Rozpuští se v NaOH Ag2O ?

Author's photo
Mario S.
chemie

Ahoj,
Ag2O se v roztocích hydroxidů nerozpouští. :)
Komentáře:
Jaroslav B.
Myslím, že Aneta má pravdu, rozpouští se v HNO3
Je to trochu složitější proces, probíhá tam mnoho reakcí, ale odpověď je: ano rozpouští se. Ag2O+H2O+2OH-=2Ag(OH)2- a ten se za může rozkládat zpět na Ag2O a nebo na Ag. 2Ag(OH)2-=2Ag+1/2O2+H2O+2OH- zde je publikace: https://www.dropbox.com/s/56ax89rvcegcrhg/dirkse1963.pdf?dl=0
Zpět na seznam otázek
Pošli tvoji otázku
?
Pošli tvoji otázku