Yuan L.

Yuan L.

Přijímá nové studenty

Yuan L.

Přijímá nové studenty

Naučte se anglicky a čínsky s pilotem a přidejte si spoustu každodenních znalostí

  • -
  • Doučuje také online
  • Od  300 Kč/hod
Cena Od 300 Kč/hod
Popis Zodpovězené otázky

Popis

English and chinese teaching only

Hello! Learn daily Chinese conversation, middle school and high school mathematics and physics with a veteran and commercial pilot who has lived in the Czech Republic for four years.
Five years of experience in mathematics tutoring - re-explaining what students don't understand
Two years of conversational English experience
One year of group tutoring experience
Two years of career planning experience

Naučte se denně čínskou konverzaci, středoškolskou a středoškolskou matematiku a fyziku s veteránem a komerčním pilotem, který žije čtyři roky v České republice.
Pět let praxe v doučování matematiky – opětovné vysvětlování toho, co je studentům nejasné
Dva roky konverzační praxe v angličtině
Jeden rok praxe ve skupinovém doučování
Dva roky zkušeností s plánováním kariéry

Zodpovězené otázky (1)

Tento doučovatel odpověděl na následující studijní otázky

Yuan L.

Lineární funkce

Z naplněného skladu se každý den odváží stejné množství železa. Po čtyřech dnech zbývá ve skladu 800tun železa, po čtrnácti dnech 400tun. a) Najděte předpis lineární funkce, která vyjadřuje závislost množství železa ve skladu na počtu dní. b) Kolik železa bylo ve skladu na začátku? c) Za kolik dní…