×Pozor, tato poptávka už nemusí být aktuální. Její platnost vypršela před rokem.

Poptávka na doučování

Matematika - sš, Brno

lineární rovnice graf lineární rovnice řešení lineární nerovnice řešení jednoduché soustavy lineárních rovnic obsahy a obvody základních rovinných útvarů obsahy a obvody složených rovinných útvarů s využitím pythagorovy věty osová souměrnost, středová souměrnost, posunutí a rotace jednoduchého rovinného útvaru     -- před rokem

Adéla
  • Matematika - sš
  • Střední škola / gymnázium
  • Brno
  • Platný do: 4. 8. 2015