Joe

Joe

Přijímá nové studenty

Joe

Přijímá nové studenty

Rodilý učitel anglického jazyka z Irska žijící a pracující v Táboře, Česká republika.

  • -
  • Doučuje také online
  • Od  400 Kč/hod
Cena Od 400 Kč/hod
Doučuje předměty:

Popis

---Český překlad níže---

Hi my name is Joe, I am from Ireland but now I live and work in the Czech Republic. I have worked with many students online helping them with their exams (Cambridge, IELTS etc.) or just general conversation practice.

I have worked in Portugal and Brazil as an English teacher also prior to coming here. I can also speak Spanish and Portuguese.

Unfortunately I do not speak any Czech (yet!) but if you have any doubts we can use a translator during our lessons. The goal is to make the learning environment as comfortable as possible so you can gain more confidence in speaking English.

--------------------------------------------------------------------------

Ahoj, jmenuji se Joe, pocházím z Irska, ale nyní žiji a pracuji v České republice. Pracoval jsem s mnoha studenty online a pomáhal jim se zkouškami (Cambridge, IELTS atd.) nebo jen s obecným procvičováním konverzace.

Před příchodem sem jsem pracoval také v Portugalsku a Brazílii jako učitel angličtiny. Mluvím také španělsky a portugalsky.

Bohužel neumím česky (zatím!), ale v případě jakýchkoli pochybností můžeme během výuky využít překladatele. Cílem je vytvořit co nejpohodlnější prostředí pro výuku, abyste získali větší jistotu při mluvení anglicky.

Translated with DeepL

Fotky a certifikáty