Jaké jsou rozdíly mezi TSP, OSP a SCIO testy?

Jaké jsou rozdíly mezi TSP, OSP a SCIO testy?

Publikováno: 13. 10. 2023 Autor: Juraj S.

Pokud se hlásíte na vysokou školu, určitě jste se již setkali s OSP testy, TSP a SCIO testy. Mezi nimi je ovšem velký rozdíl a navíc se pravidla a podmínky při nich často mění. Proto jsme pro vás v článku připravili stručný návod, jak se v problematice zorientovat a jak se na tyto testy zodpovědně připravit.

Test studijních předpokladů – TSP

Tento test bude pro vás důležitý zejména v případě, že se hlásíte na Masarykovu univerzitu v Brně. Ta je dokonce patronem těchto testů, a to už téměř 20 let. TSP ověřuje rozumové schopnosti ve třech dimenzích: numericko-analytické myšleníuvažování v anglickém jazyce a kritické myšlení.

Pochopitelně, že TSP nebudete řešit na každé vysoké škole nebo na všech fakultách MUNI. Mezi výjimky zde patří například lékařská fakulta (řeší se odborné testy z biologie a chemie) nebo farmaceutická fakulta (řeší se odborné testy z biologie, chemie a testy všeobecných studijních předpokladů).

Základní informace pro rok 2024

TSP se v roce 2024 budou konat ve dvou časových blocích:

 • Datum konání – 1. prosince 2023 až 14. února 2024.

 • Místo konání – pouze v Brně.

 • Zveřejnění výsledků – v e-přihlášce (v podobě percentilu) budou dostupné nejpozději do 23. února 2024.


 • Datum konání – 15. února až 21. dubna 2024.

 • Místo konání – Brno a různá další města v České i Slovenské republice (Praha, Hradec Králové, Ostrava, Bratislava, Žilina…).

 • Zveřejnění výsledků – v e-přihlášce (v podobě percentilu) budou dostupné nejpozději do 30. dubna 2024.

TIP

V elektronické přihlášce si musíte vybrat alespoň 1 termín. Nezáleží přitom, jestli je to z bloku 1 nebo 2. Máte ale možnost vybrat si až 2 termíny (jeden z každého bloku) a mít tak k dispozici 2 pokusy. Počítá se lepší výsledek.

Jak TSP testy probíhají?

V první řadě je důležité, že termín zkoušky je nutné si vybrat nejpozději 14 dní před samotnou zkouškou a zároveň nejpozději do 29. února 2024. Během těchto 14 dnů před zkouškou musíte být nejen zaregistrováni na daný termín, ale také již musíte mít uhrazenou přihlášku.

Zkoušku budete skládat v elektronické formě, ovšem pouze prezenčně, ne online z domova. Na začátku zkoušky dostanete tablet a k tomu i papírový list pro pomocné výpočty a poznámky. Tužku si přineste vlastní.

Za správnou odpověď dostanete 1 bod, za vynechanou 0 bodů a pozor, za nesprávnou odpověď se vám odečte -0,20 bodu.

Vyhodnocení TSP

O výsledku zkoušky a přijetí na vysokou rozhoduje percentil. Obecně jde o číslo, kterým se vyjadřuje, kolik procent ostatních uchazečů dosáhlo stejných nebo horších výsledků než vy. Máte-li například percentil 90, pak stejného nebo horšího výsledku dosáhlo 90 procent uchazečů.

Pamatujte, že percentil, který potřebujete k přijetí, není pevně stanoven a každým rokem se mění.

Obecné studijní předpoklady – OSP

Národní srovnávací zkoušky nabízejí několik typů testů. Nejčastěji používaným je právě test OSP, který je pod záštitou organizace SCIO. Jak již název naznačuje, tento test ověřuje vaše studijní předpoklady. Nezkoumají se zde tedy znalosti, ale jde spíše o to, zda budete schopni úspěšně studovat na vysoké škole. Test se skládá z verbální analytické části.

Jak OSP testy probíhají?

Dobrou zprávou je, že podobně jako u TSP, i při OSP testech můžete na některých vysokých školách absolvovat více termínů. Termíny konání OSP testů je nejlepší si ověřit na stránkách vámi vybrané fakulty nebo na webové stránce SCIO.

OSP testování vypadá následovně:

 • Verbální část – skládá se z 33 otázek a na vypracování máte 35 minut. Úkoly v této části jsou zaměřeny na čtení s porozuměním a práci s jazykem.

 • Analytická část – skládá se ze 33 otázek a na vypracování máte 50 minut. Úkoly v této části jsou zaměřeny hlavně na práci s grafy, tabulkami, logické uvažování a základní matematické znalosti.

V obou částech je správná pouze jedna možnost ze 4 nabídnutých alternativ. Za každou správnou odpověď získáte 1 bod, za každou nesprávnou odpověď se vám odečte 1/3 bodu.

Oborové testy SCIO

Kromě tradičních OSP (obecné studijní předpoklady) patří do Národních srovnávacích zkoušek i oborové testy. Jedná se o SCIO testy, které na rozdíl od OSP zkoumají znalosti z následujících předmětů:

 • Matematika

 • Biologie

 • Chemie

 • Jazyky (anglický, německý, španělský)

 • Základy společenských věd (ZSV)

 • Evropské právo a politiky EU

Více o těchto testech se dozvíte na webové stránce ZDE.

Co víme o SCIO testech?

SCIO je nezávislá soukromá společnost, která se věnuje poskytování vzdělávacích služeb. Zajišťuje Národní srovnávací zkoušky, které doplňují nebo nahrazují přijímací zkoušky na mnoha vysokých školách v České republice a na Slovensku. Patří k nim i již zmíněné OSP – obecné studijní předpoklady a oborové testy. Z toho důvodu jsou SCIO testy obsahově prakticky stejné jako OSP testy.

Probíhají na mnoha místech sedmkrát ročně (také online). Na test se můžete přihlásit sami, nezávisle na přihlášce na VŠ, a kdykoli (i před přihlášením se na VŠ). Výhodou je, že s jedním výsledkem se můžete dostat na desítky fakult v České republice i na Slovensku.

Jak se zodpovědně připravit na TSP a OSP testy?

Chcete úspěšně absolvovat TSP a OSP testy? Tou nejspolehlivější cestou je přidat se k nám na Doucuji.eu, a tím získat přístup k profesionálním osobním i online doučováním. Poskytneme vám také učební materiál, který vás na tyto testy perfektně připraví. Začněte svou cestu k úspěchu ještě dnes!