×Pozor, tato poptávka už nemusí být aktuální. Její platnost vypršela před 2 lety.

Bezplatná pomoc s domácím úkolem

  • zeptej se na otázku
  • získej odpověď za pár minut

Poptávka na doučování

Ekonomicko-matematické metody, Praha

1. Operace s vektory a maticemi, skalární součin, násobení matic, inverze matic, hodnost matice 2. Soustava lineárních rovnic, konstrukce soustavy lineárních rovnic, Jordanova eliminační metoda 3. Lineární optimalizační model, test optimality, test přípustnosti, změna ceny a změna pravé strany 4. Jednostupňová dopravní úloha, Vogelova metoda, Modi metoda 5. Modely vícekriteriálního rozhodování, metoda AHP 6. Konstrukce a řešení maticové hry, rozhodovací model     -- před 2 lety

Soukup
  • Ekonomicko-matematické metody
  • Vysoká škola
  • Praha  
  • Platný do: 3. 2. 2015