Petra F.

PhDr. Petra F.

Přijímá nové studenty

Petra F.

Přijímá nové studenty

Nabízím konzultace závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních) ve společenskovědních oborech. Preferuji obory Učitelství (MŠ, ZŠ, SŠ),Pedagogika.

  • Doučuje také online
  • Od  500 Kč/hod
  • Preferované časy: dopoledne, po obědě, večer, víkend
Cena Od 500 Kč/hod
Preferované časy: dopoledne, po obědě, večer, víkend

Popis

Píšete svou závěrečnou práci a najednou nevíte jak dál? Vedoucí Vaší práce na Vás nemá tolik času, kolik byste potřebovali? Neváhejte se na mě obrátit. Společně se podíváme na problematické úseky a navrhneme možná řešení.

Mé jméno je PhDr. Petra Fenyková, Ph.D. a pracovala jsem šest let se studenty Učitelství MŠ, ZŠ, SŠ jako odborný asistent. Vedla jsem přes 20 bakalářských a diplomových prací. Momentálně jsem na mateřské dovolené.

Nabízím pomoc například v těchto oblastech:
- výběr a formulace tématu práce
- struktura teoretické i empirické části práce
- návrh designu výzkumu
- pomoc se zpracováním kvalitativních dat
- pomoc s aplikačními typy prací
- návrh prezentace k obhajobě + nácvik obhajoby a podpora prezentačních dovedností

Konzultace jsou možné osobně i online. Preferuji online konzultace přes Skype nebo zde přes portál.

Časová dotace konzultace je 60 minut.

Pokud Vám nevyhovují termíny, které jsou k dispozici v rozvrhu - napište mi zprávu a jistě najdeme takový termín, který bude vyhovovat oběma.

Typy lekcí

Konzultace k bakalářské, diplomové nebo rigorózní práci

500 Kč / 60 min.