Bezplatná pomoc s domácím úkolem

  • zeptej se na otázku
  • získej odpověď za pár minut

Otázky


Pomoz studentům s jejich otázkami a zviditelni tím svůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.


všechny předměty český jazyk anglický jazyk německý jazyk matematika chemie fyzika

Anglicky "Na slyšenou"

Jak se řekne, pokud se tedy vůbec říka (používá) - na slyšenou? Že by: the talk soon? na viděnou (znám): see you

Zobrazit 1 odpověď

Ladislav K.   |   angličtina

hear you soon

nauka o materiálech

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda někdo rozumí a vyučuje nauku o materiálech......to znamená diagramy, mřížky ,tuhé roztoky atd.....předem děkuji za info......budu se těšit.

Odpovědět na otázku

Tomas K.   |   elektrotechnické materiály

Třetí třída

Jak se prosím řekne třetí třída ve škole? Děkuji

Zobrazit 3 odpovědi

Jana P.   |   angličtina

"Third grade" or "third year"...
E.g. I'm in third grade.
I'm in third year.

3 stejná čísla v telefonním čísle?

Jak se přečtou tři stejná čísla v telefonní čísle? Triple .xxx ?

Zobrazit 3 odpovědi

Jana P.   |   angličtina

Dobrý den Jano,

Z vlastní zkušenosti vím, že britové běžně používají double xx a tripple xxx. Nula se v telefonních číslech vždy vyslovuje jako samohlaska O.
00 = double O
000 = triple O.

S pozdravem

Šárka

Limitní věty

Pravděpodobnost narození chlapce je 0,518. Pomocí CLV určete, jaká je pravděpodobnost, že mezi 15000 novorozenci bude od 7320 do 7520 děvčat?

Odpovědět na otázku

Dáša M.   |   statistika
Adam A.   |   český jazyk

Pokud chcete napsat fejeton, doporučuji si nejprve několik povedených fejetonů pročíst. To vás inspiruje a pomůže vám to, abyste se mohl v jejich obsahu lépe orientovat. Doporučuji se zaměřit na jednu určitou myšlenku a nerozebírat více témat najednou. Fejeton je publicisticko-umělecký žánr, který obsahuje prvky úvahy, vyprávění i popisu, proto k jeho napsání nepotřebujete žádné zdroje, ale především svou hlavu, Vaše názory a myšlenky. Při psaní používejte tázací věty, dialogy, přímou řeč, nebojte se projevit ironii, humor, kritiku či sarkasmus. To vše totiž patři k charakteristickým rysům fejetonu. Známými autoři jsou například Karel Čapek nebo Jan Neruda.

I can have to

Dobrý den, Je možné spojení I can have to.... ?

Zobrazit 5 odpovědí

Jana P.   |   angličtina

Ne není

Limita s třemi odmocninami - výzva

Nějaký nápad na výpočet bez použití l'Hospitalova pravidla? Moje doučovaná má tento příklad zařazený už ve cvičení před derivacemi. Je možné, že je jednoduchá, jen už mi druhou hodinu nedochází, jak na ni...

Zobrazit 1 odpověď

Kateřina O.   |   matematika - vš

jeden z tech delsich

Michaela U.   |   matematika

Ne, vzorec není využitelný pro obecně platné pravidlo posloupnosti.

Michaela U.   |   matematika

Základní dělení úhlu provedete pomocí kružítka, pravítka a tužky. Narýsujete přímku a k ní následně kolmici, tím získáte úhel 0, 90, 180, 270 a 360 stup. Na průsečíku přímek zvolíte střed libovolné kružnice, kterou narýsujete. Do kružítka vytyčíte velikost poloměru kružnice, kružítko zapíchnete k libovolnému průsečíku kružnice s libovolnou narýsovanou přímkou a narýsujete část nové kružnice v oblasti průsečíku s již narýsovanou kružnicí. Pokračujete zapichováním kružítka do průsečíků kružnice se středem v průsečíku dvou přímek na sebe kolmých (v kružítku máte stále poloměr výchozí kružnice) a kreslíte průsečíky, tím zobrazíte zbylé základní úhly 30 a 60 stup.