Richard S.

Richard S.

Přijímá nové studenty

Richard S.

Přijímá nové studenty

Doučování pro všechny

  • -
Cena Od 150 Kč/hod

Popis

Doučuji žaky na Zš, kteří chtějí doučování na přijímací zkoušky.

Také pracuji jako pracovník v sociálních službách se zaměřením Sociální práce.

Styl výuky nejde přesně definovat. Ke každému žakovi/studentovi je brán individuální přístup vyučovaní i dle jejich schopnostech.

Typy lekcí

Zkušební lekce

Představení, úvod. hodina

Zdarma / 15 min.
Matematika pro 1. stupeň Zš ( všeobecná)

procvičování početních operací, zaměření na logistické zapamatování informací.

150 Kč / 30 min.
Sociální služby

Definice sociálních služeb, zařízení pro seniory, OSPOD atd. Vysvětlení odbornosti z praxe pečovatele a aktivizačního pracovníka.

300 Kč / 50 min.
Matematika - pro 2. stupeň ZŠ

zlomky (násobení, dělení), počítání s procenty, rovnice, kartézská soustava souřadnic, algebraické výrazy, mocniny

236 Kč / 50 min.
Sociální politika

základní pojmy soc. politiky , definice, všeobecné pojmy.

300 Kč / 50 min.
Speciální pedagogika

- vývoj a vymezení pedagogiky (zaměření na jedince a cil. skupiny) - dílčí disciplíny a supdisciplíny ( etopedie, surdopedie) - historie ,diagnostika, typologie žáků

320 Kč / 45 min.