Otázky

Pomož studentům s jejich otázkami a dotazy a zviditelni tím tvůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.
Pošli tvoji otázku

Matematika, geometrie

Markéta Š.
matematika

Můj syn dostal za úkol udělat z obdélníku udělat čtyři čtverce pomocí tří přímek. Má to řešení?

Odpovědi:

Neznám rozměry, nic jiného mně nenapadéá

Odpovědi:

4s + 20z = 9200 / *3
3s + 18z = 7800 /* (-4)
------------------------
12s + 60z = 27600
-12s - 72z = 31 100
----------------------------
-12z = -3600 / : (-12)
z = 300


4s + 20*300 = 9200
4s = 9200 - 6000
4s = 3200 / :4
s = 800

Pohybová úloha

K K.
matematika

První cyklista jede okruh za 152 sekund, druhý cyklista jede stejný okruh jen opačným směrem. Ten samý okruh zajede v čase 2 min. 24 sekund. Kde se setkají?

Odpovědi:

Nejprve si uvědomme že protože není zadána délka okruhu, odpověď bude typu "ve třech čtvrtinách okruhu", tedy obecně v nějaké části (procentech) celého okruhu. Není možné spočítat přesnou délku v metrech od startu (představme si situaci, kdy má okruh 5 metrů, a jinou situaci, kdy má sto metrů - určitě se v obou případech cyklisté nesetkají ve stejné vzdálenosti od startu).
Nyní označme neznámou délku okruhu jako "l" (bude to parametr) a délku okruhu, kterou ujel pomalejší cyklista, než se setkají, jako "s". Teď víme, že rychlejší cyklista ujel do bodu setkání zbývající vzdálenost, tedy (l-s). Rychlost pomalejšího cyklisty bude v1 = dráha/časem, tedy v1 = l/152. Stejně tak rychlost rychlejšího cyklisty v2 = l/144 (2min24s = 144s).
Základní úvaha spočívá v tom, že od startu do setkání uplyne pro oba cyklisty stejný čas t. Tedy
t1 = t2.
Z definice rychlosti obecně víme, že čas lze vyjádřit jako dráha/rychlost. Tedy v našem případě:
s/v1 = (l-s)/v2
Dosadíme za rychlosti výše vypočítané hodnoty a po drobné úpravě dostaneme rovnici:
152s = 144(l-s)
Odsud si vyjádříme neznámou s v závislosti na parametru l:
s = (18/37) l
Setkají se tedy vždy v osmnácti třicetisedminách délky okruhu (počítáno ve směru pomalejšího cyklisty).

Prosím o pomoc. Matematika SŠ. V předchozi otazce se nepovedlo poslat přiklady

Diana K.
matematika - sš

Dobrý den, příští týden píšeme čtvrtletku z matematiky stereometrie. Bohužel jsem kvůli nemoci nebyla hodně dlouho ve škole, a tak nedokažu vypočitat tyto přiklady, a spolužaci mi nechtej pomoct. Tak jsem se rozhodla napsat sem aby mi někdo pomohl, stačilo by ty přiklady vypočitat u sebe na papir a…

Odpovědi:

Ahoj Diano,

potřebuješ to ještě ? Když tak alespoň napiš, že už ne. Dík.

Jirka H.

Prosím o pomoc. Matematika SŠ

Diana K.
matematika - sš

Dobrý den, příští týden píšeme čtvrtletku z matematiky stereometrie. Bohužel jsem kvůli nemoci nebyla hodně dlouho ve škole, a tak nedokažu vypočitat tyto přiklady, a spolužaci mi nechtej pomoct. Tak jsem se rozhodla napsat sem aby mi někdo pomohl, stačilo by ty přiklady vypočitat u sebe na papir a…

Odpovědi:

Pěkný večer, pošlete příklady na trilobit123@seznam.cz
Spočítám je. Ing. Pavel Bezděk, tel.:723807168

Odpovědi:

x=15/tg 40=15/0,839=17,878m.

Matematika

MILAN K.
matematika

Určete cifry, aby současně platilo. (je na to prosím nějaký trik, jak to určit?) ABCDEF * 2 = CDEFAB ABCDEF * 3 = BCDEFA ABCDEF * 4 = EFABCD ABCDEF * 5 = FABCDE ABCDEF * 6 = DEFABC O otázku se nejedná, ale o odpověď. Protože nejde bohužel dát dva obrázky do jedné odpovědi, tak je zde…

Odpovědi:

Jde to, postačí pár pravidel na dělitelnost a logika.

Začneme tím, že žádné z cifer nemůže být nula, protože každou cifrou začíná
nějaké číslo ze zápisu rovnic.

Z řádku "ABCDEF * 5 = FABCDE" určíme E - čísla, která jsou násobkem 5, končí vždy na 0 nebo 5, takže E = 5.

Poté z posledního řádku "ABCDEF * 6 = DEFABC" bude A = 1. Pokud by A bylo totiž větší než 1, tak by při násobení 6 bylo výsledkem číslo sedmiciferné, ale výsledek je číslo šesticiferné.

Z řádku "ABCDEF * 3 = BCDEFA" zjistíme F:
Výsledek končí na cifru A, tedy 1. To znamená, že 3*F musí taky končit
číslem 1. Když si vypíšeš všechny možné výsledky 3*F (3,6,9,12,15,18,21,24,27), jediný co končí na 1 je 21, takže F = 7.

Jakmile máme F, tak B,C,D už zjistíme snadno:
ABCDEF * 2 = CDEFAB => B = 4
ABCDEF * 6 = DEFABC => C = 2
ABCDEF * 4 = EFABCD => D = 8

Goniometricke rovnice

Dagmar P.
matematika - sš

Jan stojí od jednoho konce na zemi ležícího stromu vzdálený 5 m,od druheho 8 m.Strom vidi pod zorným úhlem 60° .Jak dlouhý je strom?

Odpovědi:

Goniometricke rovnice

Dagmar P.
matematika - sš

Do kružnice o poloměru 6 cm je vepsán čtverec.Určete obvod a obsah čtverce.

Odpovědi:

uhlopříčka čtverce má 12 cm. A pro nás je to přepona pravouhleho trojuhelniku, který je navíc rovnoramenný. Po výpočtu přes pythagorovu větu vyjde obsah čverce 72 cm čtverečných.

Slovní úloha

K K.
matematika

Najděte číslo, které je menší než 7/5 (sedm pětin) o tolik, o kolik je 25/4 (dvacet pět čtvrtin) větší než 11/2 (jedenáct polovin). Jaký obecný algoritmus platí pro tyto typy úloh?

Odpovědi:

Jestli to chápu správně tak udělaš 25/4-11/2 =3/4. Pak 7/5 - 3/4 = 13/20
?
Pošli tvoji otázku