Schopnost učit se v různých oblastech života je nesmírnou výhodou v rychle měnícím se světě.Zuzka Č.

Zuzka Č.
Účet ověřený:
čeština - zš, čeština - sš, biologie, dějepis, základy humanitních věd, angličtina - zš, anglický jazyk - sš, matematika - zš
Praha
Doučuje i přes skype / internet
67% zodpovězených zpráv
4h průměrná rychlost odpovědi

Ve vzdělávání se pohybuji celý svůj profesní život. Vedla jsem vysokoškolské studenty na jejich cestě za vzděláním, v rámci neziskových organizací doučuji již několik let děti ze sociálně slabých rodin a v neposlední řadě se zabývám i vzděláváním pedagogů.
Cílem mého učení je především naučit děti učit se tak, aby mě v budoucnu potřebovaly co nejméně. Učím děti samostatné přípravě a rozvíjím jejich schopnosti vyhledávání a zpracovávání informací. Důležitou součástí mé výuky je spolupráce s rodiči.Kontaktní formulář