Natasha A.

Natasha A.

Přijímá nové studenty

Natasha A.

Přijímá nové studenty

Doučovaní předškoláky ve formě her a žáky ZŠ. Doučovaní děti z Ukrajiny, a pomoc u vyplnění DÚ z Aj.

  • -
Doučuje předměty:

Popis

Jsem vyučena učitelka z Aj. Preferující doučovaní nebo učit AJ menší děti. Učení bude probíhat ve formy her, co pomůže lip zapamatovat a postupně zvětšovat slovní zásobník z Aj.