Lektorka českého jazyka online výuka / Brno venkov (materiály v ceně)Michaela N.

Michaela N.
Účet ověřený:
český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk, čeština pro cizince, sloh, specifické poruchy učení, účetnictví, administrativa a korespondence
Brno, Tišnov, Kuřim
Doučuje i přes skype / internet
200Kč - 250Kč za 60 minut
dopoledne, po obědě, večer, víkend
75% zodpovězených zpráv
27h průměrná rychlost odpovědi

Mohu nabídnout své bohaté zkušenosti s doučováním či různými formami spolupráce se studenty se specifickými potřebami a poruchami učení. V současné době působím jako lektor německého a českého jazyka nebo češtiny pro cizince.
Studovala jsem na Obchodní akademii v Brně, kde jsem následně složila maturitní zkoušku s výborným hodnocením ze všech předmětů. Díky svému prospěchu jsem se ve 4. ročníku mohla zúčastnit celostátní soutěže v účetnictví "Má dáti dal". Znalosti z oboru účetnictví, daní, práva či obchodní korespondence si udržuji pravidelným samostudiem novel a změn v legislativě. V rámci rodiny a přátel rovněž příležitostně pomáhám s vyplňováním daňových tiskopisů pro Finanční správu nebo vedením účetnictví či daňové evidence.
Dále jsem studovala 6 semestrů obor filologie - Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Úspěšně jsem absolvovala kurzy například z oblasti stylistiky, korektury a kodifikace, tvůrčího psaní, hláskového vývoje češtiny, staroslověnštiny, historické i současné mluvnice češtiny, fonetiky a fonologie, lexikologie, morfologie, syntaxe, dialektologie, práce s Českým národním korpusem, výuky češtiny pro cizince apod. Jazykověda je zároveň mým koníčkem. Od raného dětství se také věnuji versologii a skládání básní.Kontaktní formulář