Katarína R.

Katarína R.

Přijímá nové studenty

Katarína R.

Přijímá nové studenty

Chceš se naučit španělsky?

  • -
  • Doučuje také online
  • Od  300 Kč/hod
Cena Od 300 Kč/hod
Doučuje předměty:

Popis

Ahoj :)

Nabízím doučování španělštiny pro všechny úrovně, včetně konverzačních lekcí.

Absolvovala jsem slovensko-španělské bilingvní studium, studijní program španělské filologie a mám pracovní zkušenosti ze Španělska a Latinské Ameriky.
Můj partner pochází z Latinské Ameriky a je rodilý mluvčí.
Díky němu se španělština stala neoddělitelnou součástí mého života během posledních deseti let.

Pokud máte zájem ovládnout tento nádherný jazyk, neváhejte mě kontaktovat. Společně najdeme nejvhodnější metodu a cenovou nabídku, která bude vyhovovat právě vám.

Také vám nabízím individuální lekce slovenského jazyka, který je mým mateřským jazykem.

*****FOREIGNERS****

WOULD YOU LIKE TO LEARN SLOVAK? :)

Whether you aim to learn Slovak for travel, work, or personal growth, this course will provide you with essential language skills and cultural understanding.

Ready to embark on this linguistic journey?

Why Choose This Course?

Tailored Lessons: Lessons adapted to individual strengths, weaknesses, and learning styles for effective learning.

Native Speaker: Benefit from authentic pronunciation, phrases, and cultural insights directly from a native Slovak speaker.

Experience with Foreigners: While I specialize in teaching Spanish speakers, my experience and teaching methods are effective for all foreigners eager to learn Slovak.

Interactive Approach: Engaging, real-life exercises and activities for comprehensive language understanding beyond just grammar.

Flexible Timing: Learn at your own pace with a schedule that fits your availability.