Ján V.

Ján V.

Přijímá nové studenty

Ján V.

Přijímá nové studenty

Hra na Housle

Cena Od 500 Kč/hod
Doučuje předměty:

Popis

Ján Vindiš studoval na Piaristickém gymnáziu v Trenčíne, na Konzervatóriu v Bratislavě, ve třídě Františka Töroka a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Pavla Wallingera. Absolvoval mistrovské interpretační kurzy u Františka Novotného, Bohumila Smejkala, Michala Grabarczyka, Edwarda Zienkowskeho a Grety Haenen. V komorní hudbě a v interpretaci staré hudby se zdokonaloval pod vedením Ladislava Kyseláka, Bohuslava Matouška, Zsolta Nagyho, Petra Zajíčka, Barbary Marie Willi, Marka Štryncla, Václava Luksa a Petra Šefla. S klarinetovým kvintetem získal na Mezinárodní interpretační soutěži J. Brahmsa v Rakouském Pörtschachu (2009) 2. místo. (Nahrávka pro Český rozhlas – J. Brahms: Klarinetový kvintet B dur op. 115). Bol koncertním mistrem Janáčkovho akademického orchestru (2011). Působil jako koncertní mistr Filharmonie G. Mahlera a komorního orchestru Filharmonie. Je členem orchestru Národního divadla Brno. Je primáriem a zakládajícím členem Rosé Quartetta. Pravidelně účinkuje v komorních seskupeních jako Czech Virtuosi, Brno Conteporary Orchestra, Komorní orchestr Bohuslava Martinů, Virtuosi Brunensis, Vernum Ensemble 2013 a Ensemble Opera Diversa. Pedagogicky působí na ZUŠ Vranovská v Brně.

Typy lekcí

Standardní lekce

500 Kč / 55 min.