Otázky

Pomož studentům s jejich otázkami a dotazy a zviditelni tím tvůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.
Pošli tvoji otázku

Logaritmická nerovnice

Barbora V.
matematika

Dobrý den, mohu poprosit o pomoc s logaritmickou nerovnicí. Příklad mám rozpočítaný, ale nevím jak pokračovat. Ještě jsem zapomněla připsat podmínku (x ≠1).

Odpovědi:

Dobrý den, zde máte řešení, pokud by něco nebylo jasné, napište 🙂

účtování

Dobrý den, potřeboval bych poradit s metodou má dáti a dal a také jaké účty jsou aktivní a jaké pasivní. Jsem právě v 2. ročníku na střední škole a toto jsem zatím moc nepochopil tak pokud byste mi mohli pomoct prosím.

Odpovědi:

Je to jak říká Ivan. Zkusím to ještě trochu rozvést. Účetnictví je tzv. podvojné. Každá operace je zachycena na dvou účtech, jedním na straně "má dáti" tj. vlevo, druhým na straně "dal". Vesměs to má zachytit vždycky odkud se to vzalo, a na co to bylo použito.
V rozvaze což je bilance majetku a jeho zdrojů vždy musí platit aktiva = pasivům. V každé transakci musí platit MD = D.
Aktivní účty mají zůstatky a přírůstky na straně MD (vlevo), a úbytky na straně D (vpravo). Pasivní účty mají zůstatky a přírůstky na straně D, úbytky na straně MD.
Pak máme ještě účty Nákladové a Výnosové, ty tvoří výkaz zisků a ztrát (dříve označovaný výsledovka). Propojení rozvahy a výkazu zisků a ztrát je v položce Hospodářský výsledek běžného roku. Ten je roven výsledku ve výkazu zisků když od výnosů odečteme náklady. A zároveň je tato částka v Pasivech v rozvaze (ve vlastních zdrojích).
Nákladové účty (N) mají přírůstky na straně MD (vlevo), případné úbytky na straně D (vpravo). Výnosové účty mají přírůstky na straně D (vpravo), případné úbytky na straně MD. To účtování záporných nákladů či záporných výnosů není moc časté, ale někdy se objeví.
Aby byla stále zachována rovnost MD a D a aktiv a pasiv v rozvaze, nemůže být třeba v jedné transakci zároveň zvýšení aktiv (A+) a snížení pasiv (P-). Tím by se nám ta rovnost pokazila a najednou by ty aktiva byly vyšší než pasiva. Ale když si správně určíme co je to za účet (A, P, N, V) a správně příslušný přírůstek či úbytek dáme na strany MD, D jak se má u toho daného druhu, tak nám ten případ A+, P- vlastně ani nastat nemůže. Protože přírůstek aktiva je na MD, a úbytek pasiva je taky na MD. A my v každé operaci dáváme jednu věc na MD a druhou na D. Možné transakce tedy jsou.
A+, P+
A-, P-
A+, V+
P+, N+
to jsou ty nejčastější co nastávají.
Kdybych měl uvést konkrétní příklady. A+, P+ - to může být třeba nákup zboží od dodavatelů na fakturu. Zvýší se závazek za Dodavateli (P+) a zvýší se zboží na skladě tj. stav zásob (A +).
A-, P- může třeba představovat úhradu takové faktury. Sníží se závazky vůči dodavateli (P-) a ubydou naší firmě peníze na Bankovních účtech (A-).
A+, V+, to je účtování např. vydané faktury za prodej zboží. Máme tam pohledávku za odběrateli (A+), Tržby za zboží (V+).
P+, N+, to je třeba faktura za dopravu materiálu od nějaké dopravní firmy která nám ho dovezla. Vzniká nám závazek vůči té dopravní firmě (P+ na účtu Dodavatelé) a vzniká nám Náklad na ostatní (externí) služby (N+). Nebo třeba zaúčtujeme mzdové nároky zaměstnanců za daný měsíc: vznikne (zvýší se) závazky vůči zaměstancům (P+), a je to zároveň Náklad v položce Mzdové náklady (N+). Účtování Závazky vůči zaměstancům na straně Dal (tj. vpravo) a Mzdové náklady na straně MD (tj. vlevo). Je to průkaznější než třeba mzdová evidence, právě díky té kontrole a že vše je na dvou účtech, že se vám tam nemůže něco jen tak "objevit", musí to odněkud přitéct a to ukazuje ten druhý účet. Když tam ty strany MD a D nebo Aktiva a Pasiva nesedí, tak prostě víme že je tam něco špatně.

Rozdělení aktiv a pasiv

Ahoj, pomohl by někdo s tímto úkolem ?

Odpovědi:

Ahoj, klidně napiš, r.e.n.u.l.a.h@seznam.cz

lineární nezávislost

Eliška S.
lineární algebra

Předpokládejme, že ve vektorovém prostoru V nad tělesem Z5 je (u, v, w, z) je lineárně nezávislá posloupnost. Dokažte, že posloupnost (u + v + w + z, u + 2v + 3w + z, u + 3v + w + 2z) je také lineárně nezávislá posloupnost ve V

Odpovědi:

Zjednodusene receno jde o to ukazat, ze zadny z danych vektoru nezle vyjadrit pomoci linearni kombinace vektoru zbyvajicich. Prakticky staci ukazat, ze matice slozena z radku, ve kterych jsou koeficienty linearnich kombinaci, tj. (1,1,1,1), (1,2,3,1), (1,3,1,2), ma plnou hodnost (nelze pomoci elementarnich uprav vynulovat radek). Nutno pocitat elementarni upravy nad Z5, tj modulo 5.

Exponenciální nerovnice

Barbora V.
matematika

Dobrý den, mohu poprosit o pomoc s výpočtem exponenciální nerovnice.

Odpovědi:

Exponenciální nerovnice

Barbora V.
matematika

Dobrý den, mohu poprosit o pomoc s výpočtem exponenciálních nerovnic.

Odpovědi:

Dobrý den, posílám první tři příklady:

Matematika vše

Iva K.
matematika

Můžete mi pomoci v úterý 24.11. od 9:15 s online úkolem z matematiky na VŠE? Probraná látka obsahuje logiku, matice, determinanty, limity funkce, derivace, max. a min. funkce, taylorův polynom. Děkuji

Odpovědi:

nevím zda ti s tím tady někdo pomůže

Laboratorní práce

Karolína H.
chemie - zš

Prosím pomozte mi,děkuji moc.

Výpočet

Horzyková K.
fyzika

Vypocitaj tlakovou sílu působící v hloubce 25 Cm na dno nádoby s lihem o obsahu 25 Cm2

Odpovědi:

Tlaková síla působící na dno se rovná tlak krát obsah dna ... F=p*S
Tlak v lihu (p) v hloubce (h) se rovná tíhovému zrychlení (g) krát hustotě kapaliny (rhó) krát hloubce 25 cm (h), .... p = g * rhó * h, rhó je zde hustota lihu - podle wikipedie 0,789 g/cm3

F = g * rhó * h * S = 9,81 m/s2 * 0,789 g/cm3 * 25cm * 25cm2 = přibližně 4838 g.m/s2 = 4,838 kg.m/s2 = 4,838N
?
Pošli tvoji otázku