Anna V.

Anna V.

Přijímá nové studenty

Anna V.

Přijímá nové studenty

Online doučování všeho druhu

  • -

Popis

Studentka VŠ nabízí svou pomoc všem, kteří chtějí lépe porozumět učivu
-pomohu se vším ! (Čj, Aj, Nj, M) ale i jiné pokud je třeba
-doučuji u sebe doma i on-line
-individuální přístup, různé techniky
- vyučuji zábavnou formou za pomocí vlastních pracovních listů a vlastních pomůcek
- VŽDY POUZE S JEDNÍM ŽÁKEM


on-line -250,-
osobní setkání -300,-