Tutors’ blog

Here, you find the original articles written by tutors - experiences, advice, and inspirations for both tutors and their students.
Ask for tutoring Add a request
wave
Newest articles
Chemie bílkovin: struktura, funkce a význam

Vítejte ve světě proteinů, základních molekul, které jsou symfonii života. Od základních stavebních kamenů až po složité struktury jsou bílkoviny více než jen součtem svých částí. Slouží jako základ života a mají širokou škálu funkcí, které jsou klíčové pro přežití a blaho živých organismů. Ať už…

Praktický průvodce vyčíslováním chemických rovnic

Chemické rovnice jsou páteří chemie a slouží vědcům jako zkratka pro popis složitých reakcí. Co se však stane, když tyto rovnice nejsou v rovnováze? Stejně jako nerovnoměrně zatížená houpačka nevyčíslená chemická rovnice může narušit vaše chápání reakce. Vyčíslení těchto rovnic není jen učivem ve…

Acidobazická titrace: Příručka pro nadšence do chemie

Vítejte v této komplexní příručce o acidobazické titraci, která je základem analytické chemie. Ať už jste student, učitel, nebo vás tento předmět prostě jen zajímá, cílem této příručky je vybavit vás podrobnou znalostí principů, technik a aplikací acidobazické titrace. Pokud hledáte individuální…

Chemie vody: Vědecké poznatky o kapalině života

Voda, často nazývaná "kapalinou života", je mnohem víc než jen jednoduchá kombinace molekul vodíku a kyslíku. Je to složitá látka s jedinečnými vlastnostmi, díky nimž je nepostradatelná pro všechny…

Prozkoumejte chemii fotosyntézy: Co pohání naši planetu

Vítejte při zkoumání jednoho z nejzajímavějších přírodních procesů: fotosyntézy. Tento složitý biochemický jev je základem života na Zemi a přeměňuje sluneční světlo na chemickou energii, která…

Looking for tutoring?
Choose from hundreds of verified tutors willing to help you
Elektrochemie: Redoxní reakce, baterie a další

Elektrochemie je fascinující obor, který překlenuje propast mezi chemií a fyzikou a zaměřuje se na interakce mezi elektrickou energií a chemickými reakcemi. Tento obor není jen akademický, má také…

Polymery 101: Kompletní průvodce jejich strukturou, vlastnostmi a aplikacemi

Polymery jsou všude, od materiálů v našem životě až po samotnou strukturu DNA. Porozumět těmto složitým molekulám je nejen fascinující, ale i nezbytné. V této příručce prozkoumáme svět polymerů a…

Představení periodické tabulky prvků

Periodická tabulka je jedním z nejikoničtějších nástrojů ve světě chemie. Není to jen tabulka, ale komplexní mapa představující stavební kameny vesmíru. Každý prvek v této tabulce hraje jedinečnou…

Úvod do funkčních skupin v organické chemii

Organická chemie je fascinující vědní obor, který se zabývá studiem sloučenin tvořených především uhlíkem a vodíkem, často v kombinaci s dusíkem, kyslíkem, sírou, fosforem, halogeny a dalšími prvky.…

Iontové vs. kovalentní vazby: Objevte rozdíly v chemických vazbách

Vítejte ve fascinujícím světě chemie! Dnes budeme zkoumat síly, které drží vesmír pohromadě - chemické vazby. Pochopit tyto vazby, zejména iontové a kovalentní vazby, je jako mít v ruce klíč k…

wave