Miroslav H.

Miroslav H.

Odpovídá do 48 hod., na 75% zpráv
75% 48 hod+
Přijímá nové studenty

Miroslav H.

Přijímá nové studenty

Příprava k přijímacím zkouškám z M/ doučování ZŠ, SŠ, (po dohodě VŠ)

  • -
  • Doučuje také online
  • Od  280 Kč/hod
  • Preferované časy: dopoledne, po obědě, večer, víkend
Cena Od 280 Kč/hod
Preferované časy: dopoledne, po obědě, večer, víkend
Doučuje předměty:

Popis

Jsem absolvent matematiky na Univerzitě Karlově (Bc. a ještě studuji Mgr.). Doučování se věnuji od studií na gymnáziu Opatov, asi 5 let. Během toho jsem pracoval ve dvou specializovaných organizacích na doučování. Nyní učím na základní škole při nemocnici. Jsem klidný a trpělivý :)

Nabízím semináře a osobní doučko (viz. info níže v tomto pořadí):

(1) Příprava k přijímacím zkouškám na SŠ z M (formou semináře – první dvě hodiny zdarma (dále 180-200 Kč/hod)

Dobrý den,
Nabízím systematickou přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ z matematiky – po tématech, která se v testech objevují.

Příprava probíhá formou online seminářů s maximálním počtem účastníků: 5. Po každém semináři obdrží student výpisky z daného tématu obsahující teorii kterou jsme probrali a spočítáné vzorové příklady v pdf. - vše vysázeno v programu Latex)

Semináře sestávají ze dvou částí:

Teoretická část: ca. 45 – 60 minut: výklad teorie potřebné k obecnému a efektivnímu řešení konkrétních úloh objevujících se v testech. (v dané kapitole se vždy seznámíme s pojmy a vztahy mezi nimi, odvodíme si některé postupy řešení; hlavně se soutředím na pochopení do hloubky)
Praktická část: ca. 60 – 75 minut: Zde počítáme společně příklady - nejdříve já (za komentáře propojující postup s teorií, kterou jsme odvodili v předchozí části), pak počítají jednotlivý studenti (a já pouze pomáhám, opravuji a doplňuji komentář pro ostatní žáky)

Každý seminář trvá minimálně 120 minut (čistého času výuky) + 15 minut pauza (nejspíš uprostřed), dohromady tedy min. ca 2 hod a 15 minut.

1. Seminář je zdarma – na zkoušku a začíná 03.01.2023 od 17:00 (hlásit se je možné napsáním zprávy)

Dále se za hodinu platí: 200 Kč, za tady seminář 400 Kč (při přihlášení na všechny zbylé semináře po proběhnutí prvního je sleva na celou částku 10 %, tedy seminář vyjde na 360 Kč)

Témata jdou v tomto pořadí:
1. Lineární rovnice I (základy řešení rovnic pomocí tzv. ekvivalentních úprav na obou stranách, jednodušší příklady)
2. Lineární rovnice II (krátké opakování, těžší příklady se zlomky, desetinnými čísly, nejnáročnější příklady v testech)
3. Úpravy v matematice (roznásobení, vytýkání, rozklad na součin a rozkladové vzorce – jejich odvození a použití)
4. Zlomky (všechny operace, složené zlomky, testové příklady)
5. Mocniny, odmocniny (definice mocniny a odmocniny, základní pravdidla pro počítání s mocninami a odmocninami, testové úlohy)
6. Obsahy, objemy těles (odvození základních vzorců pro objem a obsah – zápis pomocí mocniny, testové úlohy)
7. Slovní úlohy (způsob zápisu, zvolení neznámé a výpočet pomocí rovnice)
8. Procenta a části z celku (sleva a zdražení, procentuální a zlomkové vyjádření velikosti podskupiny atd.)
9. Převody jednotek (času, délky, obsahu, objemu, rychlosti)
10. Výpočty v geometrii (dopočty úhlů, délek apod.), grafy, tabulky a aritmetický průměr

Geometrii a poslední úlohy je možné doladit v osobním doučku, které též nabízím.

(2) Můj oficiální inzerát (na individuální doučko, osobně nebo online):

Dobrý den,
nabízím systematickou přípravu k přijímacím zkouškám z matematiky, nebo doučování (celá ZŠ, SŠ, po dohodě VŠ) formou osobní, nebo online.

Doučování je možné v minimálním rozsahu 2 hodin za týden. Je to z toho důvodu, že při menší časové dotaci prakticky nelze postupovat systematicky.

První hodina je zdarma (aby žák mohl zvážit, zda mu forma výuky pomůže).
Cena:
280 (online) - 300 Kč (osobně)/min. 60 min (O ceně je možné trochu jednat, např. v případě významně podprůměrného příjmu apod. To je však třeba pak prokázat.)

DALŠÍ INFO:
Možné lokality na doučko ?
Např. Knihovna na Opatově, OC Chodov, Petrovice a blízké okolí.

Jak probíhá doučko?
Práce probíhá systematicky, zaměřuji se převážně na skutečné pochopení “do hloubky”. To jest jedinný správný postup, který vykompenzuje zapomínání a umožní “nabalování” nových poznatků ve škole.

V případě přípravy na přijímací zkoušky postupuji po tématech která se vyskytují pravidelně v testech (začíná se pochopitelně tím, které je zvládnuté nejhůře a zároveň je nejvíce bodované). Analyzujeme problematická místa, vyložíme si nepochopenou teorii a až poté počítáme konkrétní příklady. (biflování postupů k řešení konkrétních příkladů bez pochopení vede akorát k rychlému zapomenutí)

Během práce je možné činit poznámky psané v Latexu, kterých výsledek student obdží v .pdf, aby si vše mohl zopakovat ještě doma/před písemkou…

O mně:
Jsem absolvent matematiky na Univerzitě Karlově (Bc. a ještě studuji Mgr.). Doučování se věnuji od studií na gymnáziu Opatov, asi 8 let. Během toho jsem pracoval ve dvou specializovaných organizacích na doučování. Nyní učím na ZŠ. Jsem klidný a trpělivý :)