Jan Č.

Mgr. Jan Č.

Přijímá nové studenty

Jan Č.

Přijímá nové studenty

Doučování předmětů 1. stupně ZŠ od učitele

  • -
  • Doučuje také online
  • Od  450 Kč/hod
  • Preferované časy: po obědě, večer, víkend
Cena Od 450 Kč/hod
Preferované časy: po obědě, večer, víkend

Popis

Nabízím doučování všech předmětů 1. stupně ZŠ (včetně AJ), což je obor, který mám vystudovaný. Vzhledem k tomu, že na 1. stupni učím, vím, co pro děti může být problematické a dokážu vhodnými metodami zacílit na žáka tak, aby problematice porozuměl.
K dětem mám velmi pozitivní vztah a mé doučování bude probíhat v uvolněné atmosféře, na čemž si zakládám.

Předměty: Český jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, přírodověda, vlastivěda