Jiřina I.

Jiřina I.

Odpovídá do 1 hod., na 100% zpráv
100% 1 hod
Přijímá nové studenty

Jiřina I.

Přijímá nové studenty

Doučování MAT a FYZ s důkladným vysvětlením .

Cena Od 300 Kč/hod
Doučuje předměty:

Popis

Jsem VŠ, vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Mám
praxi s výukou matematiky a fyziky na ZŠ a SŠ, na SŠ včetně seminářů z těchto předmětů. Připravuji studenty v běžné výuce, pro opravné zkoušky, k přijímačkám na SŠ i na VŠ. Doučuji trpělivě, podrobně a názorně. Pokud student potřebuje, vysvětlím téma opakovaně a ještě důkladněji.
Také pokud student uzná za vhodné, může mě ve kterékoli fázi vysvětlování přerušit, a na jeho doplňující dotaz i opakovaně odpovím, a svým dotazem se ujistím, že je všechno v pořádku.

Typy lekcí

Standardní lekce

300 Kč / 55 min.