study questions

Studijní otázky

Rychlá pomoc s domácím úkolem
nebo
Vitalii N.

Věděl by někdo pomoc z tím prikladom?

Aký je polomer zakrivenia dráhy protónu, ktorý sa pohybuje v homogénnom magnetickom poli s indukciou B = 10 T kolmou na smer pohybu rýchlosťou v = 5.107 m/s? (mp = 1,67.10-27 kg, p = 1,602.10-19 C)

Agnes P.

Prosím o kontrolu příkladů

Dobrý den, chtěla bych poprosit o kontrolu příkladů z matematiky. Děkuji mnohokrát

Agnes P.

Prosím o kontrolu příkladů

Dobrý den, chtěla bych poprosit o kontrolu příkladů z matematiky.

Anonym A.

Domaci ukoly

Vypočtěte hustotu halitu, NaCl, na základě znalosti jeho struktury (viz. obrázek). Délka vazby Na+ - Cl- je 2,82 Å. Použijte periodickou tabulku prvků. Srovnejte vypočtenou hustotu s běžně uváděnou hodnotou.

Student Š.

pythagorova věta

Ahoj, jak mám vypočítat úlohu: objem kvádru, jehož tělesová úhlopříčka u,se rovná 6.1cm a obdelníková podstava má rozměry 3.2cm a 2.4? Děkuji

Agnes P.

Chtěla bych poprosit o radu s matematikou

Chtěla bych poprosit o pomoc s těmito příklady. Děkuji

Radana N.

Psací azbuka

Ahoj, chtěla bych poprosit, zda by někdo mohl napsat psací azbukou názvy předmětů - matematika, anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk, biologie, zeměpis, TV a hudební výchova. Mockrát děkuji

Marie S.

planimetrie

1a) Sestrojte nekonvexní čtyřúhelník ABCD a vypište všechny jeho úhlopříčky. Určete počet jeho úhlopříček. Zdůvodněte. 1b) Popište, jak byste s žáky 5. ročníku určovali počet úhlopříček 4, 5, 6… úhelníku a vedli je ke zobecnění. Popište předpokládané žákovské strategie. 1d) Určete počet úhlopříček…

Marie S.

stereometrie

7) Je dán pravidelný čtyřboký hranol ABCDEFGH, kde délka podstavné hrany a = 3 cm a délka boční hrany b = 5 cm. 7 a) Načrtněte pravý nadhled, pravý podhled, levý nadhled, levý podhled tohoto hranolu. 7 b) Ve volném rovnoběžném promítání tento hranol narýsujte v jednom z možných pohledů (napište, o…