Strategie pro ústní část maturitní nebo mezinárodní zkoušky z cizího jazyka

Strategie pro ústní část maturitní nebo mezinárodní zkoušky z cizího jazyka

Publikováno: 23. 4. 2023 Autor: Marie Š.

Součástí maturitní zkoušky i všech mezinárodních zkoušek z cizího jazyka je mimo jiné mluvený projev, který bývá obvykle tím největším strašákem. Správná volba strategií v přípravě před zkouškou i potom při samotné zkoušce ale dělá divy a pomůže vám touto částí zkoušky proplout s lehkostí, grácií a nadhledem. Poradím vám, jak se na takovou zkoušku připravit co nejlépe a jak pak postupovat přímo v horkém křesle.


Ze všeho nejdříve si zjistěte formát a rozsah zkoušky a dílčích součástí zkoušky, aby vás nic nepřekvapilo. Během ústní části zkoušky DELF B2 z francouzštiny si například vylosujete dvě témata, z nichž si po přečtení vyberete jedno, sedáte si k papíru a máte před sebou půl hodiny na přípravu. Poté o tématu mluvíte před porotou, která se v závěru snaží s vámi na dané téma vést argumentaci. Délka přípravy a celý formát se ovšem mění podle jazyka, úrovně i typu zkoušky. Proto je tak dobré zjistit si, co přesně čeká právě vás.


Zjistěte si, jaká témata se běžně vyskytují u zkoušek na dané jazykové úrovni a jaká témata se vyskytla u zkoušky v minulých ročnících. U zkoušky CILS C2 z italštiny to byly kupříkladu geneticky modifikované organismy, urbanizace, bilingvismus, očkování nebo alternativní lékařství. Napište si seznam témat, která vypátráte. Využijte Google, Youtube, novinové články z vaší jazykové oblasti a čtěte nebo poslouchejte videa o daných tématech. K ruce si vezměte papír a tužku a pište si neznámá i známá slovíčka a fráze, které se k daným tématům vztahují a mohli byste je pak použít při zkoušce, pokud by na vás padlo stejné téma.


A jaké strategie je dobré si osvojit a využít v samotném průběhu ústní zkoušky? Mluvte! To je snad to nejzákladnější pravidlo. Spousta studentů se u ústní zkoušky zasekne a neví, jak dál a proto raději mlčí. Pokud vám vypadne slovíčko, vždy se dá vymyslet synonymum nebo se dá opsat větou. Navíc nemusíte pokaždé říkat pravdu, na to se tady nehraje. Jestliže jste jeli na chatu na kolečkáčích a nemůžete si vzpomenout, jak se řeknou kolečkové brusle, řekněte klidně kolo. Pokud nerozumíte otázce, nebojte se to říct. Mlčením se z místa nepohnete a ani zkoušející vám nebude moct nijak pomoct.


Čeká vás maturita nebo mezinárodní zkouška z angličtiny? Moc ráda vám s ústní částí zkoušky pomůžu. 

Jsem absolventkou oboru Překladatelství a tlumočnictví s angličtinou na Univerzitě Karlově. Úroveň jazyka C2 mohu doložit vysokoškolským diplomem a mezinárodním certifikátem IELTS. Od roku 2019 žiji na Novém Zélandu, angličtina je základním komunikačním prostředkem v naší domácnosti a jsem v každodenním kontaktu s rodilými mluvčími. Absolvovala jsem pedagogické minimum a jsem jazykovou lektorkou od roku 2013. Pravidelně se účastním konferencí pro lektory cizích jazyků. Mými studenty jsou převážně teenageři, které připravuji k maturitě a mezinárodním zkouškám a pobytům.