Klára H.

Klára Hellebrandová
Účet ověřený:
 francouzský jazyk, čeština pro cizince, španělský jazyk
  celá ČR - výuka přes skype
  70% zodpovězených zpráv

Po ukončení česko-francouzské sekce Slovanského gymnázia v Olomouci, jsem absolvovala pětileté studium politologie (Sciences-po I.E.P. Paris) ve Francii. Součástí tohoto studia byl jednoroční studijní pobyt ve Španělsku, díky kterému jsem se zdokonalila ve španělštině, ve které jsem dále pokračovala v rámci magisterského studia zaměřeného na Latinskou Ameriku.
Po absolvování politologické fakulty univerzity Sciences-po I.E.P. Paris jsem nastoupila na magisterské studium – obor sociologie – ve Španělsku. Oba studijní programy byly zakončeny obhajobou vědecké diplomové práce, jedné psané ve francouzštině a druhé ve španělštině. Aktuálně jsem studentkou doktorandského studia ve Francii (École des Hautes Études en Sciences Sociales) zaměřeného na Kolumbii, kde pobývám většinu měsíců v roce.
S výukou cizích jazyků (španělštiny, francouzštiny a češtiny), osobně i přes skype, mám několikaleté zkušenosti. Metoda, kterou při výuce používám, je založená na mé osobní zkušenosti se studiem cizích jazyků přímo v zahraničí a „za pochodu“. Důraz kladu především na konverzaci a na to, aby studenti překonali ostych a nebáli se mluvit.Tento doučovatel aktuálně není dostupný. Zkus kontaktovat některého z doporučených.

Napsat referenci