Kdy se snadno učíme

Kdy se snadno učíme

Publikováno: 24. 6. 2022 Autor: Tereza Y.

Vzdělávání v rozsahu, v jakém ho známe dnes, je zcela nový fenomén. Všichni se učíme ve škole a po ní si učivo opakujeme děláním úkolů, slohů, projektů... Můžeme také navštěvovat různé instituce nabízející kurzy a školení online i offline. Při každém způsobu je nám však prezentováno učivo učitelem nebo lektorem, které si následně máme doma sami zopakovat. A tak naše vzdělání nezáleží jen na kvalitě učitelů a učiva, ale také na našich vlastních schopnostech vzdělávat se.

Při samovzdělávání je stejně jako ve škole důležité dodržování určitých zásad. Patří mezi ně výběr správné učebnice, nastavení tempa, způsob opakování či dělání poznámek. Dále také podmínky, které na první pohled možná s učením mnoho společného nemají, přesto však velmi ovlivní kvalitu výsledků. Níže je o nich víc.

Hydratace a kyslík

K tomu, aby Váš mozek správně fungoval potřebuje mít dostatek kyslíku a vody. Pokud mozku chybí, myslet budete pomaleji. Je dobré vyvětrat místnost, ve které se učíte a vždy mít u sebe láhev/sklenici s vodou. Je důležité si pamatovat, že po těžším obědě bude potřeba těchto dvou látek ještě větší, protože část z nich využije vaše tělo k trávení. Možná jste si i sami ve škole všimli, jak učitelky po obědě vždy trvaly na otevřených oknech. To abyste jim tam neusnuli 😊

Pauza a pohyb

Pauza v učení je téměř stejně důležitá jako učení samotné. Během ní mozek zpracovává a ukládá informace a co je nejdůležitější – odpočívá. Nastavení pravidelných pauz, ve kterých budete dělat něco jiného, než přemýšlet, je velmi důležité. Vynikající je pohyb, při kterém si nejen vypnete hlavu, ale zlepší se také průtok krve do vašeho mozku. To stimuluje kreativitu, zlepšuje paměť a pomáhá rozvíjet dovednosti k řešení problémů.

Klid

Kromě odpočinku, byste během učení neměli být ve stresu nebo mít strach z nesprávné odpovědi. Pokud jste, přemýšlíte pomaleji, a tak se váš strach z neúspěchu může snadno stát skutečností. Je to proto, že mezi základní lidské potřeby patří vedle výše zmíněných fyziologických i potřeba bezpečí, sounáležitosti a úcty. Podobně, jak často neumíte správně odpovědět učiteli, který vás stresuje, se nebudete ve stresu ani umět soustředit na učení. Mozek je v tomto stavu soustředěn na obranu a nedokáže dělat nic jiného. Učit se s ‘čistou hlavou', v klidu, příjemném a tichém prostředí, proto jistě přinese kvalitnější výsledky.