10 úloh na slovní druhy z didaktického testu z češtiny

10 úloh na slovní druhy z didaktického testu z češtiny

Опубліковано: 4. 7. 2024 Автор: Anna R.

Slovní druhy je téma, které najdete v testu vždycky. V posledních letech jsou tyto úlohy více komplikované, protože se v nich objevují latinské názvy slovních druhů. Druhou věcí jsou taky příliš složitá zadání. Ne vždycky je na první pohled jasné, jak úlohu řešit. Připravila jsem pro vás tedy 10 úloh na slovní druhy. Vyzkoušejte si je a zjistěte, jak jste na tom se slovními druhy. Na konci taky najdete výsledky. 

1. úloha

VÝCHOZÍ TEXT: Žlutavé světlo lamp se jen obtížně prokousávalo snášejícím se podzimním šerem. Stíny stromů nabývaly bizarních tvarů a větve obtěžkané lepkavou vlhkostí se ke mně natahovaly jako pařáty hladové ježibaby. Spadané listí šustilo pod nohama a já jsem spěchal do tepla, do světla, do života.


Najděte v textu podstatné jméno hromadné a vypište jej.

____________________________________

2. úloha

VÝCHOZÍ TEXT: Soutěž je rozdělena do dvou kategorií naprosto záměrně, neboť na jedné straně ukazuje, které e-shopy jsou z pohledu nakupujících spolehlivé a se kterými mají ty nejlepší zkušenosti, na straně druhé ale oceňuje také e-shopy, které získávají nejvěrnější nakupující ochotní ukázat svou podporu.


Které z následujících slov je v textu substantivizovaným adjektivem?
A) druhé
B) rozdělena
C) nakupující
D) nejvěrnější

3. úloha

VÝCHOZÍ TEXT: Vsadí se s nimi o to, kdo má poslušnější ženu, a sázku vyhraje. Když totiž muži vyzvou své manželky, aby za nimi okamžitě přišly, poslechne pouze Kateřina. Navíc na požádání Petruchia pronese mravokárnou řeč o ženské poslušnosti. Ohňostroj slovních hříček z úvodu hry s touto řečí nyní již mírumilovné Kateřiny silně *****. Je ale Kateřina opravdu zkrocena a je její závěrečný monolog jednoznačným triumfem Petruchia? Anebo mluví ironicky a myslí si pravý opak toho, co říká?


Vypište z výchozího textu tři přídavná jména, která mají dva kořeny.

___________________________, ___________________________, ___________________________

4. úloha

Ve které větě je chyba v zápisu zájmena JENŽ?


a) Hrnčířský kruh byl vynález, jenž umožnil vyrábět dokonalou keramiku.
b) Dívka, jež odcházela, se s námi ani nerozloučila.
c) Všechny pohledy, jenž na mě ulpívaly, mě znervózňovaly.
d) Chlapci, již školu reprezentovali ve fotbale, se ve finále vyznamenali.

5. úloha

Která věta je napsána správně?


a) 20tiletý kluk se v letošní soutěži roku 2023 umístil na 5. místě.
b) 20letý kluk se v letošní soutěži roku 2023 umístil na 5. místě.
c) 20-ti letý kluk se v letošní soutěži roku 2023. umístil na 5 místě.
d) 20-letý kluk se v letošní soutěži roku 2023. umístil na 5. místě.

6. úloha

Ve které z možností se vyskytuje sloveso v podmiňovacím způsobu.


A) Protože jsem byla velmi nemocná, nemohla jsem se zúčastnit plánovaného kurzu.
B) Když jsem otevřela okno, čerstvý vzduch se dostal do pokoje a já jsem byla hned v lepší náladě.
C) Kdybych věděl, jak ti mám pomoci, ani chvíli bych neváhal.
D) Když bude pršet, tak mi to nebude vadit, protože mám dobré nepromokavé oblečení.

7. úloha

Která z následujících možností obsahuje příslovce?


A) Ráno jsem se musel přemlouvat, abych vstal z postele.
B) Odpoledne mám spojené s odpočinkem a jízdou na kole.
C) Při loňských povodních hasičům pomáhalo okolo třiceti lidí.
D) Na hory nepojedu, protože si chci ušetřit na cestu kolem světa.

8. úloha

VÝCHOZÍ TEXT: Líbánky mohly být zlatým hřebem trilogie o lidské zodpovědnosti, místo toho jsou jen jejím smutným epitafem.


Kterým slovním druhem je ve výchozím textu slovo místo?
A) spojka
B) příslovce
C) předložka
D) podstatné jméno

9. úloha

VÝCHOZÍ TEXT: Od blízkého kopce se ozvala hlasitá střelba. Vojáci postupovali odvážně vpřed, i když se v mladých tvářích zračila nejistota, kterou při zvuku kulek svištících kolem uší vystřídal strach. Brzy naplnily okolní vzduch křik a sténání prvních raněných.


Vypište z textu příslovce způsobu.

____________________________________

10. úloha

VÝCHOZÍ TEXT: Základní kámen Tančícího domu byl položen 3. září 1994. Nejnápadnější součástí této stavby jsou dvě věže, inspirované jedním slavným tanečním párem. Budově se proto přezdívá Ginger a Fred. Naklonění věží symbolizuje skutečnost, že se společnost vymanila z totalitní strnulosti. Tančící dům má devět podlaží, kvůli tvaru budovy je každé patro jiné. To je příčinou určité nepraktičnost.


Vypište z části výchozího textu tři podstatná jména, která jsou zde užita v 7. pádě.

___________________________, ___________________________, ___________________________Přihlas se k odběru Maturita z češtiny (https://www.forendors.cz/maturita_z_cestiny) a získej přístup do virtuální knihovny, která ti pomůže zvládnout maturitu s lehkotí a bez stresu.


VÝSLEDKY KE CVIČENÍM

  1. listí
  2. C (nakupující)
  3. mravokárnou, mírumilovné, jednoznačným
  4. C (správná varianta je "jež")
  5. B
  6. C
  7. A (ráno)
  8. C (předložka)
  9. odvážně
  10. součástí, párem, příčinou