Essieme B.

Essieme B.

Přijímá nové studenty

Essieme B.

Přijímá nové studenty

the most fun , friendly Tutor in Prague

  • Doučuje také online
  • Od  350 Kč/hod
Cena Od 350 Kč/hod

Popis

I am angolan-portuguese, I have been living in Prague for 8 years.I have just started tutoring my own friends and colleagues in school, I have tutored for 2 years on and off. I have experience in various subjects and grade levels, mainly history, geography, Portuguese and English,Logistics,Business. I have a Bachelor's degree in International Business and a Master's degree in Logistics and Supply Chain Management. I would love to tutor you or your kid.

Jsem angolsko-portugalština, žiji 8 let v Praze. Právě jsem začal doučovat své kamarády a kolegy ve škole, doučuji 2 roky opakovaně. Mám zkušenosti z různých předmětů a ročníků, zejména dějepis, zeměpis, portugalština a angličtina, logistika, obchod. Mám bakalářský titul v oboru mezinárodní obchod a magisterský titul v oboru logistika a řízení dodavatelského řetězce. Ráda doučím vás nebo vaše dítě.

Typy lekcí

Standard lesson

350 Kč / 55 min.