Bezplatná pomoc s domácím úkolem

  • zeptej se na otázku
  • získej odpověď za pár minut

Otázky


Pomoz studentům s jejich otázkami a zviditelni tím svůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.


všechny předměty český jazyk anglický jazyk německý jazyk matematika chemie fyzika

Oxidy a hydroxidy

Jaký je mezi nimi rozdíl a jak se který tvoří?

Zobrazit 3 odpovědi

Josefína K.   |   chemie - sš

Čistě oxidy jsou molekuly, které obsahují skupinu =O. Tedy kyslík vázaný dvojnou vazbou. V anorganické chemii jsou čistě oxidy jednoduše látky s aniontem O. Jako NO3-oxid dusitý, CO2-oxid uhličitý. Rozpuštěním oxidů ve vodě často vznikají kyseliny a zásady. Na oxid se chemicky naváže voda a vniká hydroxy- skupina: -OH. Látky které mají pouze OH skupinu jako aniont, jsou hydroxidy. Hydroxidy kovů, které v tabulce najdeme víc vlevo a víc dolů, se chovají silně zásaditě. Zásaditost je obsah -OH (-1) Iontů ve vodě. Oxidy se tvoří např. termickým rozkladem některých minerálů, dehydratací hydroxidů a nebo spalováním za přístupu kyslíku. Popřípadě reakcí některých látek, například kovů oxidačními činidly. Hydroxidy vznikají například reakcí vody a kovu, hydratací oxidu a nebo vytěsněním ze soli.

Dotaz na funkčnost

Prosím o zhodnocení technické okolnosti,kdy je zkoumána možnost ROTACE dvou kružnic ,jedné o pr.63 mm ,která rotuje uvnitř druhé o pr.394 mm a obe jsou ve styku. Rovnoběžne se svislou osou velké kružnice ,ve vzdálenosti 115 mm účinkuje síla o velikosti 1000 N . Pokud dojde po silovém zatížení k…

Odpovědět na otázku

Břetislav S.   |   mechanika
Michael V.   |   matematika - vš

Koeficienty najdu pomocí binomické věty, inverzní matice k trojúhelníkové s 1 na diagonále se udělá snadno: diagonála zůstane, ostatní prvky jen změní znaménko.

Polomer

Příklad 5.15, nevím jak vypočítat ten poměr kulové plochy. Děkuji za pomoc

Zobrazit 1 odpověď

Anna P.   |   matematika - sš

Návod je tady - str. 4 :-)
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~morava/Pravidelne_mnohosteny_seminarka.pdf

rovnice

Na filmové představení bylo prodáno 120 lístků v ceně 3100 kč. Dětský lístek stojí 20 kč, dospělý 40 kč. Kolik dětských lístků bylo prodáno? řešení: a+b=120 20a+40b=3100 Ještě jsme se neučili rovnice o dvou neznámých. Jak se dá tento příklad vypočítat, aniž bych musela použít rovnice o dvou…

Zobrazit 2 odpovědi

Hana M.   |   matematika - zš

Počet prodaných dětských lístků: X
Počet prodaných dospělých lístků: 120 - X
Celková cena za dětských lístků: 20*X
Celková cena za dospělé lístky: 40*(120-X)

Tím pádem rovnice je:
20*X + 40*(120-X)=3100
20X + 4800 - 40X = 3100
20X - 40X = 3100 - 4800
-20X = - 1700
X = 95ks (dětských lístků)

120-95= 35ks (dospělých lístků)

rovnice

Na filmové představení bylo prodáno 120 lístků v ceně 3100 kč. Dětský lístek stojí 20 kč, dospělý 40 kč. Kolik dětských lístků bylo prodáno? řešení: a+b=120 20a+40b=3100 Ještě jsme se neučili rovnice o dvou neznámých. Jak se dá tento příklad vypočítat, aniž bych musela použít rovnice o dvou…

Zobrazit 5 odpovědí

Hana M.   |   matematika - zš

Kdyby bylo dětských lístků 20, pak dospělých lístků by bylo 120 - 20, tedy 100.
Kdyby bylo dětských lístků 30, pak dospělých lístků by bylo 120 - 30, tedy 90.
My ale nevíme, kolik je dětských lístků, takže jejich počet označíme x a počet dospělých lístků bude tedy 120 - x.
Za dětské lístky utratíme 20.x, za dpspělé lístky utratíme 40.(120 - x).
Celkem tedy utratíme 20.x + 40.(120 - x) a to je 3100 Kč.
Proto řešíme rovnici 20.x + 40.(120 - x) = 3100 Kč.

Jana M.   |   český jazyk

Velnes, nehledejte v tom nic složitého.

Předpony iso a neo

Nevíte, jak se používají předpony iso a neo u rozvětvených alkanů (příklad) Děkuji

Zobrazit 1 odpověď

Ahoj,
rozvětvené alkany mohou tvořit tzv. izomery = sloučeniny o stejném složení atomů, které ale mají jiné prostorové uspořádání. Existují různé druhy izomerie a tahleta je tzv. konstituční - řetězová izomerie
U těchto izomerů používáme předpony iso- či neo-.
ISO --> jedna methylová skupina na druhém uhlíku
NEO --> 2 methylové skupiny na druhém uhlíku

na fotce můžeš vidět typický příklad u pentanu.

Název alkanu

Jaký je název tohoto alkanu?

Zobrazit 2 odpovědi

Já bych to nazval: 5,5-bis(1,1-dimethylpropyl)dekan.