Doučovatelé předmětu počítač – uživatelské aplikace

Mnoholetá zkušenost výuky matematiky, práce s počítačem