Bezplatná pomoc s domácím úkolem

  • zeptej se na otázku
  • získej odpověď za pár minut

Otázky


Pomoz studentům s jejich otázkami a zviditelni tím svůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.


všechny předměty český jazyk anglický jazyk německý jazyk matematika chemie fyzika

Výpočet příkladů - testování hypotéz, anova, korelační a regresní analýza

Dobrý den, potřebovala bych pomoci s výpočtem 8 příkladů. V případě zájmu Vám je ihned zašlu na email. Domluvím se na odměně. Děkuji

Odpovědět na otázku

Jana D.   |   statistika

Společná práce

Dobrý den, potřeboval bych poradit s tímto příkladem: Nádrž se plní třemi přívody. Přívodem a + b se naplní za 1 hodinu a + c za 45 minut b + c za 1,5 hodiny. Za jak dlouho se naplní každým zvlášť? Děkuji moc za pomoc. Dušan

Zobrazit 1 odpověď

Dušan D.   |   matematika

Budou to rovnice o 3 neznámých
1/a + 1/b = 1
0,75/a + 0,75/c = 1
1,5/b + 1,5/c = 1
Pro lepší řešení navrhují vytvořit si další neznámé a to 1/a = x, 1/b = y, 1/c = z

Nhat V.   |   matematika

Ahoj,
napřed spočítáme pomocí Pythagorovky výšku trojúhelníku. Díky tomu můžeme vypočítat obsah trojúhelníku a tím pádem i kolik travního semene bude potřeba.

(výška má v rovnostranném trojúhelníku vlastnost, že prochází středem strany - jindy to platit nemusí, protože je tam důležitá kolmost)

Měj se hezky,
Šárka

Nhat V.   |   matematika

To je pythagorova věta - c^2=a^2+b^2, kde c je rameno, a je výška a b polovina základny (výška v rovnoramenném trojúhelníku půlí základnu). Řešení viz obrázek.

Rovnice paraboly

Jak zjistit rovnici paraboly, pokud mám zadáno: V (-1;1) a ohnisko F (-1;-4). Díky předem.

Zobrazit 2 odpovědi

Jakub Č.   |   matematika - sš

Z polohy bodů V a F vidíme, že jde o parabolu, jejíž osa je rovnoběžná s osou y. (x-ové souřadnice bodů V, F jsou stejné) :-)

Rovnice paraboly s vrcholem v bodě V [x0, y0] a parametrem p (kde |p/2| = |VF|) je

2p(y - y0) = (x - x0)²

Pokud je p < 0, V je "nahoře", pro p > 0 je V "dole".

Řešení Vaší úlohy tedy je:
p = 2*(xF - xV) = 2*(-5) = -10
-20(y - 1) = (x + 1)²

Pozn.: Někdo bere parametr p pouze jako kladnou číslo a přidává pak před p v rovnici ±. :-)

Parabola

Ahoj, jak zjistit ohnisko, když znám parabola x2 - 6y + 4x + 4 = 0 Děkuji.

Zobrazit 2 odpovědi

Tereza Č.   |   matematika - sš

F[-2,3/2] postup řešení a obecný postup je zde:
https://www.dropbox.com/s/4yy7wj97u017ruq/Note%209%20Jan%202019.pdf?dl=0

vypočítej

Které číslo je o 2a+b-1 menší než číslo: a) 7a-3 b) 10a-2b+3 c) -8b+4 Děkuji za pomoc

Zobrazit 1 odpověď

Radka K.   |   matematika

Odečítaš 7a-3-(2a+b-1) = 5a-b-2. Pozor na změnu znamének v závorce při odčítání.
Ostatní jsou podobně.

should vs supposed to

Je nějaký rozdíl mezi should a supposed to v minulosti? Vyjadřuje to podle Vás to stejné nebo se to použije v jiné situaci?

Zobrazit 3 odpovědi

Jana P.   |   angličtina

I should've been there = Měl jsem tam být (politování nad tím, že jsem tam nebyl).
I was supposed to be there = měl jsem tam být (někým nebo něčím mi bylo určeno, abych tam byl, tedy se předpokládalo, že tam budu, ale není zřejmé, zda jsem tam skutečně byl).

Úpravy mnohočlenů

Prosím, nevíme si rady s tímto příkladem, připadá mi, že je prostřední trojka špatně, že by měla být dvojka.. Neumí to tu zobrazit mocniny, je to p na osmou - 3 p na čtvrtou g na třetí + g na šestou: p8-3p4g3+g6

Zobrazit 2 odpovědi

Jitka K.   |   matematika - zš

Ahoj, más pravdu. ( p^4-g^3)^2

Statistika

Ahoj, potrebuji pomoci s prikladem na regresni a korelacni analyzu resenou nejlepe v excelu ci gretlu. Zadani: odhadnout lineární model a vyhodnotit jeho kvalitu. Podrobnosti dodam. Staci mi vypracovani ci osobni setkani v Praze.

Zobrazit 1 odpověď

Jana D.   |   statistika

Pošlete mi zadání na mail a v pátek v NTK Dejvice můžu předat řešení. Cena za vypracování je 280 Kč/60min práce. Ing. Bém, tel. 602 863 015, ingbem@seznam.cz, http://ingbem.webmium.com/