Ali A.

Ali A.

Odpovídá do 6 hod., na 100% zpráv
100% 6 hod
Přijímá nové studenty
Zkušební lekce zdarma

Ali A.

Přijímá nové studenty
Zkušební lekce zdarma

Jsem rodilý Arab a se mnou se můžete zábavně naučit anglický/arabský jazyk

  • Doučuje také online
  • Od  200 Kč
  • Preferované časy: po obědě, večer, víkend
Cena Od 200 Kč
Preferované časy: po obědě, večer, víkend

Popis

Dobrý den, vítejte na mém profilu. Jmenuju se Ali a doučuji angličtinu/ arabštinu.

Mám zkušenosti s doučováním obecně, kde jsem často dobrovolně pomáhal svým kamarádům s různými předměty ve škole, a mám zkušenosti zejména s výukou jazyků, protože jsem byl doma učitelem angličtiny.

Před začátkem našich lekcí vám nabízím hodinu zadarmo, kde se můžeme osobně/online setkat, abychom se navzájem poznali, a abych věděl jaké jsou vaše potřeby/cíle a zájmy a na základě toho uděláme plán doučování.

Osobní doučování angličtiny - 200Kč
Online doučování angličtiny - 200kč

Osobní doučování arabštiny- 450 Kč
Online doučování arabštiny- 350 Kč

Komunikační jazyk, může být angličtina, čeština anebo arabština 😉.

Můj styl doučování vyhovuje různým typům osobností, aby se nakonec splnil vaše cíle mluvit anglicky/arabsky.

Děkuji za návštěvu mého profilu, a doufám že se těšíte učit Angličtinu/Arabštinu tak moc jak se těším já.

Hello, welcome to my profile. My name is Ali and I am tutoring English/Arabic.

I have experience in teaching in general, where I have often volunteered to help my friends with various subjects at school, and I have experience in language teaching in particular, as I was an English teacher back home.

Before the beginning of our lessons, I offer you a free hour where we can meet in person/Online, so that we can get to know each other, get to know your needs/goals and interests and make a plan based on that.

For Personal tutoring English- 200kč
For online Tutoring English- 200kč

For Personal tutoring Arabic - 450 kč
For online Tutoring Arabic - 350 kč

Language of communication can be English, Czech and Arabic 😉.

My Tutoring style suits different types of personalities to eventually meet your goals of speaking English/Arabic.

Thank you for visiting my Profile, and looking forward to meet you.

Typy lekcí

Zkušební lekce

Zdarma / 55 min.
Standardní lekce

200 Kč / 55 min.