Doučovatelé předmětu biologie v městě Říčany

Jsem studentem 1. Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy, kde studuji adiktologii (obor věnující se závislostem). Kromě doučování také za úplatu vypracovávám písemné práce (seminární práce, eseje,…
Jsem studentkou 1LF UK. Proto bych se ve svém doučování zaměřila právě na ty, kteří chtějí připravit na medicínu :)