Otázky

Pomož studentům s jejich otázkami a dotazy a zviditelni tím tvůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.
Pošli tvoji otázku

Fyzika

Karolína H.
fyzika - sš

Dekuji za odpoved.

Odpovědi:

Už je to 12 dní vyřešené tady:
https://www.doucuji.eu/otazky/7387-fyzika

bromace but-2-enu

Anna K.
chemie

Dobrý den,chtěla bych se zeptat nevíte jaká je rovnice bromace but-2-enu. Dovedl by mi někdo vysvětlit jak na to mám sama přijít?

Odpovědi:

Jedná se o adici. (Adice = přidávání nějaké molekuly na uhíkatý řetězec). Adice funguje tím mechanizmem, že vždy pokud chceme přidat nějakou molekulu do řetězce, tak ji musíme přidat místo něcěho, tudíž adice probíhá pouze v místech, kde bude dvojná vazba. Kdyby se v řetězci nevyskytovala dvojné vazba a my přidali brom, tak už nepřidáváme, ale nahrazujeme! a jednalo by se o substituci. Tudíž Adice je přidání molekuly a zároveň se bude snižovat vaznost molekuly, v tomto případě se dvojná zmenší na jednoduchou, Je tomu proto, že my potřebujeme použít elektron, který tvoří tu dvojnou vazbu a potřebujeme ho k tomu, abychom mohli vytvořit vazbu novou mezi uhlíkem a bromem.

Při učení takovýchto rovnic a reakcí doporuči opravu porádně se naučit základmí mechanizmy organických reakcí jako je substituce, eliminace, adice, izomerace ... pokud se naučíte tyto základy, tak už všechny konkrétní reakce budou stejné jako je tento obecný základ ...

lineární algebra - prosím byl by schopen někdo pomoci

Eliška S.
lineární algebra

Určete počet: 1) dvoučlenných posloupností vektorů (tj. posloupností tvaru (v1, v2)) v prostoru Z5^2, které jsou lineárně nezávislé 2) tříčlenných posloupností vektorů (tj. posloupností tvaru (v1, v2, v3)) v prostoru Z2^3, které jsou lineárně nezávislé

Odpovědi:

Stačí vybrat tzv. kanonickou bázi, tzn pro 1) jsou to vektory (1,0) a (0,1), pro 2) jsou to vektory (1,0,0), (0,1,0) a (0,0,1). Je hned patrné, že vektory jsou mezi sebou lineárně nezávislé - ať už násobím vektor (1,0) libovolným číslem, na druhé složce bude vždy 0, tudíž nikdy nedostanu vektor (0,1), a tudíž jsou LN.

Logaritmická nerovnice

Barbora V.
matematika

Dobrý den, mohu poprosit o pomoc s logaritmickou nerovnicí. Příklad mám rozpočítaný, ale nevím jak pokračovat. Ještě jsem zapomněla připsat podmínku (x ≠1).

Odpovědi:

x=0 je také řešení a patří do intervalu.

účtování

Dobrý den, potřeboval bych poradit s metodou má dáti a dal a také jaké účty jsou aktivní a jaké pasivní. Jsem právě v 2. ročníku na střední škole a toto jsem zatím moc nepochopil tak pokud byste mi mohli pomoct prosím.

Odpovědi:

Je to jak říká Ivan. Zkusím to ještě trochu rozvést. Účetnictví je tzv. podvojné. Každá operace je zachycena na dvou účtech, jedním na straně "má dáti" tj. vlevo, druhým na straně "dal". Vesměs to má zachytit vždycky odkud se to vzalo, a na co to bylo použito.
V rozvaze což je bilance majetku a jeho zdrojů vždy musí platit aktiva = pasivům. V každé transakci musí platit MD = D.
Aktivní účty mají zůstatky a přírůstky na straně MD (vlevo), a úbytky na straně D (vpravo). Pasivní účty mají zůstatky a přírůstky na straně D, úbytky na straně MD.
Pak máme ještě účty Nákladové a Výnosové, ty tvoří výkaz zisků a ztrát (dříve označovaný výsledovka). Propojení rozvahy a výkazu zisků a ztrát je v položce Hospodářský výsledek běžného roku. Ten je roven výsledku ve výkazu zisků když od výnosů odečteme náklady. A zároveň je tato částka v Pasivech v rozvaze (ve vlastních zdrojích).
Nákladové účty (N) mají přírůstky na straně MD (vlevo), případné úbytky na straně D (vpravo). Výnosové účty mají přírůstky na straně D (vpravo), případné úbytky na straně MD. To účtování záporných nákladů či záporných výnosů není moc časté, ale někdy se objeví.
Aby byla stále zachována rovnost MD a D a aktiv a pasiv v rozvaze, nemůže být třeba v jedné transakci zároveň zvýšení aktiv (A+) a snížení pasiv (P-). Tím by se nám ta rovnost pokazila a najednou by ty aktiva byly vyšší než pasiva. Ale když si správně určíme co je to za účet (A, P, N, V) a správně příslušný přírůstek či úbytek dáme na strany MD, D jak se má u toho daného druhu, tak nám ten případ A+, P- vlastně ani nastat nemůže. Protože přírůstek aktiva je na MD, a úbytek pasiva je taky na MD. A my v každé operaci dáváme jednu věc na MD a druhou na D. Možné transakce tedy jsou.
A+, P+
A-, P-
A+, V+
P+, N+
to jsou ty nejčastější co nastávají.
Kdybych měl uvést konkrétní příklady. A+, P+ - to může být třeba nákup zboží od dodavatelů na fakturu. Zvýší se závazek za Dodavateli (P+) a zvýší se zboží na skladě tj. stav zásob (A +).
A-, P- může třeba představovat úhradu takové faktury. Sníží se závazky vůči dodavateli (P-) a ubydou naší firmě peníze na Bankovních účtech (A-).
A+, V+, to je účtování např. vydané faktury za prodej zboží. Máme tam pohledávku za odběrateli (A+), Tržby za zboží (V+).
P+, N+, to je třeba faktura za dopravu materiálu od nějaké dopravní firmy která nám ho dovezla. Vzniká nám závazek vůči té dopravní firmě (P+ na účtu Dodavatelé) a vzniká nám Náklad na ostatní (externí) služby (N+). Nebo třeba zaúčtujeme mzdové nároky zaměstnanců za daný měsíc: vznikne (zvýší se) závazky vůči zaměstancům (P+), a je to zároveň Náklad v položce Mzdové náklady (N+). Účtování Závazky vůči zaměstancům na straně Dal (tj. vpravo) a Mzdové náklady na straně MD (tj. vlevo). Je to průkaznější než třeba mzdová evidence, právě díky té kontrole a že vše je na dvou účtech, že se vám tam nemůže něco jen tak "objevit", musí to odněkud přitéct a to ukazuje ten druhý účet. Když tam ty strany MD a D nebo Aktiva a Pasiva nesedí, tak prostě víme že je tam něco špatně.

Rozdělení aktiv a pasiv

Ahoj, pomohl by někdo s tímto úkolem ?

Odpovědi:

Ahoj, klidně napiš, r.e.n.u.l.a.h@seznam.cz
?
Pošli tvoji otázku