Blog doučovatelů


Články od doučovatelů, kteří se podělili o své názory, nápady, zkušenosti nebo postupy při doučování.


Když jsem jednou bloumal knihovnou, problesklo mi hlavou, jak málo ženských spisovatelek vlastně znám a jak málo jsem jich četl. Po mé pravé i levé straně se týčily police s knížkami, mezi kterými se nacházely jak stovky autorů mužského pohlaví, tak i stovky autorů pohlaví ženského. Po příchodu…

Jako lektorka anglického jazyka se často setkávám s tím, že studenti si nejsou jistí mluveným projevem - chybí jim slovní zásoba a neumějí se vyjádřit. Sepsala jsem proto několik ověřených způsobů, jak si slovní zásobu efektivně rozšířit. 1. Čtěte jednoduché anglické knížky, např. Penguin…

As a teacher of English I often find it interesting how many students excell at grammar but struggle badly when it comes to speaking. Speaking is definitely the most important part of any foreign language, as it helps you express yourself, communicate with other people and find your way around when…

Studenti si s matematikou neumějí poradit, protože prý jsou líní, ve výuce používají kalkulačky a nedokážou logicky myslet. Přitom v průběhu studia učivo všichni zvládli. Jak je to možné? Je to tím, že se žáci ve škole nenaučí matematické principy opravdu používat. V průběhu studia se žáci naučili,…

Studenti si s matematikou neumějí poradit, protože prý jsou líní, ve výuce používají kalkulačky a nedokážou logicky myslet. Přitom v průběhu studia učivo všichni zvládli. Jak je to možné? Je to tím, že se žáci ve škole nenaučí matematické principy opravdu používat. V průběhu studia se žáci…

Děti s odlišným mateřským jazykem se zahájením školní docházky stávají také bilingvními. Mohou to být děti přistěhovalců, kteří sem přišli a část školní docházky již absolvovaly ve své původní zemi nebo děti cizinců, kteří se zde narodily. Tyto děti zde velmi často začínají školní docházku bez…

1. krok V prvním článku se seznámíme s nejdůležitější otázkou – Co se chci doučit? S čím potřebuju pomoc? Často se setkávám se studenty, kteří ani neví, co jim nejde. Nejčastější odpovědí pak je, že prostě vůbec nerozumí matematice nebo že nestíhají v angličtině. Úkolem doučovatele je pak probrat…

Ono se to lehce řekne – najdi si doučování, ale není to vždycky tak jednoduché. Je pár věcí, na které je potřeba dát si pozor a nad kterými byste se měli zamyslet dříve, než začnete bezhlavě panikařit. Ať už hledáte ideálního učitele na internetu nebo dáváte přednost inzerátům na nástěnce, měli…

V loňském roce jsem psala diplomovou práci na téma Integrace bilingvních dětí do základních škol v závislosti na rodinném prostředí. Rozebírala jsem několik typů zahraničních rodin žijících v České republice, českému jazyku a k našemu systému vzdělání. Rodina, z nichž byl veden následující rozhovor…

Většina studentů si myslí, že to nejhorší, co je v životě potkalo při studiu cizího jazyka jsou poslechová cvičení. Vždyť tomu není rozumět, vždyť mluví moc rychle, vždyť se člověk ani nezaposlouchá a už je konec... Neklesejte na mysli! Všechno se dá natrénovat, dokonce i ty proklaté poslechy. …