=(7/4)*pi.
Tedy x={3*pi/4, 7*pi/4}={135°,215°
}

Odpovědi:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Parabola_(matematika)

Odpovědi:

Like = podobně jako. Such as = Na příklad.

Odpovědi:

More than that.
Then it happened.
To jsou docela triviální věci, doporučuji někdy otevřít slovník třeba :)

Odpovědi:

much se používa s nepočitatelnými podstatnými jmény (v otázkách a záporech, v kladných větách se používá a lot of)
many se používá s počítatelnými podstatnými jmény (otázky,zápor i kladné věty)
a lot of se dá použít s počitatelnými i nepočitatelnými podst. jmény (mimo otázek kolik? (How much/many) a spojení příliš (too much/many).

dělení 2 civernim číslem i s ocáckem

Gaba J.
matematika

5 ročnik 328864dělena 54 228556děleno17

Odpovědi:

Ahoj, tady je postup.https://www.youtube.com/watch?v=JWmNjq-2o6E
...Vypočítat to ale musíš sám(a).

Odpovědi:

Záleží na smyslu.
Bezpochyby zvítězím.
Je to zcela bez pochyb.
?
Pošli tvoji otázku