Doučování středoškolské i ZŠ biologie a příprava na přijímací zkoušky na lékařské a přírodovědecké fakulty



Jitka W.

Jitka Waldhauserová
Účet ověřený:




biologie
Jihlava

Chodím na gymnázium Jihlava a ve volném čase se věnuji biologii. Pravidelně vyhrávám v predmetovych olympiádach a pracuji na vlastním biologicke výzkumu na PřF UK Praha.



Kontaktní formulář



Napsat referenci