Tomáš P.

Tomáš Prchal
Účet ověřený:
malování, kresba, výtvarné umění, výtvarná výchova
Praha, 190 00
250Kč - 450Kč za 60 minut
dopoledne, po obědě, večer, víkend,
dochází za studenty
doučuje i skupiny
100% zodpovězených zpráv
13h průměrná rýchlost odpovědi

Jsem bytostný, akční a energetický malíř, všechno v mém životě se posledních 15 let točí převážně kolem výtvarného umění. Maluji už 15 let, v letech 2008-2014 jsem studoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde jsem se osobně seznámil s mnoha zajímavými lidmi, věnující se výtvarnému umění na mnoho způsobů. Posledních 9 let se živím jako lektor malby a kresby v neziskové organizaci Výtvarný ateliér Malování kreslení v centru Prahy, k tomu vedu u sebe v ateliéru pravidelné individuální lekce kresby a malby. Učit malovat a kreslit mě nesmírně baví, protože v tom vidím velký smysl pro vnímání výtvarného umění obecně, můj zájem není omezen jen na technické dovednosti v malbě, ale také za ohromě důležité považuji rozšíření abstraktního způsobu myšlení a kreativity.

Pokud potřebujete, tak vás připravím na talentové přijímací zkoušky z kresby, malby, architektury na střední a vysoké školy včetně AVU. Příprava je komplexní včetně teoretické stránky a přizpůsobuje se individuálním požadavkům dané školy a oboru. Moji studenti mají 90% úspěšnost přijetí na obor, který si vybrali. Učím ryze podle svého učebního programu, který vychází z mé 9leté zkušenosti lektora a 15leté zkušenosti malíře. Vše podrobně, srozumitelně vysvětluji a kreslím.
Cílem mého kurzu je studentovi rozšířit schopnosti vnímání světa kolem nás skrze kresbu a malbu, mimo jiné ho poučit v technologii a komplexně využít potenciál, který toto médium nabízí. Osvobodit pohled nezasvěceného člověka na obraz od vnímání obrazu coby pouhé dekorace a teď nemám na mysli jen obraz jako věc, ale také obrazové všudypřítomné pole. Jako umělec cítím určitou povinnost dávat lidem svobodu volby a poukazovat na to nepoznané či přehlížené, jako lektor cítím povinnost stejnou. Apriori nemyslím na pěkný či líbivý obrázek, řemeslnou zručnost a technickou znalost, ačkoliv i to je pro mě do určité míry důležité. Prioritou pro mě jsou trvalejší schopnosti. Například schopnost komunikovat s obrazem jako s živou bytostí a ne jako s dekorací. Orientovat se ve vizuálním prostoru abstraktně. Číst vztahy tvarů, barev a obrazové dialogy jednotlivých věcí, schopnost vidět a číst abstraktně skrze věci přes jejich povrch jak v materiální, tak i v té metafyzické rovině. Osvojit si základy vizuálního výtvarného jazyka. Jednoduše řečeno získat šestý smysl.
Těším se na naší spolupráci!
S přátelským pozdravem,
MgA. Tomáš Prchal

Kontaktní formulář


Napsat referenci