Hana S.

Hana S.

Odpovídá do 6 hod., na 100% zpráv
100% 6 hod
Přijímá nové studenty

Hana S.

Přijímá nové studenty

S angličtinou kolem světa

  • Doučuje také online
  • Od  200 Kč/hod
Cena Od 200 Kč/hod

Popis

Angličtina mě baví, protože vím, že učit se jí, má svůj význam. Určitě znáte otázky typu "Jaký má tohle smysl? K čemu mi to bude? Proč se to musím učit?" Když něčemu věnuji svůj čas a úsilí, tak chci také vědět, že mi to něco přináší, že je to pro něco dobré, a že nabyté znalosti třeba opravdu nějak využiji. Angličtinu už jsem využila nesčetněkrát, např. při svém Erasmus pobytu v Irsku nebo při svém ročním pracovním pobytu na Novém Zélandu. Mé zkušenosti tedy pochází nejen ze studia jazykově zaměřeného gymnázia zakončeného maturitní zkouškou mmj. i z anglického jazyka, ale též z dlouhodobé praxe přímo v anglicky mluvících zemích. Je krásné, když můžete cestovat a dorozumět se s lidmi tolika různých národností. Když si můžete pustit film v originále nebo si přečíst anglickou knihu. Ráda vám na cestě k těmto zážitkům dopomohu. Studuji obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, takže mám velmi blízko k dětem, a ráda budu posilovat jejich lásku k angličtině hravou formou. Stejně tak ráda pomohu středoškolákům s dohnáním látky nebo přípravou na maturitu, kde můžu vycházet také ze svých vlastních ne zas tak dávných zkušeností. Mám za sebou již půl roku doučování dvou žáků prvního stupně základní školy a jednomu z nich jsem pomáhala i s přípravou na přijímací zkoušky na gymnázium. Nejkrásnější zpětnou vazbou mi bylo, když mi kluci řekli, že je hodiny se mnou baví, to je ta největší odměna a nejlepší motivace. Díky tomu vím, že to má smysl.

Typy lekcí

Standardní lekce

200 Kč / 55 min.