Bezplatná pomoc s domácím úkolem

  • zeptej se na otázku
  • získej odpověď za pár minut

Otázky


Pomoz studentům s jejich otázkami a zviditelni tím svůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.


všechny předměty český jazyk anglický jazyk němčina matematika chemie fyzika

female native-speaker teacher of Spanish for my daughter

Looking for a female native-speaker teacher of Spanish for my 9-year old daughter. Daughter speaks English.I would need the lessons to be on Saturday mornings either in our flat in Opatov or somewhere not too far. Thank you. Beata

Odpovědět na otázku

Beata   |   španělský jazyk
Radka D.   |   matematika

(2x – 3) ⋅ [(– 3)(5 – 2x)( – 3x) – (– 1)(3x – 2)(– 2x)] =
=(2x – 3) ⋅ [9x(5 - 2x) + 1(-6x² + 4x)] =
=(2x – 3) ⋅ [45x - 18x² - 6x² + 4x] =
=(2x – 3) ⋅ [49x - 24x²)] =
=98x² - 147x – 48x³ +72x² =
= - 48x³ + 170x² -147x

Radka D.   |   matematika

=[15x²-9x-25x+15-15x²]*[14x²-49x-4x+14-14x²]
=(-9x-25x+15)*(-49x-4x+14)
=441x²+36x²-126x+1225x²+100x²-350x-735x-60x+210
=1802x²-1271x+210

Radka D.   |   matematika

5x – 2[(– 4x)(6x – 3) – (x – 5)(1 – 20x)]=
=5x – 2[-24x²+12x –(x-5-20x²+100x) ]=
=5x – 2[-24x²+12x –x+5+20x²-100x]=
=5x – 2[-4x²-89x +5]=
=5x+8x²+178x-10=
=8x²+183x-10

Eva S.   |   čeština

Vztyk je povel ke vztyčení (stoupni si).
Styk je
dotyk (dotýkání),
setkání (setkávání),
pohlavní styk,
výměna informací (třeba písemný styk),
posílání zboží (obchodní styk),
posílání peněz (platební styk) atd.

Eva S.   |   matematika

Způsobů je několik, ale nejklasičtější je protnutí dvou kružnic se stejným poloměrem, větším než je polovina úsečky, a se středy na koncích úsečky.
Spojnice těchto průsečíků je k přímce kolmá a půlí ji (prochází středem).
Střed úsečky AB:
1. k1(A;r(r>|AB|/2))
2. k2(B;r)
3. P1, P2 jsou průniky k1 a k2
4. Střed úsečky AB je průsečík AB s P1P2

Marek S.   |   fyzika

Viskozita (také vazkost) je fyzikální veličina, udávající poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny. Viskozita je veličina charakterizující vnitřní tření a závisí především na přitažlivých silách mezi částicemi.

Lenka K.   |   fyzika

Plyny:
nemají stálý tvar ani objem (jsou rozpínavé)
vzájemné síly mezi molekulami jsou zanedbatelné
jsou velmi snadno stlačitelné

Klara S.   |   čeština

Píše se VIDĚT. Na začátku slova je po v tvrdé y jen ve vyjmenovaných slovech (např. vydra) a také pokud se jedná o předponu vy- (vyjmenovaný)

Libor R.   |   Excel

ROUND = funkce zaokrouhlí číslo - do 4 dolů, od 5 do 9 nahoru,
ROUNDUP = funkce zaokrouhlí číslo vždy nahoru,
ROUNDDOWN = funkce zaokrouhlí číslo vždy dolů.