study questions

Studijní otázky

Rychlá pomoc s domácím úkolem
nebo
Anonymní autor

Matematika

Dobrý den, poprosím o pomoc s výpočtem příkladů na kontrolní test. Některé příklady již mám, ale budu ráda za možnost kontroly.

Anonymní autor

Slovní úloha

V supermarketu v oddělení zeleniny prodávají dva druhy salátu. Volný salát stojí o 6,- více na kilogram než balený salát v ceně 8,- za kilogram. Zásobování dovedlo 60 kg salátu za celkovou částku 690,-. Kolik korun stál 1 kg volného salátu a kolik korun stálo 1 kg baleného salátu?

Anonymní autor

Funkce

Dobrý den, prosím o pomoc s následujícím příkladem. Pro která XeR nabývá funkce g:y=x2-12x+20 kladných hodnot?

Anonymní autor

Lineární funkce

Letadlo má v nádrži 3 000 litrů paliva. Na každý kilometr letu spotřebuje 2,5 litru paliva. a) Najděte předpis lineární funkce, která vyjadřuje závislost množství paliva v nádrži na dráze, kterou letadlo uletělo. b) Jak dlouho může letadlo letět, jestliže je jeho rychlosti 500 km/h

Anonymní autor

Lineární funkce

Petrovi se na výletě pokazilo kolo. Má na výběr s dvou možností. 1. Vydat se domů ihned rychlostí 4 km/h. 2. Kolo za hodinu opravit a vydat se domů rychlostí 15 km/h. a) Najděte předpis literární funkce, která vyjadřuje ujeté dráhy na čase pokažení kola pro 1. možnost. b) Najděte předpis lineární…

Anonymní autor

Lineární funkce

Cyklista projížděl při závodě trať dlouhou 210 km rychlostí 35 km za hodinu. a) Napište rovnici lineární funkce, která vyjadřuje závislost ujeté dráhy na čase. b) Napište rovnici lineární funkce, která vyjadřuje závislost vzdálenosti od cíle na čase. c) Jak dlouho bude cyklistovi trvat celý závod?

Anonymní autor

Lineární funkce

Z naplněného skladu se každý den odváží stejné množství železa. Po čtyřech dnech zbývá ve skladu 800tun železa, po čtrnácti dnech 400tun. a) Najděte předpis lineární funkce, která vyjadřuje závislost množství železa ve skladu na počtu dní. b) Kolik železa bylo ve skladu na začátku? c) Za kolik dní…

Anonymní autor

Lineární funkce

Dělník pracuje na stroji, který umožňuje dva rozdílné postupy 1. postup: Začít pracovat hned a vyrobit dva odlitky za hodinu 2. postup: Provést úpravu na stroji trvající 3 hodiny a pak vyrábět 4 odlitky za hodinu. a) Určete předpis funkce, která vyjadřuje závislost počtu výrobků na čase pro 1.…

Anonymní autor

Lineární funkce

1. Automat vyrobí 12 součástek za minutu a ukládá je do zásobníku, jehož kapacita je 1 500 kusu.na začátku směny je v zásobníku 240 kusu. a) Najděte předpis lineární funkce, která vyjadřuje závislost množství součástek v zásobníku na době od začátku pracovní směny b) Za jak dlouho bude zásobník…