Bezplatná pomoc s domácím úkolem

  • zeptej se na otázku
  • získej odpověď za pár minut

Otázky


Pomoz studentům s jejich otázkami a zviditelni tím svůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.


všechny předměty český jazyk anglický jazyk německý jazyk matematika chemie fyzika

geometrie

Trojúhekník RST: r=6,5cm; s=5cm; t= 3,5cm, která strana v trojúhelníku je strana r

Zobrazit 2 odpovědi

Iveta C.   |   matematika

Strana ležící proti vrcholu R. Máš li tedy bod R nahoře, strana R je dole.

geometrie

Trojúhelník RST:s=6,5cm; s=5cm; t= 3,5 cm Narýsuj,nerozumim,která strana z tohoto trojúhelníku je strana r

Zobrazit 1 odpověď

Iveta C.   |   matematika

Asi jsi to špatně opsal. Máš tam dvě strany s.

Geometrie

sestroj trojuhelnik RST: r=6,5cm; s=5cm; t=3,5cm

Zobrazit 2 odpovědi

Iveta C.   |   geometrie

1. Úsečka RS; |RS| = t = 3,5 cm
2. Kružnice k; k (S, r = 6,5 cm)
3. Kružnice l; l (R, r = 5 cm)
4. Vzniká T tam, kde se kružnice k protne s kružnicí l
5. Trojúhelník RST

trojuhelnik RST:r=6,5cm;s=5cm; t= 3,5cm

Ktera strana v tomto trojuhelniku je stranou r?

Zobrazit 2 odpovědi

Iveta C.   |   matematika - zš

Stranou r je ta strana, která je protilehlá vrcholu R.

Monika H.   |   matematika

5y-4y+y(2)-20=y(2)+y-20=y(y+1-20)=y(y-19)

Dita K.   |   matematika

u1m=u2M+u2m
u1m-u2m=u2M
m(u1-u2)=u2M
m=u2M/(u1-u2)

Geometrie

Narýsuj trojúhelnik ABC tak aby AB=3cm BC=4cm AC=5 cm Sestroj stred usecky AC /oznac S a kruznici k (S, SA=SC) popis obrazek

Zobrazit 1 odpověď

Marie K.   |   geometrie

Sestrojte pravítkem úsečku AB o délce 3 cm. Potom sestrojte dvě části kružnice, přičemž jednu se středem v bodě A o poloměru 5 cm a druhou se středem v bodě B poloměru 4 cm, jejich průsečík vytvoří bod C. Spojte body dohromady do trojúhelníku ABC. Střed úsečky buď změříte pravítkem (2,5 cm), nebo se používá metoda dvou stejných kružnic vedených z bodu A a z bodu C viz. obrázek. Nakonec do tohoto bodu S píchněte kružítko a udělejte kružnici a označte ji k.

Geometrie

Narýsuj trojúhelnik ABC tak aby AB=3cm BC=4cm AC=5 cm Sestroj stred usecky AC /oznac S a kruznici k (S, SA=SC) popis obrazek

Zobrazit 1 odpověď

Marie K.   |   geometrie

Milan G.   |   matematika

-2-5+4+6-7+2=-2

rovnice

Na filmové představení bylo prodáno 120 lístků v ceně 3100 kč. Dětský lístek stojí 20 kč, dospělý 40 kč. Kolik dětských lístků bylo prodáno? řešení: a+b=120 20a+40b=3100 Ještě jsme se neučili rovnice o dvou neznámých.

Zobrazit 1 odpověď

Hana M.   |   matematika - zš

Zápis:
120 lístků............... 3100 Kč
dětský lístek (x)...... 20 Kč
dospělý lístek (y).... 40 Kč
-----------------------------------------
Postup:
1) (zapsaní informací do dvou rovnic)
x + y = 120
20x + 40y = 3100

2) (vynásobení řádku takovým číslem, aby se x nebo y "vyrušilo" = vyšlo 0)
x + y = 120 /.-20
20x + 40y = 3100

3) (odečtení jednoho řádku od druhého)
-20x - 20y = -2400
20x + 40y = 3100

4) (získání y)
20y = 700
y = 35

5) (dosazení do rovnice vypočítané y -> získání x)
x + y = 120
x + 35 = 120
x = 120 - 35
x = 85

Kontrola:
x + y = 120
85 + 35 = 120

20x + 40y = 3100
20.85 + 40.35 = 3100

Odpověď:
Bylo prodáno 85 dětských lístků.