×Pozor, tato poptávka už nemusí být aktuální. Její platnost vypršela před rokem.

Bezplatná pomoc s domácím úkolem

  • zeptej se na otázku
  • získej odpověď za pár minut

Poptávka na doučování

Ruský jazyk, Havířov

potřebuji udělat rozdílové zkoušky na pedagogické liceum.ruštinu jsem mněla v8.-9. ročníku ZŠ Učebnice: Klass! 1Ruština pro střední školy Učebnice a pracovní sešit;Učivo: L 1 – 9 slovní zásoba.Pozdravy, oslovení, slovesobýt“ Rodina, profese, vyjádření „mám ráda“,přivlastňovací zájmena.Informovat o sobě a jiných,číslovky,slovesa „žít,mluvit,učit se“. Škola a školní předměty,vyjádření „já mám,ty máš..“ ,sloveso „psát“. Přejatá slova. Roční období,měsíce,minulý čas sloves,3.pád on/ona. Vyjádření přání, řadovéčíslovky, 3.pád některých podstatných jmen.Jídlo a nápoje,číslovky 200-1000, spojení číslovky s podst. jménem. Mluvit o plánech, slovesa „jít, jet“, zájmena tázací, ukazovací. zkouška je už 28.6. můžu odpoledne po 16h.byly by jsme 2 v Havířově     -- před rokem

Lucie
  • Ruský jazyk
  • Střední škola / gymnázium
  • Havířov  
  • Platný do: 23. 6. 2016