Doučovatelé předmětu německý jazyk v městě Kutná Hora

Zkušená lektorka, kladu důraz na konverzaci a rozšíření slovní zásoby.