Rozvoj pomocí programu KUPREV

Rozvoj pomocí programu KUPREV

Publikováno: 13. 2. 2023 Autor: Anežka C.

Program obsahuje 15 lekcí, které dítě a zákonného zástupce postupně provází vyváženým setem témat. Každá lekce obsahuje i hlubší souvislosti, mapuje otázkami porozumění (odpovědi uvedeny) a nabízí také úkoly, ve kterých si děti vše procvičí. Zařazena jsou i citlivá a tabu témata, jako např. smrt, víra, zrození nového života a peníze. Program napomáhá dítěti s orientací ve světě, usnadňuje adaptaci při zahájení školní docházky. 


Lze využít plošně – u dětí zdravých (včetně nadaných) i u dětí s různými problémy (obtíže s pozorností či hyperaktivitou, dysfázie či jiné poruchy řeči a komunikace, poruchy autistického spektra, obtíže v oblasti emocí a chování, deficit kognitivních schopností, odlišný mateřský jazyk apod.) 


Rozvíjí celou školu oblastí: - slovní zásobu - paměť - jemnou motoriku - grafomotoriku - početní předtsavy - komunikační schopnosti . schopnost respektovat režim - sebevědomí - smysl pro pořádek Zlepšuje vztahy a komunikace mezi zákonným zástupcem a dítětem. Uvedená cena je včetně materiálů. Lekce lze absolvovat i online:-)