×Pozor, tato poptávka už nemusí být aktuální. Její platnost vypršela před 2 lety.

Bezplatná pomoc s domácím úkolem

  • zeptej se na otázku
  • získej odpověď za pár minut

Poptávka na doučování

Biochemie,

Dobrý večer, měl byste prosím čas mě doučit biochemii v tomto rozsahu ? Základy biochemie pro biology – otázky ke klasifikovanému zápočtu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Enzymy. Specifita účinková a substrátová. Kofaktory. Katalytická aktivita. Enzymová kinetika. Regulace aktivity, inhibice. ------------------------------------------------------------------------------- Proteiny. Přehled jejich funkcí v organismu. Aminokyseliny, peptidová vazba. Struktura (primární až kvartérní). ------------------------------------------------------------------------------ Monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy. ------------------------------------------------------------------------------- Lipidy. Triacylglyceroly, mastné kyseliny, glycerofosfolipidy, jejich funkce v organismu. Biomembrány. ------------------------------------------------------------------------------- Metabolismus biomolekul obsahujících dusík. Odbourávání proteinů a nukleových kyselin. ------------------------------------------------------------------------------- DNA. Funkce, chemická struktura, prostorové uspořádání. Replikace. ------------------------------------------------------------------------------- RNA. Struktura a funkce. Transkripce. Translace. Ribosomy. ------------------------------------------------------------------------------- Metabolismus sacharidů: glykolýza, glukoneogeneze. ------------------------------------------------------------------------------- Metabolismus lipidů: beta-oxidace mastných kyselin, biosyntéza mastných kyselin. ------------------------------------------------------------------------------- Citrátový cyklus. Dýchací řetězec. Oxidační fosforylace. ------------------------------------------------------------------------------------------ jsou to přímo otázky co si jednu vytáhnu- děkuji za info s pozdravem Šimon Langšádl     -- před 2 lety

Šimon
  • Biochemie
  • Mateřská škola
  •  
  • Platný do: 21. 2. 2015