Otázky

Pomož studentům s jejich otázkami a dotazy a zviditelni tím tvůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.
Pošli tvoji otázku

Matematika SŠ/VŠ- matice

Agnes P.
matematika - sš

Dobrý den, chtěla bych poprosit o kontrolu příkladů z matic. U rovnice X3=-1 X2=0 X1=-1 Děkuji mnohokrát

Odpovědi:

x1 = 1, x2 = 0, x3 = -1
řešeno Cramerovým pravidlem

Matematika SŠ/VŠ- matice

Agnes P.
matematika - sš

Dobrý den, chtěla bych poprosit o kontrolu příkladů z matic. Determinant C je 0 a c-1 nelze. Lineárně závislé Děkuji mnohokrát

Odpovědi:

Ano, máte to správně.

Matematika SŠ/VŠ- matice

Agnes P.
matematika - sš

Dobrý den, chtěla bych poprosit o kontrolu příkladů z matic. Půjde pouze součin BA a byl by (5 1 6,1 -5 -3)první a druhý sloupec Děkuji mnohokrát

Odpovědi:

Dobrý den, Váš výsledek je skoro dobře, ale správně to má být:
(5 1 6, -1 -4 -3)

Algebraické funkce

Barbora V.
matematika - sš

Dobrý den, mohla bych Vás poprosit o pomoc s pár příklady na algebraické funkce? U prvních dvou příkladů si nevím rady s tím, jak to bude s absolutní hodnotou. U třetího příkladu mám problém s rovnicemi a nerovnicemi. U čtvrtého nevím, jak vypočítat soustavu tří rovnic o třech neznámých, aby mně…

Odpovědi:

Dobrý den.
Příklad 2) jedná se kvadratickou funkci y=x^2-2x-8, kterou lze napsat ve tvaru y= (x-4).(x+2).
bod (4,0) a (-2,0) jsou řešením kvadratické rovnice x^2-2x-8 = 0, tj. body, kde funkce protne osu x. Vzhledem k tomu, že před X^2 je číslo 1, tj. číslo kladné, grafem je parabola, která se otevírá směrem nahoru a její vrchol má nejmenší hodnotu z oboru hodnot. Vrchol je přesně uprostřed intervalu (-2, 4) na ose x- tj. v bodě x=1. Když do předpisu funkce dosadíme za x číslo 1, vypočítáme hodnotu y této paraboly - y=-9. Na obrázku je zobrazená i základní funkce y= x^2
Vlastnosti této funkce:
D(f) = R (všechna reálná čísla; H(f) = <-9,+∞), funkce není prostá, je klesající na intervalu (-∞, 1>, rostoucí na intervalu <1, +∞), je omezená zdola, minimum má v bodě x=1 a má hodnotu -9 .

Když dáme tuto funkci do absolutní hodnoty, tak původní graf změníme následovně: Co leží nad osou x už má kladné hodnoty, takže tuto část grafu ponecháme na místě. Co leží pod osou x, otočíme symetricky podle osy x nahoru.

Obecná rovnice přímky

Petra V.
matematika - sš

Chtěla bych se teptat, jak mám vypočítat tuto úlohu.

Odpovědi:

Posílám řešení úlohy, bylo by vhodné si domluvit doučování.

Rovnoběžník

Petra V.
matematika - sš

Chtěla bych se teptat, jak mám vypočítat tuto úlohu. Jaké jsou souřadnice středu strany CD ak platí:

Odpovědi:

zkus si to namalovat do grafu pro lepší představu, tzn.přes vektor AS a BS zjistit směr a stejně tak udělat posun SD a také SC. Vektor se počítá přes rozdíl odpovídajících souřadnic bodů. Až zjistíš souřadnice C a D, lehce spočítáš střed

Odpovědi:

použij pythagorovu větu. Rozděl si trojuhelník na poloviny (lze např u rovnoramenného) a dosaď. Přepona bude rameno, odvěsna je výška a půlka základny. Stačí takto?

pythagoriáda

Apolena T.
matematika - zš

Erik chodí do první třídy. Teď se učí psát čislici 6. Dorka ho při psaní kontolovala, a protožže se nudila, vymyslela si zatím přílad pro sebe. Mezi pět šestek doplňte znaky početních operací +. -, x, :, každý právě jdedou tak, aby výsledek byl co největší a výpočeítejte jej. (správná odpověď je 41…

Odpovědi:

Důležité jebai uvědomit, že násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním. Takže, když začneme s 6x6=36, nemělo by smysl po tomto dělit. Dělení nám,, zredukuje,, další dvě šestky 6:6=1. Teď tedy máme 36...6....1 a potrebujeme udat + a -. A protože chceme vysoké číslo, tak vysledek bude 6x6+6-6:6=41

pythagoriáda

Apolena T.
matematika - zš

Čerti se v pekle vážili s Dorotou Máchalovou. Zjistili, že Dorota a dva čerti váží dohromady 250 kg a Dorota a čtyři čerti váží 426 kg. Všichni čerti váží stejně. Kolik kg váží Dorota? (správná odpověď je 74 kg). Prosím o jednoduchý postup.

Odpovědi:

Ahoj, jedná se o soustavu rovnic 2 neznámých. Dorotu si označíme jako D a čerty jako C, poté nám vzniknou rovnice:
D + 2C = 250
D + 4C = 426

Rovnici si upravíme tak, že první část vynasobime - 1, vyjde nám tedy
- D - 2C = - 250
D + 4C = 426

Použijeme scitaci metodu, Dorota se odečte a vyjde nám, že 2 čerti váží 176 kg, tedy jeden čert 88 kg.

Výsledek dosadime do první části rovnice:
D + 2x88 = 250
D + 176 = 250
D = 250 - 176
D = 74

Rovníce

Imrich C.
matematika - vš

Dobrý den.Pomohl by jste mi prosím z touto úlohou. Do prázdných políček vepište po jednom všechna čísla z řady 1-11 tak,aby všech pět rovnic dalo správný výsledek.Jednotlivé početní úkony provádějte zleva doprava a shora dolů.Má to i více řešení. Předem děkují

Odpovědi:

Číslo 7 není kam dát. Do prvního sloupce to nejde, tam musí být 11, protože tu 11 není možné dát jinam. Zbývá poslední sloupec. Kdyby byla sedmička výsledkem první rovnice, musel by druhý člen rovnice být 6. Na to ale nemáme čísla. Poslední sloupec tedy nemůže být 7+5. Zbývá už jenom možnost 5+7. Pětka je tedy výsledkem první rovnice. Druhý člen rovnice by potom musel být 8. To ale má být podíl, a na to taky nemám čísla. Závěr: Nemá to řešení.
?
Pošli tvoji otázku