Vashish N. Ověřená identita

Vashish N.

Odpovídá do 1 hod., na 50% zpráv
50% 1 hod
Ověřená identita
Přijímá nové studenty

Vashish N.

Přijímá nové studenty

Friendly English & French teacher in Prague

  • Doučuje také online
  • Od  350 Kč/hod
  • Preferované časy: dopoledne, po obědě, večer, víkend
Cena Od 350 Kč/hod
Preferované časy: dopoledne, po obědě, večer, víkend

Popis

Czech:
Ahoj, jmenuji se Vashish a jsem zkušený učitel jazyků. Jako IT inženýr vnáším do svého stylu výuky jedinečný pohled, začleňuji technologie a moderní metody, díky nimž je výuka angličtiny a francouzštiny přístupná a zábavná pro studenty všech věkových kategorií. Můj styl výuky zahrnuje tisk a diagramy s hravými dovednostmi a myšlením zdarma. Zdarma kontroluji domácí úkoly studentů. Jde o to, aby byl člověk úspěšný. V době zkoušek jsem studentům k dispozici.
S více než 8 lety zkušeností s výukou jsem zdokonalil své dovednosti při vytváření vlastních plánů lekcí přizpůsobených potřebám a stylu učení každého studenta. Ať už jste začátečník nebo pokročilý student, rád vám pomohu dosáhnout vašich jazykových cílů a zvýšit vaši důvěru v komunikaci. Jsem flexibilní při online i osobní výuce a snažím se vytvořit přátelské a chápající vzdělávací prostředí. Vydejme se společně na tuto jazykovou cestu!English:
Hi, my name is Vashish and I'm an experienced language teacher. As an IT engineer, I bring a unique perspective to my teaching style, incorporating technology and modern methods to make learning English and French accessible and enjoyable for students of all ages. My teaching style incorporates printing and diagrams with playful and mindset skills for free. I check on students homeworks for free. It's about making the person successful. During exam times, I am more available for students.
With over 8 years of teaching experience, I've honed my skills in developing custom lesson plans tailored to each student's needs and learning style. Whether you're a beginner or an advanced learner, I'm passionate about helping you achieve your language goals and boost your confidence in communication. I am flexible with both online and in-person teaching and strive to create a friendly and understanding learning environment. Let's embark on this language-learning journey together!

English:
Bonjour, je m'appelle Vashish et je suis un professeur de langues expérimenté. En tant qu'ingénieur informatique, j'apporte une perspective unique à mon style d'enseignement, intégrant la technologie et les méthodes modernes pour rendre l'apprentissage de l'anglais et du français accessible et agréable pour les étudiants de tous âges. Mon style d'enseignement intègre gratuitement des impressions et des diagrammes avec des compétences ludiques et mentales. Je vérifie gratuitement les devoirs des élèves. Il s'agit de faire réussir la personne. Durant les périodes d'examens, je suis plus disponible pour les étudiants.
Avec plus de 8 ans d'expérience en enseignement, j'ai perfectionné mes compétences dans l'élaboration de plans de cours personnalisés adaptés aux besoins et au style d'apprentissage de chaque élève. Que vous soyez débutant ou avancé, je suis passionnée par votre aide à atteindre vos objectifs linguistiques et à renforcer votre confiance dans la communication. Je suis flexible avec l'enseignement en ligne et en personne et je m'efforce de créer un environnement d'apprentissage convivial et compréhensif. Embarquons ensemble dans ce voyage d'apprentissage des langues !

Typy lekcí

Standardní lekce

350 Kč / 55 min.