Otázky

Pomož studentům s jejich otázkami a dotazy a zviditelni tím tvůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.
Pošli tvoji otázku

převody

Lucie N.
matematika - zš

6,5m3 (dm3) 2,8m3 (cm3) 0,015m3 (mm3) 16dm3 (cm3) 0,45dm3 (mm3) 12cm3 (mm3) 156dm3(m3) 3216cm3 (m3) 414000mm3 (m3) 78000cm3 (dm3) 5600mm3 (dm3) 321mm3 (cm3) 451 l (hl) 3,3 l (ml) 0,5 l (dc) 440 ml (dc) 16 dc ( l) 11 l (hl) 32 cm3 (ml) 14 l (dm3)

Odpovědi:

6500 dm3
2800000 cm3
150000000 mm3
16000 cm3
450000 mm3
12000 mm3
0,156 m3
0,003216 m3
0,000414 m3
78 dm3
0,0056 dm3
0,321 cm3

4,51 hl
3300 ml
5 dcl
4,4 dcl
1,6 l
0,11 hl
32 ml
14 dm3

VZTLAKOVÁ SÍLA se zápisem

Zuzana Č.
fyzika - zš

Ledová kra o objemu 0,5 m³ spadla do moře. Vypočítej, jak velká vztlaková síla na ni působí ? předem mooc děkuji

Odpovědi:

Odpověď je 4 497 J = 4,5 kJ.

sestroj čtverec GHIJ jestli že jeho úhlopříčky mají délku 6 cm

Zuzana Č.
matematika - zš

otázku jsem napsala jako nadpis předem dekujuu moc

Odpovědi:

Ahoj, ve čtverci jsou úhlopříčky na sebe vzájemně kolmé a půlí se. S tímto už bys měla normálně být schopná čtverec sestrojit. začneš tedy třeba úhlopříčkou GI o délce 6 cm, vyznačíš si střed této úhlopříčky a ve středu povedeš kolmici, to bude druhá úhlopříčka HJ, velikost HS se rovná velikosti JS. Potom už jenom spojíš všechny krajní body. Podle Pythagorovi věty by pak strana čtverce měla vyjít 3 krát odmocnina ze 2. (to si můžeš ověřit pomocí pravítka tedy cca 4,2 cm)

Variace a permutace

Dobrý den, bohužel už hodinu nemůžu přijít na řešení tydle úlohy:/ Kolik čtyřciferných čísel je možno napsat z číslic 0,1,2,3,4,6. Číslice se neopakují. Předem děkuju moc všem co mi pomůžou

Odpovědi:

Jde to i jednodušeji, je to vlastně 5*5*4*3 (první číslici vybíráme z 5 možností [nulou to nesmí začínat], druhou číslici také z 5, třetí již jen ze 4 a čtvrtou jen ze 3).

Karboxylové kyseliny

Hana P.
chemie

Dobrý den, potřebovala bych pomoci s doplněním produktů reakce amidu kyseliny mravenčí s kyselinou octovou Děkuji

Odpovědi:

Možná takto.

Kapilární jevy

Iveta A.
fyzika - zš

Proč je nedokonalé uzavřena láhev s olejem mastná i zvenku

Odpovědi:

Myslím si, že nádoba na olej je moc široká, aby se projevila kapilarita. Důvodem může být špinavé hrdlo po předchozím vylití oleje nebo manipulace s lahví mastnýma rukama. :)

Elektromagnetický signál

Anežka P.
fyzika - sš

Otázka se nachází v příloze. Děkuji za odpověď:)

Odpovědi:

Elektromagnetický signál má rychlost světla, tedy 3x10^8 m/s. Pokud chceme vypočítat vzdálenost, vyjdeme z klasického vzorce, kde dosadíme rychlost a čas - obojí známe, jen pozor na jednotku času - znak µ znamená mikro - tedy 10^-6, musíme desetinou čárku posunout o 6 míst doleva! Vzdálenost se vypočítá takto: s=v*t. Jelikož tato vzdálenost bude tvořena 'cestou' k letadlu a zároveň 'cestou' od letadla (viz obrázek), musíme vypočtenou vzdálenost ještě podělit dvěma. Vyjde nám tedy celkem 9 km.

