Miloš D.

Miloš D.

Přijímá nové studenty

Miloš D.

Přijímá nové studenty

Moje náročnost je vždy cesta k úspěchu!

  • -
Doučuje předměty:

Popis

Doučuji pátým rokem. Všichni žáci, které jsem během pěti let připravil na přijímací zkoušky na střední školu (celkem 35 žáků), byli přijati na svou vytouženou střední školu v Praze.
Moje náročnost pomohla 25 maturantům vždy v řádném termínu úspěšně zvládnout všechny tři části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.
Pomohl jsem žákům základní školy (15) lépe pochopit a zvládnout problematická témata českého jazyka během jejich základní školní docházky.