Otázky

Pomož studentům s jejich otázkami a dotazy a zviditelni tím tvůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.
Pošli tvoji otázku

Aktiva a pasiva

Ahoj, pomohl by mi někdo rozdělit položky v tabulce na aktivní a pasivní ? Děkuji.

domácí úkol

Mikhail I.
chemie

2. Zapište elektronovou konfiguraci částic síry 32S^2- a 34S^2-. Graficky znázorněte a uveďte, kolik protonů, neutronů a elektronů tyto částice obsahují.

domácí úkol

Mikhail I.
chemie

Nakreslete Lewisovu strukturu molekuly vody. Jaký vazebný úhel očekáváte? Jaké je prostorové rozložení atomů a vazebných a nevazebných elektronů? Nakreslete a zdůvodněte.

Goniometrické rovnice

Barbora V.
matematika - sš

Dobrý den, mohu poprosit o pomoc s goniometrickými rovnicemi?

Odpovědi:

domácí úkol

Mikhail I.
chemie

Vypočtěte entalpii, entropii a Gibbsovu energii křemene za teploty 100 °C a 500 °C. Použijte následující hodnoty pro křemen: ΔfH298 = -910,9 kJ mol-1; S 298 = 41,8 J K-1 mol-1; cp =44,4 J K-1 mol-1

Odpovědi:

S 500°C analogický postup - ale dosazení 798 K místo 398 K

Lineární algebra - help, prosím pomohl by někdo s vypracování úloh, plaveme v tom.

Eliška S.
matematika vš

První cvičení V prostoru V reálných polynomů jedné proměnné x stupně nejvýše 3 (s běžnými operacemi) uvažujme podprostor W určený množinou W = {f ∈ V : f(−2) = 0} . Najděte nějakou bázi prostoru W. (Zde f(−2) znamená hodnotu polynomu f v bodě x = −2.) Druhé cvičení Ve vektorovém prostoru V ≤ Z5…

Odpovědi:

Dobry den, davate sem docela pekne priklady:)
Ad 1) Bazi rozumime linearne nezavislou mnozinu vektoru, ktera zaroven generuje dany prostor. Jinymi slovy kazdy vektor daneho prostoru lze vyjadrit jako linearni kombinaci techto vektoru, ktere jsou zaroven vzajemne nezavisle (zadny z vektoru baze nelze vyjadrit pomoci zbyvajicich). V prvnim prikladu bazi prostoru V lze volit jednoduse jako {1, x, x^2, x^3}, z cehoz lze pomoci linearni kombinace evidentne sestavit libovolny polynom stupne nejvyse 3.

Pro podprostor W, kde jsou polynomy vazane do bodu -2, uz nemuzeme do baze dat konstantu, nebot bychom pomoci ni mohli polynomy libovolne posouvat mimo bod -2 (tzn by neplatilo f(-2) = 0). Staci tedy vzit zbyle 3 polynomy a posunout je do bodu -2. Baze tedy muze byt napriklad {x+2, (x+2)^2, (x+2)^3}. Vsechny prochazi bodem -2, tedy i jejich linearni kombinace timto bodem prochazi. Zaroven jsou linearne nezavisle.

Ad 2) Nechce se mi to ciselne pocitat, nicmene nastinim o co jde a dle meho nejjednodussi zpusob reseni. Z5^2x2 je prostor matic typu 2x2 nad telesem Z5, tj matic 2x2, kde jsou cisla 0-4, operace pocitame modulo 5. Tento prostor ma dimezi 4, jeho baze ma 4 prvky. Zadane baze B, C maji jen 3 prvky (u baze B je to primo dane, u baze C je to proto, ze matice prechodu A je 3x3), tzn. podprostor V, ktery baze B, C generuji, je nejaky o dimenzi mensi podprostor v prostoru Z5^2x2. Kazdy vektor z V (tj kazdou matici 2x2 z V) lze vyjadrit pomoci linearni kombinace jak vektoru baze B, tak baze C. Nechci to komplikovat zavadenim linearnich zobrazeni mezi vektorovymi prostory a jejich reprezentace pomoci matic, takze jen prakticky: ve sloupcich matice prechodu A jsou koeficienty linearnich kombinaci vektoru baze B vyjadrenych pomoci vektoru baze C. Tedy pokud oznacim vektory baze C jako w1, w2, w3 a ukolem je najit prave tyto vektory w1, w2, w3 (pozor, jsou to matice 2x2). pak kdyz vezmu prvni vektor v1, tak jeho koeficienty vzhledem k bazi C lezi v prvnim sloupci A. Konkretne v1 = 2w1 + 0w2 + 3w3. Podobne v2 = 1w1 + 1w2 + 2w3 a konecne v3 = 0w1 + 2w2 + 4w3, cimz mame 3 rovnice. Pokud si je rozepisete slozku po slozce, dostanete rovnice, ze kterych w1, w2, w3 vypocitate.

Pokud by vam to nebylo jasne, dejte mi vedet do zprav, rozepisu to na papir...

Zdravi
FK

Domaci ukoly

Mikhail I.
chemie

Kotel v elektrárně spaluje uhlí a má tepelný výkon 100 MW. Kolik uhlí musí spálit za 1 h? Kolik kyslíku se spotřebuje a kolik CO2 se vyprodukuje? Kdyby jste chtěli vznikající CO2 jímat do venku umístěné tlakové nádoby s vnitřním tlakem 100 bar, jak velkou nádobu každou hodinu naplníte?…

Odpovědi:

Postup řešení je následující:
Nejprve musíme vypočítat pomocí výkonu 100MW a času 1h teplo, které spalováním uhlí za 1h vznikne (čas je nutno přepočítat na sekundy): W = P*t = 3600*10^8 J = 360 GJ
Poté pomocí známého reakčního tepla a reakční rovnice vypočítáme množství C v molech: nC = W/drH = (360*10^9)/(393,5*10^3) = 914 866,6 mol
Molární hmotnost uhlíku je 12,01 g/mol. Tuto hodnotu použijeme pro přepočet molů na kg uhlíku: mC = nC*MC = 914 866,6*12,01 = 10 987 548 g = 10,988t uhlí spáleného za 1h
Dle stechiometrické rovnice pro spálení 1 molu uhlíku potřebujeme 1 mol CO2. Tím pádem množství v molech vyprodukovaného množství CO2 bude stejné, jako množství v molech spáleného uhlíku. Podle rovnice ideálního plynu pak dopočítáme objem CO2, venkovní teplotu zvolíme např. 10°C: VCO2 = nCO2*R*T/p = 914 866,6*8,314*283,15/10000000 = 215,37 m^3 CO2 za 1 hodinu

Biologie/ toxikologie gen ABCB1

Dobrý den,prosím mohla by být správná tato odpověď ? Děkuji M. B.

Odpovědi:

Správná odpověď.

Rozbor textu-Král Lávra

Barbora V.
český jazyk

Dobrý den, mohu poprosit o podrobný rozbor ukázky z Krále Lávra.Konkrétně: jazykové prostředky, básnické prvky, motiv a téma. Mockrát děkuji ❤️

Odpovědi:

Dobrý den, určitě to možné je. Do kdy to potřebujete?
?
Pošli tvoji otázku