Vlnová délka

Anežka P.
fyzika - sš

Dobrý den, zadání zasílám v příloze. Předem moc děkuji za odpověď

Odpovědi:

Elektromagnetická vlna se šíří rychlostí světla ve vakuu, c. Určitě znáte vzoreček v=s/t, který definuje rychlost. Pouhou změnou symbolů můžeme dostat vzoreček c=λ/T = λ*f, kde λ je vlnová délka, T je perioda (= doba, za kterou vlna urazí délku λ) a f je frekvence, která je definovaná jako f=1/T - udává vlastně počet opakování za jednu sekundu (např. je-li T=0,1 s, pak f=10 Hz, neboli za 1 s stihne vlna urazit svou vlnovou délku 10x). Z daného vzorečku se už pak dá dopočítat jednoduše vlnová délka. Více je v obrázku, bohužel, ať ho otáčím, jak ho otáčím, tak si ho tahle stránka vždy nahraje vzhůru nohama, tak snad si nevylomíte krční páteř :)
Petr Linhart
Poznámka: Skutečná hodnota se mírně liší, pracoval jsem s přibližnou hodnotou rychlosti světla ve vakuu.

tlak + zápis příkladu

Zuzana Č.
fyzika - zš

Jak velkým tlakem působí vody na dno akvária tvaru krychle o hraně 1,5 m, je-li v něm voda napuštěna 10 cm pod okraj ? předem moooc dekuji za odpověd

Odpovědi:

Hydrostatický tlak nezávisí od objemu vody v danom útvare, ale len od výšky hladiny; p = ro x h x g, ak počítame s hustotou vody ro = 1000 kg/m3, gravitačným zrýchlením zaokrúhlene g = 10 m/s2 a vodným stĺpcom h = 1,4 m, malo by to byť

p = 1000 kg/m3 x 1,4 m x 10 m/s2, čo je ak dobre počítam 14 000 kg/(m.s2) = 14 000 Pa

Funkce

Martin L.
matematika - sš

Dobrý den, byl by někdo tak hodný a napsal mi sem řešení těchto příkladů, popř. i s postupy? Vůbec si nevím rady. Předem děkuji.

Odpovědi:

V rychlosti: 2) rostoucí, klesající, vodorovná (konstantni Tj ani neroste ani neklesá. Záleží to na kladnosti ci zákonnosti toho násobku co je u X v té rovnici.

3) ty body si dosadil do rovnice výše za x mínus dvojka a za y mínus čtyřku. A to samé s druhým bodem. Dostanes 2 rovnice s nezamymi a, b. Dopočítáš z toho čemu se rovná "a" a "b". Pak napíšeš y = ax+ b kde za a a b napíšeš ty cisla co ti vyšly.

4) tak to je jednoduchý, víš že ten bod s ysy-ovououradnici 11 splňuje tu rovnici. Tak tu 11 tam do té rovnice dosadil za y. Máš pak 11 = x +6. Tedy x=5. A to je co chtěli vědět. Chová souřadnice je 5. Prímka přichází bodem [5, 11].

5) to děláš tak že tam zkusíš dosadit v té rovnici ten první bod tj za x jedničku a za y trojku. Když ti bude platit ta rovnost, tak je to OK a bod leží na te prince. Když ti vyjde nepravda tj napr 3=5 tak tam ten bod nepatří- neni na te primce.

Zkus si to sám, když to zvládneš tak je to nejcennější, co pochopíš to si zapamatuje, budeš schopen si to někdy znovu odvodit, když ti to nekdo vypočítá, zapamatuješ si to biflovanim jen krátkodobě.

?
Pošli tvoji otázku