Josef D.

Josef Davídek
Účet ověřený:
 angličtina, francouzština, španělština, italština, němčina, arabština, švédština, norština, čínština, japonština, finština
  Praha, Zlín
  260Kč - 270Kč za 60 minut
  dopoledne, po obědě, večer, víkend,
  70% zodpovězených zpráv
  48h+ průměrná rýchlost odpovědi

Po absolvování Filosofické fakulty a všemožných i nemožných kurzech na jednotlivé, výše uvedené jazyky a toho nejcennějšího, tj. pobytech v jednotlivých zemích v nečesky mluvících komunitách, jsem přišel na to, že systém didaktiky a pedagogického přístupu zcela jistě není věcí zanedbatelnou, ale především je pro mě nejdůležitější klient samotný.
Zní to sice jako klišé, nicméně mám na mysli klientovo předchozí studium, typ paměti, schopnost vnímání, společenské postavení, psychické rozpoložení, slovní zásobu, časové možnosti samostudia apod. Jsem přesvědčen, že vnímat cizí jazyk dokáže naprosto každý z nás a každý z nás jej dokáže minimálně memorovat, ale to není cílem mým kurzů. Na základě všech zmíněných aspektů přistupuji ke klientovi individuálně. ( to asi také čtete ve všech nabídkách ostatních kolegů učitelů či a bohužel i neučitelů ) To moje individuálně je ne na základě učebnice a již daného sylabu pro jednotlivý určený level znalostí, ale na základě schopnosti míry vnímání a schopnosti nejen si zapamatovat, ale hlavně použít daný jazyk tak, aby byl pro klienta přirozenou součástí jeho osobnosti a vyjadřovacích schopností stejně, jako v jazyce mateřském.
V žádném případě nevěřím na "neučení se" a na "zázračné metody" výuky. Co je pro Vás z tohoto mého povídání nejdůležitější, je pojem rozhodnutí se. Dokázat potlačit v sobě ať už nechuť k učení, lenost či vytěsnit pojem "nedostatek času" a rozhodnout se porozumět jiným lidem, jejich pocitům, přáním a myšlenkám, rozhodnout se komunikovat. K tomu své klienty-studenty vedu a snažím se jim ukázat nejen praktickou stránku, ale i zákoutí jazyků a také jejich krásu a malebnost.Kontaktní formulář


Napsat referenci