MICHAELA K. Ověřená identita

MICHAELA K.

Ověřená identita
Přijímá nové studenty

MICHAELA K.

Přijímá nové studenty

...aby ste sa cítili ako na káve s kamarátkou, ale zároveň sa efektívne učili.

  • Doučuje také online
  • Od  500 Kč
Cena Od 500 Kč

Popis

Ahoj, volám sa Michaela, mám 21 rokov a momentálne žijem v Prahe, kde študujem vysokú školu (VSFS- marketingová komunikácia) v anglickom jazyku.
Moja cesta začala ale oveľa skôr, a to mojim bilingválnym stredoškolským štúdiom na obchodnej akadémii, kde som dosiahla level angličiny C1.

K doučovaniu ma priviedla vášeň pre anglický jazyk a túžba pomôcť ostatným dosiahnuť ich jazykové ciele. Mám skúsenosti s doučovaním študentov rôznych vekových kategórií a jazykových úrovní.
Pomohla som mnohým študentom zlepšiť ich gramatiku, výslovnosť a písomný prejav.

Moja výuka je interaktívna a priateľská, aby ste sa cítili ako na káve s kamarátkou, ale zároveň sa efektívne učili.

Typy lekcí

Zkušební lekce

1. Úvodné predstavenie (5 minút) 2. Hodnotenie jazykovej úrovne (10 minút) 3. Ukážka výuky (10 minút) 4. Záver a spätná väzba (5 minút)

100 Kč / 30 min.
KONVERZAČNÁ LEKCIA

⎯ Zameriavam sa na zlepšenie plynulosti a sebavedomia v hovorení anglického jazyka. Používame reálne situácie a témy, ktoré vás zaujímajú. ⎯ Pomôže vám to prirodzene komunikovať a reagovať v angličtine, čím získate väčšiu istotu.

500 Kč / 60 min.
GRAMATICKÁ LEKCIA

⎯ Prechádzame kľúčové gramatické pravidlá a konštrukcie. Využívame praktické cvičenia a príklady, aby ste si gramatiku ľahšie osvojili. ⎯ Zlepšíte svoju presnosť a správnosť v písomnom aj ústnom prejave.

500 Kč / 60 min.
PRÍPRAVA NA SKÚŠKY

⎯ Zameriame sa na techniky a cvičenia potrebné pre úspešné zvládnutie jazykových skúšok, ako maturita, TOEFL, IELTS a iné. ⎯ Získate štruktúrovanú prípravu a tipy, ktoré Vám pomôžu dosiahnuť vysoké skóre.

625 Kč / 60 min.