Bezplatná pomoc s domácím úkolem

  • zeptej se na otázku
  • získej odpověď za pár minut

Otázky


Pomoz studentům s jejich otázkami a zviditelni tím svůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.


všechny předměty český jazyk anglický jazyk německý jazyk matematika chemie fyzika
Michaela U.   |   matematika

Jakákoli zadaná předpisem a_n=(a+b*n)*q^n, kde n je přirozené a a,b, realné číslo.

rozdíl mezi sopránovou a altovou zobcovou flétnu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda by mi tu někdo vysvětlil rozdíl mezi sopránovou a altovou zobcovou flétnu. Vím že prstoklad je stejný, jen je posunuta stupnice od F1. Ale proč tomu tak je, když ve výsledku hraju úplně stejně na oba nástroje? Velice dekuji

Zobrazit 2 odpovědi

Eva Z.   |   zobcová flétna

Dobrý den, altová flétna má ladění F, a proto hmat, který na sopránové flétně dá tón c1 (všechny dírky zavřené), vydá tón "malé" f. Správně by se altová flétna měla psát jako F nástroj (to znamená, že by se tento tón "malé" f psal jako c1 na první pomocné lince pod linkami), jako to je u lesního rohu, ale složitý vývoj notového záznamu nadělal v hudbě hrozné zmatky. Důsledek je takový: KDYŽ CHCI, ABY ALTOVÁ FLÉTNA ZAHRÁLA například C1, NAPÍŠU C2, ALE HRAJE SE TO JAKO G1 (jen levou rukou). Dá se na to zvyknout. ;)

účtování

Dobrý den, potřebovala bych poradit, jak správně vypočítat tyto příklady. Jak poznat, kdy mám učtovat na straně MD a kdy na straně Dal? Moc děkuju za odpověď

Zobrazit 2 odpovědi

Michaela U.   |   účetnictví - začátečník

Ahoj Míšo,
Došlá FA za nákup mouky (je to výrobní firma, proto je mouka materiál a ne zboží), takže se dává na účet 111 - pořízení materiálu. DPH je vždy na účtu 343, přijatá faktura od dodavatele na účtu 321. Takže:
cena bez daně : 111/---
DPH : 343/---
cena celkem : ---/321
Na stranu má dáti účtuji to, co mi "přibylo" a na stranu dal to, co mi někdo "dal" = co budu muset zaplatit
Ze zadání je jasné, že jde o přijatou fakturu, takže účetním dokladem je FAP (faktura přijatá, daňový doklad).

Hotově zaplaceno za přepravu mouky - opět účtuju pořízení materiálu na straně Má dáti (111), protože i doprava souvisí s tím stejným materiálem (cena za přepravu se připočítává k celkovým nákladům spojeným s pořízením materiálu). Tentokrát ale vydávám peníze z pokladny (ubývá hotovost, dávám peníze pryč), proto na stranu DAL dám účet pokladny (211). Samozřejmě nezapomenout na účtování DPH.
Jakýkoliv pohyb peněz v pokladně (příjem nebo výdej) se eviduje přes vnitřní (vnitropodnikové) pokladní doklady (VÚD).
cena bez daně : 111/---
DPH : 343/---
celkem : ---/211
může se to napsat i takto : 111,343/211

Převzetí mouky na sklad - dělá se pomocí příjemky (další vnitřní doklad = VÚD) v pořizovací ceně, tzn. v ceně bez DPH (u plátců DPH). Pokud je v příkladu uvedené, že se má rozepisovat DPH, jde o plátce daně.
Doteď ten materiál třeba ležel někde na rampě (skladníci ho převzali od řidiče, přepočítali a odsouhlasili podle dodacího listu - například!) Teď ho vezmou a uloží ho na sklad. Tím pádem to, co je na účtu 111 převedu ze strany Má dáti na stranu DAL (dalo se to z účtu 111 na 112).
112/111
Už z toho je jasné, že tam nemůže figurovat hodnota DPH, protože by se strana MD nerovnala straně DAL.

Došlá faktura (neboli faktura přijatá od dodavatele FAP) za nákup zboží je úplně to samé jako faktura za mouku. Jenom s tím rozdílem, že z čistících prostředků se už dál nic nevyrábí a není to nakoupeno na provoz firmy (pro uklízečku). Jde o zboží, takže místo materiálu (111) použiju účet 131 - pořízení zboží.
MD cena bez daně 131,daň 343 / DAL 321 dodavatel

Došlá faktura za dopravu zboží. Není nic psané o tom, že by byla faktura placená hotově, takže tentokrát tady nebude figurovat žádná pokladna. Proto je to úplně stejný případ, jako faktura za zboží. K tomu zboží se to vztahuje, proto tu cenu musím ke zboží připočítat (jsou to opět vedlejší pořizovací náklady - ať už je to přeprava nebo clo nebo pojištění nákladu... Když to souvisí s tím zbožím, dávám to na účet 131)
131, 343 / 321

Výdej mouky do spotřeby. Když uslyšíš nebo uvidíš lovo "spotřeba", že se něco "spotřebovává", mělo by ti naskočit, že zřejmě půjde o nějaký nákladový účet 5xx. Ty víš, že teď máš tu mouku uloženou na skladě (účet 112). Tzn., že ji z toho skladu vezmeš a dáš ji do výroby (do spotřeby). DÁVÁŠ ze 112, takže 112 bude na straně DAL a "pětkový" účet 5xx je až na malinké výjimky na straně MD. V tomto případě jde o účet 501 - výdej materiálu na sklad.
501 / 112
Účtuješ na základě výdejky, což je VÚD a už je jasné, že tady DPH figurovat nemůže, protože na 112 jsem to přijali v pořizovací ceně bez daně.
Navíc- DPH figuruje jen u dokladů mezi dodavatelem a odběratelem (víceméně jen na fakturách, pokladních dokladech, účtenkách apod.)

