Bezplatná pomoc s domácím úkolem

  • zeptej se na otázku
  • získej odpověď za pár minut

Otázky


Pomoz studentům s jejich otázkami a zviditelni tím svůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.


Marek S.   |   Excel

SVyhledat prohledá první určený sloupec a pokud nalezne požadované kritérium, zapíše hodnotu z určeného sloupce

VVyhledat prohledá první určený řádek a pokud nalezne požadované kritérium, zapíše hodnotu z určeného řádku

mam prosim dotaz jaký je definiční obor a popřípadě limity funkce: y=(10lnx)/x dekuji moc

Andreas T.   |   matematika - sš

-Definiční obor celé funkce bude průnik d.o. čitatele a jmenovatele. V čitateli je přirozený logaritmus (ln), kde je d.o. otevřený interval (0; +nekonečno) a ve jmenovateli "x" jsou definičním oborem všechna reálná čísla bez nuly (R-{0}).
Definiční obor funkce je tedy (0; +nekonečno).
-Můžeme vyšetřovat limity například v krajních bodech definičního oboru, tedy v +nekonečnu a v 0 zprava.

Petra T.   |   čeština

Dobrý den, scio testy, nebo jinak národní srovnávací testy, které v současné době nahrazují přijímací zkoušky na VŠ. Hezký den. KH

r3-1/r3-1

Tatiana S.   |   matematika - sš

Podle zápisu vyjde ([r^2]3-r3-1)r3

r3-1/r2-1

Tatiana S.   |   matematika - sš

Dobrý den Tatiano, aby jste se naučila krátit lomenné výrazy, potřebujete znát:
operace se zlomky (pravidla, kdy se může krátit), vytýkání, vzorce (A+-B)2.

r3-1/r2-1 Je tam vzorec? Nebo budu vytýkat? Kdy to můžu pokrátit? Můžu krátit zlomek při dělení nebo při násobení?

(r3-1)/(r2-1)= r*r2-1/r2-1=doporučuji přepsat ať vidíte, že Vám vznikl součin v čitateli, teď můžete krátit r2-1 v čitateli s tím ve jmenovateli a zbyde Vám "r".

Jasné ;)

1)He wrote a letter to his friend on Sunday? 9 otázek v minulém čase

Veronika H.   |   anglický jazyk

1) Who wrote a letter to his friend on Sunday?
2) What did he do on Sunday?
3) What did he write to his friend on Sunday?
4) To whom did he write a letter on Sunday?
5) To whose friend did he write a letter on Sunday?
6) When did he write a letter to his friend?
7) Did he write a letter to his friend on Sunday?
8) Did he write a letter to his friend?
9) What did he write to his friend?

5. Král rozdělil své peníze mezi 5 synů takto: prvorozený dostal všech peněz, druhorozený ze zbytku, třetí v pořadí obdržel ze zbývající části. Ze zbytku dostal polovinu čtvrtý syn. Poslední zbytek se už nedělil a celý připadl nejmladšímu synovi. Jakou část králových peněz obdržel nejmladší syn?…

Lukáš Ž.   |   matematika

Dobrý den, předpokládám, že se ztratilo jedno slovíčko v zadání, že prvorozený dostal POLOVINU všech peněz. Jinak by ostatní synové nedostali vůbec nic.
Pokud mám pravdu, pak řešení bude následující:
x ... celá suma
x/2 ... dostal prvorozený
1/2 * x/2 = x/4 ... druhorozený
1/2 * x/4 = x/8 ... třetí syn
1/2 * x/8 = x/16 ... čtvrtý syn
Zbyla x/16, kterou dostal nejmladší syn.
Kontrola:
x/16 + x/16 + x/8 + x/4 + x/2 = 16x/16 = x

Téma Zahrada mých snů

Hana H.   |   český jazyk

Myslím, že dobrým příkladem je líčení májové přírody Karlem Hynkem Máchou v jeho Máji. Samozřejmě ve verši psát nemusíte. :) Důležité jsou Vaše vnitřní pocity, které vyjádříte právě pomocí jazykových prostředků. Hrajte si s jazykem, používejte přirovnání, kontrasty apod.

výsledek napsaný tužkou

Eva Z.   |   chemie

Musím zjistit, co je v nadbytku, zda železo, nebo kyselina chlorovodíková... Budu tedy počítat látkové množství pro každý z nich zvlášť.

1.) látkové množství kyseliny chlorovodíkové:
c = n / V => n = c * V
Objem si před výpočtem převedu na litry, tj. V = 0,15 L (značka litru je malé l, ale v zadání je použito velké, nechám to tak, bude to i přehlednější)
tj. n(HCl) = 2.5 * 0,15 = 0,375 mol

2.) látkové množství železa:
n = m / M
Za M můžu dosadit přímo A(r) ... r v závorce značí dolní index
n(Fe) = 15,5 / 55,85 = 0,277 mol

Čeho je tedy více a čeho méně? Rovnice vypadá takto:
Fe + 2 HCl -> H(2) + FeCl(2) ... ... závorky opět značí dolní index
To znamená, že na jednu molekulu Fe potřebuju dvě molekuly HCl.
Množství HCl musím tedy vydělit dvěma.
n (HCl) / 2 = 0,375 / 2 = 0,1875
0,1875 < 0,277
Kyseliny je méně, železo je tedy v nadbytku a část z něj nezreaguje.
To znamená, že množství vzniklého vodíku určíme podle kyseliny.

Poměry látkových množství kyseliny a vodíku jsou 2:1 (viz rovnice, vyplývá to také z předchozí úvahy), takže látkové množství vodíku bude poloviční oproti kyselině, tj. 0,1875. (Ano, je to to stejné číslo k jakému jsme dospěli při porovnávání množství železa a kyseliny).

A poslední krok je převedení látkového množství na objem:
n = V / V(m)
V(m) je pro všechny plyny 22,4 dm^3.
V = n * V(m)
V = 0,1875 * 22,4
V = 4,2 L

Je to docela pracnější příklad, za nejtěžší krok považuji porovnávání látkových množství, ostatní kroky jsou hlavně o správném použití vzorců.

Vyjádřit odpověď v centimetrech

Andriana   |   matematika - zš

Dobrý den,

6 metrů je nějaký celek z menších dílků.

Máme 6 metrů. Výsledek má být v centimetrech.

1m =100cm
6m = 600cm
V zadání chtějí desetinu (1/10) z celku (600)
600 cm / 10 cm = 60 cm.

Může být?