Lenča A.

Lenča A.

Přijímá nové studenty

Lenča A.

Přijímá nové studenty

Individuální přístup na prvním místě

Cena Od 300 Kč

Popis

Vystudovala jsem konzervatoř v Brně obor lesní roh a dále jsem pokračovala na Masarykově univerzitě magisterským studiem obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Učila jsem několik let na ZUŠ hudební teorii, zobcové flétny a dechové žesťové nástroje. Praxi na prvním stupni ZŠ jsem získala na málotřídní škole. Preferuji individuální přístup podle aktuálních schopností, potřeb a přání dítěte. Výuka probíhá zábavnou formou.

Typy lekcí

Standardní lekce

300 Kč / 55 min.