Převzetí zboží na sklad je zase v podstatě stejné jako převzetí materiálu (akorát místo účtů 111 a 112 - materiál uvedeš účty 131 - pořízení zboží a 132- zboží na skladě a v prodejnách)
Zboží už přivezli, máš ho vedené na účtě 131 - pořízení zboží na straně MD. Z té strany MD ho teď převedeš na druhou stranu (v pořizovací ceně bez daně) na základě VÚD:
132 / 131

Prodej čistících prostředků za hotové. Tzn. že zase půjdeme do pokladny. Tentokrát ale nic neplatíš dodavateli, ale prodáváš zboží odběratelům. A když dáváš do kasy peníze od odběratelů, máš tržbu, účet 604 - tržby za zboží.
Když jsem napsala, že "pětkové" účty jsou vždy na straně MD, tak "šestkové" (výnosové) účty jsou prakticky vždy na straně DAL. Takže automaticky píšu 604 vpravo. Logicky z toho vyplývá, že pokladna bude vlevo:
211 / 604, 343
Tržbu samozřejmě musím rozepsat na cenu bez daně a daň.

Odvod tržby z pokladny na účet - tady je důležité, že zatím NENÍ k dispozici výpis z banky (výpis z bankovního účtu BÚ). To znamená, že nemůžu použít účet banky (221), protože do banky ty peníze "papírově" ještě nedorazily. Jsou takzvaně někde "na cestě" (účet 261 - peníze na cestě). Než dojde výpis z banky, budeme mít v ruce pouze výdajový doklad z firemní pokladny VPD.
Takže - vzdala jsem peníze z firemní pokladny (DALa mi to pokladna - takže na straně DAL bude 211) proti účtu 261.
261 / 211
Nenechej se zmást slovem "tržba" v zadání. Tržbu totiž odnášíš z "pokladny".

Úbytek zboží ze skladu je to samé, jako by sis řekla, že zboží bylo dáno do spotřeby. Spotřeba = účet 5xx. Pokud dáváš do spotřeby materiál, jde o účet 501. Pokud dáváš do spotřeby ZBOŽÍ, jde o čet 504 - prodané zboží.
Pětka bude vlevo, takže na straně MD. Sklad (132) ze kterého jsi zboží prodala, bude tím pádem na straně DAL.
504 / 132

Snad je to srozumitelně napsané. :-)

Určete hmotnost vody, aby výsledná teplota vody byla 30 stupňů C.

Určete hmotnost vody o teplotě 100 stupňu C, kterou je třeba přilít do vody o hmotnosti 5kg o teplotě 9 stupňů C, aby výsledná teplota vody byla 30 stupňů C.

Zobrazit 1 odpověď

Tereza Č.   |   fyzika

Úloha je na kalorimetrickou rovnici, kterou je nutné vždy u každé úlohy sestavit.
m1 = 5 kg m2 =?
t1 = 9 °C t2 = 100°C
t = 30°C

m2 c * ( t2 – t) = m1c* (t – t1)
teplo odevzdané teplou vodou = teplo přijaté studenou vodou

m2 = m1 * (t - t1) / (t2 - t) = 5*(30-9) / (100-70) kg = 3,5 kg

Je třeba přidat 3,5 kg vody o teplotě 100°C.

Slovosled

Proč v této větě může být určení místa před způsobem?: I come home extremely tired every day.

Zobrazit 3 odpovědi

Jana P.   |   angličtina

Jde o klasickou vazbu oznamovací věty. Pokud byste pak chtěla dát větší důraz na fakt, můžete větu pozměnit: "I´m extremely tired when I come home every day." Plní to účel, ale daleko jednodušší je zmíněná věta. Záleží na tom,co komu víc sedne.

Hear versus Can hear

Kdy použít ve větě Hear a kdy Can hear?

Zobrazit 2 odpovědi

Jana P.   |   angličtina

Např. otázka Can you hear me?
Ptám se Slyšíš mě? čili právě teď

ale I hear him starting his car every day.
Slyším ho jak startuje auto každý den.

Jiri S.   |   matematika

Variace bez opakování je k-členná skupina utvořená z daných n prvků tak, že v nich záleží na pořadí a žádný z daných prvků se v ní neopakuje.

Variace s opakováním je uspořádaná k-tice z n prvků sestavená tak, že každý se v ní vyskytuje nejvýše k-krát. Opět záleží na pořadí.

popíšte funkci f:y = sin x

určte D(f), H(f), kde je klesajíci a kde rostoucí, max, min, periodicita

Zobrazit 1 odpověď

Jiri S.   |   matematika

D(f) = R
H(f) = <-1;1>
rostoucí: (-0,5 pí + 2k pí; 0,5 pí + 2k pí), k náleží Z
klesající: (0,5 pí + 2k pí; 1,5 pí + 2k pí), k náleží Z
maximum je 1 v bodech 0,5 pí + 2k pí, k náleží Z
minimum je -1 v bodech 1,5 pí + 2k pí, k náleží Z
perioda: 2 pí