×Pozor, tato poptávka už nemusí být aktuální. Její platnost vypršela před rokem.

Bezplatná pomoc s domácím úkolem

  • zeptej se na otázku
  • získej odpověď za pár minut

Poptávka na doučování

Matematika, Nový bydžov

Doručování z matematiky pro 8 rocnik ZŠ mocniny, odmocniny ,Pythagorova věta ,algebraické výrazy ,lineární rovnice, vzájemná poloha kružnice a přímky+dvou kružnic ,kruh, kružnice, kruhová výseč ,oblouk kružnice ,válec objem povrch, obsah pláště ,slovní úlohy, Thaletova kružnice, množiny bodů dané vlastnosti.     -- před rokem

Šlotys
  • Matematika
  • Jiná
  • Nový Bydžov
  • Platný do: 10. 8. 2016